Jak zvládnout obchodní etiketu. Kdo je společensky významnější?

Jak zvládnout obchodní etiketu. Kdo je společensky významnější?

E

Etiketa je životní styl. Stojí vám po boku při navazování známostí, kamarádství i přátelství. Je vám oporou doma, na návštěvách i ve společnosti. S etiketou v kapse vás málokterá situace překvapí. Obchodní etiketa je obchodní styl. Je to způsob, jak můžete dosáhnout úspěchů a zisku. Etiketa a její moderní forma je způsob, jak i na počátku třetího tisíciletí vytvářet skvělé obchodní vztahy, získávat zákazníky, budovat partnerství a být dobrým obchodníkem či poradcem.

Obchodní etiketa je také možnost, jak z kolektivu v práci vybudovat řádku radostných vztahů a z prosté „práce“ udělat poslání. Etiketa je věda, čímž nemyslím, že je to něco, na co má intelektuálně jen hrstka z vás, vyvolených jedinců s vysokým inteligenčním kvocientem. Etiketa je spíše nauka než věda. Něco k naučení. A také nezáleží na IQ, ale spíše na EQ, tedy emoční inteligenci, a SQ, její sociální sestře. Etiketa je taky „kumšt“, dovolíte-li tento nečeský, avšak všeobecně známý výraz. Umění rozpoznat a vyhodnotit situaci správně. Umění využít naučeného. 

Jako každá nauka potřebuje mít také etiketa své zákonitosti, svá pravidla, ze kterých by vycházely principy používání. Namísto slova „pravidla“ zde možná raději použiji výraz „doporučení“. To abych vás nevylekal. Jde o doporučení, která vám kdykoli pomohou stanovit, jak jednat v jednoduché situaci, ale také v té složitější. Doporučení, jak se zachovat v obecné rovině a také v okamžiku, kdy dochází k situaci pro vás zvláštní, nové a neobvyklé.

Na rozdíl od exaktních a jiných společenských věd má etiketa, nauka o společenském chování, v podstatě jeden základní zákon. Zákon společenské významnosti. O nikom nemůžete říct, že je společensky nevýznamný nebo bezvýznamný. Na druhou stranu je z hlediska etikety přímo nutné uvědomit si, kdo je společensky významnější. Tomu totiž od těch, kteří v dané situaci těmi významnějšími nejsou, náleží, aby mu prokazovali úctu.

V každé situaci v obchodním životě, do které se dostanete, je dobré rozhodnout se, komu patří dříve a komu později vyjádření respektu, komu byste měli dát přednost a kdo by měl dát naopak přednost vám. Společensky významnější osoba je ta, která si respekt zaslouží. Společensky méně významná osoba respekt uděluje. V této souvislosti si však také uvědomte, že společenská významnost není žádné absolutní, neměnné ohodnocení. Jedná se o relativní pojem, o kterém má smysl hovořit pouze tehdy, máte-li možnost srovnání dvou nebo více lidí.

Zjednodušíme to, když dovolíte, abychom se v těch výrazech nezamotali. Jako praktické a obecně relativně snadno představitelné je jednání muže se ženou. V této dvojici je společensky významnější kdo? Ano, správně, ŽENA. Pánové, prosím, zapamatujte si to. Žena je vždy společensky významnější, než jste vy. Jako druhý snadno představitelný příklad poslouží setkání mužů, z nichž jeden je mladší a druhý starší. Tuším správně, že víte. Starší osoba je v tomto případě společensky významnější. Pánové, ještě jednou k vám. Do té doby, než se sami prohlásíte za staršího muže, tedy v té době, kdy jste mladším mužem, jste s jistou nadsázkou řečeno „odsouzeni“ k tomu být společensky nejméně významným. To je však obrovská výhoda. Smíte dokazovat na každém kroku, jak vytříbený styl jednání máte, a prakticky každou minutu ovlivňovat obchodní i privátní vztahy.

