Zakladatel Armex Group Hynek Sagan kupuje podíl ve firmě In Energie Prodej

Hynek Sagan, zakladatel Armex Group

Hynek Sagan, zakladatel Armex Group Zdroj: Anna Vackova, E15

Zakladatel Armex Group a většinový majitel dodavatele elektřiny a plynu Armex Energy Hynek Sagan kupuje podíl v ostravském prodejci energií In Energy Prodej podnikatele Břetislava Novosada. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na internetových stránkách.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti prodeje elektrické energie a plynu koncovým zákazníkům. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do dvaceti dnů.

Podnikatel Hynek Sagan je zakladatelem Armex Group, která se zabývá prodejem pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic, prodejen Travel Free, kasin, developerskou činností, prodejem elektřiny a plynu i hoteliérstvím a gastronomií. Byl vyhlášen podnikatelem roku 2016 v Ústeckém kraji, sídlo firmy je v Děčíně.

Společnost In Energy Prodej byla založena v roce 2016 a jejím jediným majitelem je podle evidence skutečných majitelů podnikatel Břetislav Novosad. Společnost se zabývá obchodem s elektřinou a zemním plynem, na svých internetových stránkách uvádí, že nabízí i další služby související s energetikou, jako je optimalizace úspor, zajišťování průkazů energetické náročnosti budov, energetických posudků a auditů. Podle výroční zprávy za rok 2022 uložené ve Sbírce listin vykázala firma v loňském roce celkový obrat 250,8 milionu korun, zisk po zdanění byl 1,31 milionu korun.