Zdolání požáru v uzavřených prostorách bylo hlavním cílem výcviku. Taktika vstupu do požárem zasažených uzavřených prostor byla v rámci školení také důležitým tématem. Takto vypadá ohňový trenažer Fire dragon 9000. Hasiči si zkoušeli hasit schodiště uvnitř trenažeru. Hasiči musí mít správně upravenou výstroj, aby měli zaručenou bezpečnost. Zde vidíte příklad nesprávného hašení hořícího oleje v pánvi. Specializované pracoviště s kombinovanou proudnici. Uvnitř simulátoru je několik místností. Praktickému výcviku předcházel nezbytný odborný výklad pod vedením kvalifikovaného instruktora. Obývací pokoj slouží také pro simulaci požáru.

10

fotografií

Ohňový trenažér českých vojenských hasičů. Na peklo se připravují na speciálním kamiónu

N

Náročný výcvik podstupují čeští vojenší hasiči v ohňovém trenažeru, který dokáže simulovat požár v uzavřených prostorech s nízkou viditelností a vysokou teplotou. Vojenští hasiči si tak připomínají zásady bezpečného pohybu v těchto nebezpečných prostorech a zkouší hašení obývacího pokoje, schodiště nebo sklepa.

Před výcvikem musí vojenští hasiči absolvovat  odborný výklad pod vedením zkušených a kvalifikovaných instruktorů. Až poté se mohou vrhnout do plamenů, které se začaly rozšiřovat v ohňovém trenažéru Fire Dragon 9000, který zvenku vypadá jako pokreslený kamion.

Ohňový trenažér aneb dokonalá iluze požáru

„Prostřednictvím hoření vhodného paliva a vyvíječů kouře lze simulovat požáry uzavřených prostor, jako jsou obývací pokoj, schodiště, sklepní prostory nebo střecha. Společně s teplotou prostředí, která dosahuje až 650 °C, je tak vytvořena dokonalá iluze požáru, se kterým se hasiči ve své praxi běžně setkávají. Výhodou trenažéru je také možnost okamžité změny rozsahu požáru podle průběhu postupu cvičících hasičů,“ uvedl vedoucí výcviku kapitán Daniel Šimek z Agentury logistiky pro army.cz. Pokud by ale během výcviku byly přesaženy limity nebo se přihodila nečekaná závada, trenažér se sám vypne a přejde do bezpečného stavu.

Extrémní podmínky a namáhaná psychika

Když hasiči započnou výcvik, naskytne se jim reálná situace, kdy jsou vystaveni extrémnímu horku, špatné viditelnosti, vysoké vlhkosti a kouři. Musí se tedy vypořádat se stresory, které je extrémně zatěžují a pracují s jejich psychikou. „Největším pozitivem výcviku na trenažéru je přiblížit se co nejvíc reálné situaci a získat tak zkušenost, jak na jedince bude taková situace působit. Zkušenost je totiž nepřenositelná a v tomto ohledu zásadní. Čím vyšší počet výcviků se absolvuje, tím stoupá stresová odolnost nejen hasiče, ale každého vojáka. Výcvikem se zautomatizují naučené drily, a tím se činnost v silně stresové situaci stává efektivnější,“ vysvětlil podplukovník Michal Kříž, psycholog odboru operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví.

Hasiči budou moci absolvovat výcvik v ohňovém trenažéru až do roku 2022. V každém roce by se mělo zúčastnit přibližně 200 hasičů.