Akcie na majitele jsou netransparentní, jejich zrušení ale skutečného vlastníka nemusí odhalit | E15.cz

Akcie na majitele jsou netransparentní, jejich zrušení ale skutečného vlastníka nemusí odhalit

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Akcie na majitele v listinné podobě jsou považovány za ideální nástroj korupce. Jsou totiž silně netransparentní a jejich skutečného vlastníka lze těžko dohledat. V poslední době se proto čím dál častěji diskutuje o jejich zrušení a nutnosti přepsat veškeré tyto akcie na konkrétního majitele. „Takový postup je ovšem finančně i časově velmi nákladný, navíc ne vždy zrušení anonymních akcií pomůže stoprocentně rozkrýt celou akcionářskou strukturu společnosti až na úroveň fyzické osoby,“ uvádí Filip Reinoso ze společnosti SMART Companies, která se zabývá zakládáním, prodejem a následnou správou společností po celém světě.

Jedním ze způsobů, jak dohledat skutečného vlastníka akcií, je skrze zápisy z řádných i mimořádných valných hromad akciových společností. Řádné valné hromady se ze zákona musí konat minimálně jednou ročně a vždy vzniká zápis o jejím konání. Zápis mimo jiné obsahuje i seznam přítomných akcionářů, počty a čísla jejich akcií a zápis měl by být ve finále uložen v obchodním rejstříku a veřejných sbírkách listin přístupných na www.justice.cz. „V praxi se tomu tak bohužel ne vždy děje,“ říká Filip Reinoso ze společnosti SMART Companies. „Občas se stává, že zápisy z jednání akciových společností chybí úplně, někdy je v zápise z valné hromady uvedeno jen to, že kontrolu přítomných akcionářů prověřil notář. V některých případech jsou prostřednictvím svých statutárních orgánů přítomny jiné právnické osoby, o jejichž skutečných vlastnících už žádné zmínky nejsou.“
Zrušení akcií na majitele z těchto důvodů transparentnost nezaručuje. Akcionářem společnosti může být jiná právnická osoba a to i ze zahraničí. Vlastnická struktura je v takovém případě tak složitá, že dohledání vlastníka je v podstatě nemožné a to i v případě, že bude mít společnost akcie na jméno. Převod akcií navíc vyžaduje i dostatek času a peněz. Ke změně formy akcií je zapotřebí rozhodnutí valné hromady v podobě notářského zápisu. Valná hromada společnosti se podle zákona svolává minimálně měsíc před jejím konáním a to uveřejněním pozvánky v obchodním věstníku. Ten vychází jednou za 14 dní, navíc má časově omezenou uzávěrku vydání. Valná hromada se tak může konat až za téměř dva měsíce. K tomu je nutné připočítat čas na vypracování celého návrhu a zákonná lhůta, kterou má obchodní rejstřík na vydání rozhodnutí.
Finanční náklady zahrnují především zveřejnění pozvánky v obchodním věstníku, jejichž výše se určuje na základě rozsahu pozvánky a začíná na zhruba 2 000 korunách. Další náklady na notářský zápis mohou přesáhnout i 10 000 korun, dále je nutné podat návrh do obchodního rejstříku v podobě kolkových známek, které se od letošního roku navýšily na 2 000 korun. Další položkou jsou náklady spojené se zničením starých a emisí nových akcií. Akcie na majitele jsou povoleny i v zahraničí, například ve Velké Británii, Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. „Ve Švýcarsku je dohledání skutečného vlastníka stejně obtížné, jako v České republice. Společnosti mající akcie na majitele nevedou seznam akcionářů. Akcionář se prokazuje při založení společnosti v zakladatelském dokumentu, který je pak celou dobu uložen na obchodním rejstříku. Následné změny akcionářů se však už nedokládají. I tam lze tedy anonymitu zaručit tím, že se pro založení použije nominální akcionář, který může být právnická osoba zvenčí,“ dodává Filip Reinoso ze společnosti SMART Companies. Co jsou tzv. akcie na majitele
Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Mohou být v souladu se zvláštním zákonem vydávány buď v listinné nebo zaknihované podobě. Akcie na majitele v listinné podobě jsou jakkoli převoditelné a to pouhým předáním. Nemusí tedy existovat žádná písemná smlouva, která by se předkládala. Samotné předání a tedy i změna majitele a tím i vlastnické struktury je otázkou několika vteřin, není třeba žádné administrativy. K prokázání, že jste akcionář, tedy postačí pouhé předložení tohoto cenného papíru.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video