Do českých nemocnic přichází IT revoluce

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Desítky nemocnic chystají zásadní výměnu informačních systémů. Zavedou objednávání po internetu, přejdou na čistě digitální zdravotní dokumentaci, budou více sdílet záznamy o pacientech.

Do začátku května byly schváleny dotace 46 zdravotnických informačních projektů za 1,7 miliardy korun. Z toho 296 milionů má jít na centrální zdravotnické informační rozhraní na Ústavu zdravotních informací a statistiky. Na nemocniční systémy a sdílení zdravotnických dat zbylých 1,4 miliardy. Další projekty na schválení čekají.

Dotované projekty se musí dokončit do konce roku 2021. V porovnání se současným stavem bude změna markantní. Většina nemocnic dnes vede souběžně elektronickou a papírovou zdravotní dokumentaci. Lékaři a sestry věnují svůj čas tomu, že přepisují některé papírové záznamy do počítačů. Nemocnice vzájemně komunikují špatně nebo vůbec. 

„Každá z nemocnic v současnosti používá jiný klinický nemocniční informační systém. Tato situace vznikla historicky,“ píše se například ve studii, kterou si nechal zpracovat o svých nemocnicích Královéhradecký kraj. Jeho projekt je vyčíslený na 88,8 milionu korun a má už dotaci schválenou.


Více se o trendech ve zdravotnictví dočtete v magazínu E15 Premium Jak žít 120 let. Vychází v pondělí, objednat jej můžete zde >>>

Video placeholde

E15 Premium - Jak žít 120 • E15


Nemocnice Na Homolce žádá o dotaci na projekt v předpokládané ceně 91,7 milionu korun a čeká zatím na vyjádření. „Od modernizace si slibujeme především zvýšení zabezpečení, spolehlivosti a dostupnosti nemocničního informačního systému,“ uvedla mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Podle Leoše Raibra, ředitele softwarové společnosti Stapro, běží už dnes celá řada výběrových řízení na nové nemocniční informační systémy. „Vnímáme v Česku silnou vlnu plánování zavedení bezpapírových provozů,“ uvádí Raibr. „Troufnu si odhadnout, že za čtyři roky, tedy po čerpání dotací, bude mít padesát procent nemocnic v Česku v nějakém rozsahu zavedenou bezpapírovou dokumentaci v nemocnici nebo i v laboratoři,“ myslí si.

Peníze na e-health jdou z výzvy na elektronizaci státní správy v Integrovaném regionálním operačním programu. Na ni bylo po lednovém navýšení vyčleněno 3,1 miliardy korun. Přihlásilo se ale mnohem více zájemců a po čarou zatím zbylo dalších 23 zdravotnických projektů. 

Některé projekty e-health se schválenou dotací
Projekt Žadatel Celková dotace z EU a státního rozpočtu (v mil. Kč)
Sdílení informací mezi popáleninovými centry v ČR  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  57,2
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů  Fakultní nemocnice Brno  99,6
eHealth systém integrované psychiatrické péče  Národní ústav duševního zdraví  99 
Sdílení zdravotnické obrazové medicíny, zavedení služeb eHealth a podpora telemedicíny  Městská nemocnice Ostrava  16,3 
Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje  Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje  12,8 
eHealth - Sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb  Pardubický kraj  9,9 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve hře stále je další navýšení peněz v této výzvě. „Byly velmi bychom rádi, aby byli podpoření i další žadatelé,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. „Ministerstvo zdravotnictví vyvinulo a stále vyvíjí značné úsilí, aby byla navýšena alokace finančních prostředků pro realizaci projektů elektronizace zdravotnictví,“ uvedla.

Dotační program spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. Podle jeho mluvčí Veroniky Vároši by navýšení peněz bylo možné, pokud odstoupí projekty v jiných výzvách zaměřených na informační a komunikační technologie ve veřejné správě nebo pokud se v nich proti očekávaným výdajům uspoří.

Na podmínky získání dotace si stěžuje podnikatel Sotirios Zavalianis, který pro své nemocnice nemohl dotace získat. Jsou totiž určené jen pro státní, krajská nebo obecní zařízení.

Kromě dotací strhly vlnu modernizace informačních systémů ve zdravotnictví i další faktory. Jedním z nich je schválení národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2016 a akčního plánu k ní loni. Druhý zavedení povinných elektronických receptů, kvůli kterým si předepisující lékaři museli pořídit elektronické podpisy. Tím padla jedna z komplikací dobrovolné elektronizace.

V Příbrami bude vizita chodit s tablety
V Oblastní nemocnici Příbram, kterou vlastní Středočeský kraj, budou tento týden otevírat obálky s nabídkami na nový nemocniční informační systém. Do modernizace se pustili i bez evropských dotací. Až bude projekt za odhadovaných 21 milionů korun dokončený, kartotéky s papírovými složkami pacientů už nebudou třeba. Nemocnice totiž dovede díky elektronickému podepisování vést zdravotní dokumentaci čistě v elektronické podobě. Místo psaní budou zdravotníci moci záznamy o pacientech také diktovat a systém převede řeč automaticky do textu. Při příjmu pacienta bude systém hlídat, jestli lékař a sestra nezapomněli na některý z procesních kroků. Systém by upozornil, pokud by se léky předepsané jednomu pacientovi navzájem ovlivňovaly. Žádanky na laboratorní vyšetření a rentgeny, stejně jako výsledky poputují také přes informační systém. Personál bude mít třicet tabletů na bezpapírové zapisování do zdravotnické dokumentace při vizitě. Podobně vyspělé nemocniční systémy jsou sice na trhu k dispozici už několik let, ale v Česku je provozu jen pár nemocnic.