Zahrádky restaurací otevřou, podívejte se, za jakých podmínek můžete do restaurace

Terasa Duplex na pražském Václavském náměstí

Terasa Duplex na pražském Václavském náměstí Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Zahrádky restaurací otevřou, podívejte se, za jakých podmínek můžete do restaurace
I přes nepřízeň počasí hosté dorazili.
Žižkovská restaurace Golden Egg
Střešní terasy paláce Lucerna
Restaurace bez hostů
7
Fotogalerie

Vláda rozhodla, že stravovací provozy budou smět pustit hosty do venkovních prostor v pondělí 17. května. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Mezi stoly budou muset být rozestupy minimálně 1,5 metru, stejně daleko by měly být i od kolemjdoucích, pokud zahrádku například od chodníku nedělí nějaká bariéra.

Hosté se při vstupu do zahrádky nakonec nebudou muset prokázat negativním testem na koronavirus. Zodpovědnost bude na přímo na zákaznících. Prokazovat se budou případné kontrole policie či hygieny. Použít budou smět jakýkoli typ testu, tedy z odběrového centra či zaměstnání a podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka si budou moci přinést i vlastní samotest a otestovat se na místě.

Původní nastavená opatření kritizovali hostinští i pivovarníci, kteří upozorňovali na to, že hostinští nemají právo vyžadovat doklady pro vstup na zahrádky. 

Proti předkládání testu se v tomto týdnu postavila také Asociace restauratérů.  Podle ní byla podmínka neproveditelná. „Nemůžeme překračovat zákon, zároveň nemůžeme ani ručit za to, že mají lidé negativní test. Vláda vydala neproveditelné nařízení,“ řekla za asociaci Kateřina Holnová.

Stravovací podniky vláda naposledy zavřela 18. prosince. Občerstvení mohou od té doby prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.

Za jakých podmínek je dnes možné si dát pivo na zahrádce?

Video placeholde
Zahrádky restaurací otevřou, podívejte se, za jakých podmínek můžete do restaurace • Videohub

Obecná pravidla

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro vstup na zahrádky, do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích následující podmínky:

 1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem.
 2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.
 3. Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o dokončeném očkování proti COVID-19. Od poslední dávky očkovaní muselo uplynout nejméně 14 dnů.
 4. Osoba prodělala maximálně před 90 dny laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR. Zároveň se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Pravidla pro otevření zahrádek restaurací

 • Návštěvníci musejí být usazeni tak, že mezi nimi je rozestup alespoň 1,5 metru, s výjimkou návštěvníků, kteří sedí společně u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše čtyři návštěvníci restaurace. Výjimku mají osoby ze společné domácnosti. V případě, že se jedná o dlouhý stůl, lze k němu na zahrádku usadit více osob tak, že mezi skupinkami maximálně čtyř osob je 1,5 metru rozestup.
 • Zahrádka musí být uspořádána tak, aby sedící návštěvníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob. Možností je, že zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest.
 • Návštěvníci zahrádek (s výjimkou dítěte do 6 let věku) by při vstupu na zahrádku:
  1. Měli splňovat podmínky stanovené MZ ČR (obecná pravidla výše).
  2. Měli mít potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
  3. Měli mít čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.
  4. Podstoupí preventivní antigenní test s negativním výsledkem, který může kontrolovat pouze případná kontrola policie nebo hygieny.
  5. Pokud návštěvník zahrádky nesplňuje podmínky podle bodů 1) až 4), neměl by na vlastní zodpovědnost na zahrádku vstupovat. V případě absolvování antigenního testu podle bodu 4., vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně zahrádku opustí.
 • Provozovatel zahrádek restaurací nebo hospody by měl aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, tedy lidí čekajících ve frontě.
 • Na zahrádkách platí zákaz produkce živé hudby a tance.
 • Na zahrádkách hospod a restaurací nakonec smí být poskytována Wi-Fi.