Tento zákon však není vymahatelný ani vynutitelný a společenské jednání je možno vést i zcela bez respektu k tomuto zákonu. Je představitelné, a máte na to jistě právo, že nebudete rozlišovat, kdo je starší a kdo je žena. Jaká situace však nastane, v jakém světle se ocitnete, když ostatní naplnění tohoto zákona vyžadují, líbí se jim a cítí se tak dobře. Jak budete vypadat? Nerespektování vede logicky k tomu, že se ostatním budete jevit zvláštní. Divní. Možná i společensky nepřijatelní. A to jen proto, že zákon nerespektujete. To samozřejmě platí pouze v případě, že ostatní přítomní zákon znají a jeho respektování očekávají.

Každá jednotlivá situace při setkání a jednání je unikátní. Nelze předpokládat, že se bude opakovat. Na druhou stranu, každá situace má své vlastnosti. Za prvé místo, kde se koná. Za druhé s kým se setkáváte, za třetí čas setkání a za čtvrté záměr. Díky společenské i obchodní etiketě, která většinu situací popisuje detailně, se na ně můžete připravit, abyste se společensky neznemožnili. Rozlišujte však co nejlépe, jaké chování je vhodné a jaké je nevhodné. Při obchodním jednání na vyšší úrovni není dobré dát průchod přirozené žoviálnosti a vybuchovat smíchem. Na druhou stranu, nebuďte upejpavý suchar, když jste s přáteli v kavárně.

Každý člověk je osobnost se svými kladnými i zápornými stránkami a zaslouží si úctu. Neznamená to, že když někdo pracuje na nižší pracovní pozici než vy, že mu neprojevíte určitou úctu nebo obdiv. Naopak. Moderní etiketa už odhlíží od společenské významnosti na bázi nadřízenosti a podřízenosti v zaměstnání. Být ředitelem ještě žádného gentlemana nezabilo.

Právě fakt, že jako muž na vedoucí pozici budete prokazovat úctu ženám a starším ve vašem týmu, způsobí, že vás budou uznávat více. Moderní etiketa považuje společenskou významnost ve vztahu nadřízený-podřízený za přežitou, ale stále tady je. Pokud si chcete věci zjednodušit, chovejte se prostě v práci stejně jako ve společnosti. Moderní obchodní etiketa také odhlíží od zažitého klišé, že zákazníkovi musíme podlézat a kupříkladu za něj stále platit obědy v restauraci.

Společenská významnost tedy určuje společenskou hierarchii. To je žebříček pořadí sestavený podle společenské významnosti. Znamená to, že se můžete rozhodnout, zda a která z přítomných osob je společensky významnější, abyste věděli, jak se chovat. Do tohoto žebříčku zařaďte vždy i sami sebe. Společensky významnějším lidem prokazujte úctu, která by však neměla připomínat submisivní chování nebo sebeponižování. Naopak však v případě, že jste společensky nejvýznamnějším, neprojevujte se autoritativně a nadřazeně.

Jeden příklad k tématu: Jste muž a v oblíbené restauraci, kam chodíte na obědové menu, se setkáte se svými zákazníky. Dejme tomu se starším párem, mužem a ženou, které oba znáte. Nejprve pozdravíte ženu a potom muže. Důvod? Jste mladší muž. Pojďme v této situaci dál. Pokud se s ženou pozdravíte, měla by vám nabídnout ruku k pozdravu. Ona první. Vy podanou ruku přijmete. Potom vám podá ruku starší muž, kterou také přijmete. Je to jednoduché, že?

Pro rozlišení společenské významnosti používejte základní kritéria. Žena je společensky významnější než muž, starší je společensky významnější než mladší a v některých situacích a na některých místech je váš nadřízený společensky významnější než vy. Dovolte mi zastavit se tady ještě jednou. Jako nadřízený muž smíte podat ruku podřízené ženě jako první, ale nabídnout jí tykání možné není. Je to stejně tak trapné, jako byste si nechal od podřízeného staršího muže otevírat dveře.

Článek byl poprvé uveřejněn v  sprnu 2020 v tištěném Formen.