J&T Bond Index

Zdroj: E15

Firemní dluhopisy se v Česku stávají čím dál oblíbenějším finančním nástrojem. J&T Banka proto vytvořila J&T Bond Index, jenž měří vývoj trhu korunových podnikových bondů obchodovaných v České republice. V současnosti je v něm 48 firemních dluhopisů s celkovým objemem bezmála 83 miliard korun vážených podle velikosti emise. J&T Banka a.s. si vyhrazuje právo provést diskreční rozhodnutí ve složení indexu. Index se počítá na týdenní bázi k pátku.

Index měří celkovou výkonnost bez daně, výchozím dnem výpočtu se stal pátek 6. ledna 2017, bázi indexu tvořilo 32 emisí, výchozí hodnota indexu byla 100,00 bodů a celková tržní kapitalizace dosahovala 69,9 miliardy korun. Referenční cenou je Bid Price bondu na platformě Bloomberg. Více o indexu najdete ZDE

J&T Banka do indexu zařazuje položky z dluhopisů obchodovaných na pražské burze. Předem se z něho vyřazují například bondy společností v insolvenci nebo dluhopisy s omezeným obchodováním.

Minimální objem emise musí být 200 milionů korun a její doba splatnosti aspoň dva roky. U jednotlivých dluhopisů se sice sledují sektory jednotlivých firem, zařazení do jednotlivých oblastí ovšem nemá vliv na konečný výpočet indexu. Nebere se ohled na rating, nominální hodnotu ani režim zdanění dluhopisů. Zastoupené jsou všechny druhy bondů, největší část ale tvoří dluhopisy s fixním úrokem.

Index obsahuje dluhopisy s pevným termínem splatnosti i s možností předčasného splacení. Jejich výnosy se pak počítají do jejich splatnosti. Data o dluhopisech musí být dostupné na platformě Bloomberg. Vedle hlavního indexu vznikl i podindex J&T Banka Bond Index, který sleduje dluhopisy nabízené J&T Bankou.