Aktuální vývoj stavebního trhu v ČR | E15.cz

Aktuální vývoj stavebního trhu v ČR

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
České stavebnictví se již třetím rokem nepřetržitě propadá. Odvětví, které se na tvorbě HDP podílí zhruba 6,5 % a zaměstnává 420-450 tisíc osob, což představuje takřka 9 % pracujících v ČR, je „téměř na kolenou“.

#####Konec segmentace stavebního trhu

Co je toho příčinou? Bezpochyby dluhová krize a z ní plynoucí především restriktivní opatření státu. Stát šlápl na brzdu a udělal to nejjednodušší, co umí, tj. přijal úsporná opatření. Pozastavil investice, a to především do infrastrukturních staveb. Po léta budovaná segmentace stavebního trhu, kdy se velké firmy zajímaly hlavně o infrastrukturní zakázky, střední se pohybovaly na trhu pozemního stavitelství a malé se především specializovaly, se postupně rozpadla. Zjednodušeně řečeno, dnes všichni dělají všechno.

#####Cenová válka

Velké firmy začaly tvrdě soutěžit i o zakázky v řádu milionů, resp. desítek milionů korun. Přitom nastavení jejich správních režií, procesů řízení a strojního vybavení těmto malým zakázkám neodpovídá. Ve snaze udržet si alespoň nějakou zásobu práce snižují nabízené ceny na hranici nákladů -a v mnoha případech dokonce pod nákladové ceny. Neřešitelným problémem je pak nedostatečné a neefektivní využití pořízených technologií pro dopravní stavby. Důsledkem je vytěsňování středních firem z trhu a obrovský, až likvidační cenový tlak na malé a specializované firmy.

Zbožné přání některých státních úředníků snižovat ceny stavebních prací při současném důrazu na funkčnost a kvalitu staveb, estetickou úroveň, architektonické řešení a fortelné zpracování je zjevný protimluv, který se nedá v současných podmínkách naplnit. A znova zdůrazňuji v současných (dnešních) podmínkách, kdy ceny stavebních prací v pozemním stavitelství za poslední dva až tři roky poklesly o 15-20 %.

#####Stav nabízených zakázek

Nabídka veřejných zakázek jen v pozemním stavitelství meziročně poklesla o cca 33 %, včetně výrazného snížení objemů jednotlivých akcí. Výběrová řízení jsou často rušena nebo se prodlužuje začátek jejich realizace. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, kterou je v mnoha případech možno nazvat jako úmyslnou, resp. neúmyslnou vítěznou chybu.

Nicméně ani po ukončeném výběrovém řízení není mnohdy jasné, zda investor akci zrealizuje, nebo ne. Změny na trhu jsou tak časté a tak rychlé, že i rozhodnutí o realizaci nebo nerealizaci přichází ze dne na den. Nabídku soukromých zakázek táhne především strojní průmysl (sklady, haly, výrobní linky). Rezidenční development, reprezentovaný výstavbou bytových domů, se víceméně stáhl do pražského regionu a svým objemem nabízených stavebních prací představuje pouze marginální položku v celkovém ročním objemu stavební výroby v ČR. To samé platí i o výstavbě administrativních budov.

Zcela zvláštní a ve stávajícím rozsahu na přechodnou dobu jsou veřejné a soukromé zakázky částečně podporované ze strukturálních fondů EU. Čím více se přibližujeme magickému roku 2013, kdy bude ukončeno období programu 2007-2013 (plus dva roky pro dočerpání a závěrečnou administraci projektů), tím více zakázek je uváděno do fáze výstavby.

#####Co nás v roce 2012 čeká?

A něco pozitivního závěrem. Je jasné, že stavební firmy, které přežijí, budou konkurenceschopnější, budou znát lepší finanční plánování, budou spolupracovat s loajálními zaměstnanci a celkově budou mít nastaveny efektivnější procesy řízení.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video