ANKETA: Letošní rok by mohl přinést mírné oživení trhu | E15.cz

ANKETA: Letošní rok by mohl přinést mírné oživení trhu

Share on Facebook Messenger
Rok 2011 by mohl být rokem intenzivního cenového sbližování představ prodávajících s představami kupujících. Uvítali bychom vládní kroky, které budou podporovat návratnou a efektivní investiční výstavbu. Usilovali bychom o zajištění průhledných veřejných výběrových řízení. To jsou jen některé postřehy odborníků z realitního a stavebního trhu, které jsme oslovili pro naši tradiční anketu na počátku roku.

*

<center><i><b><font size=„3“>Anketa</font></b></i></center>

<i><b>1. Když se ohlédnete za rokem 2010 – co bylo podle vás událostí minulého roku ve vašem oboru?</b></i> <i><b>2. A co rok právě probíhající? Jak vidíte jeho náplň, jakým směrem se bude odvíjet?</b></i> <i><b>3. Kdybyste mohli ovlivnit hospodářské, politické, legislativní změny – co byste v prvním případě prosadili?</b></i>

*

Zdeňka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi

1. Událostí uplynulého roku jsou pro mě velké transakce uskutečněné ryze českými subjekty. Prodej objektu Longin společnosti CPI a objektu Melantrich realitnímu fondu CS Reico pokládám za dobrou zprávu, že významní domácí hráči zdejšímu realitnímu trhu věří a jsou aktivní. Předpokládám, že se jedná o signály postupného oživení. Nicméně se nedomnívám, že bychom se mohli vrátit do starých dobrých časů, kdy se prodalo se ziskem cokoli. Očekávám však živější zájem o investice do komerčních nemovitostí s výnosem či výnosovým potenciálem, a to jak v Praze, tak v regionech.

2. Rok právě probíhající dále ukáže, kdo reality opravu „umí“, kdo je schopen pracovat s rizikem a je úspěšný na náročnějším konkurenčním trhu, a to jak v oblasti developmentu a investic, tak v oblasti poradenských a finančních služeb. Zde vidím obrovský prostor i pro ARTN. Předpokládám poptávku po nezávislých názorech na aktuální situaci i vývoj trhu. Očekávám živý zájem o naše diskusní setkání i další společné aktivity, které vytvářejí prostor odborné veřejnosti k neformálním diskusím. Čekám rozvoj vzájemné komunikace našich členů v rámci pracovních skupin zaměřených na řešení daňové a legislativní problematiky realitního prostředí u nás.

3. V rámci pracovních skupin ARTN se snažíme o racionalizaci nového občanského zákoníku směrem k jeho větší liberalizaci a přizpůsobení novým tržním podmínkám, usilujeme o novelu daňových zákonů, zejména zákona o dani z příjmů a dani z přidané hodnoty tak, aby došlo ke zjednodušení právní úpravy a podpoře obchodování s nemovitostmi i v daňové oblasti; zajímáme se o novelu katastrálního zákona, která by měla vést ke zjednodušení a větší unifikaci stávajících postupů.

Jaroslav Novotný, prezident Asociace realitních kanceláří Čech a Moravy

1. V oboru se jistě odehrála spousta zajímavých událostí. Celý rok byl příznačný komentáři jak a kde se o kolik procent, s přesností na desetinná místa, hnuly ceny nemovitostí. Jak poklesla poptávka apod. To vše již bylo mnohokrát řečeno. Mně utkvěla v paměti jedna z posledních událostí, která proběhla ve firmě, ve které působím. V prosinci 2010 jsme dražili byt v centru Prahy, v Opletalově ulici. Předmětem dražby byla bytová jednotka o ploše 45,2 metru čtverečního. Byt byl v původním stavu, podle informací zadavatele dražby, standard 60. až 70. let minulého století. Byt žádný z účastníků dražby neviděl, neboť byl zapečetěn do doby vyřízení dědictví po zemřelém nájemci. Přes tuto skutečnost se k dražbě dostavilo celkem 41 účastníků a z nejnižšího podání cena vyskočila na 460 procent a dosáhla úrovně 3,17 milionu korun. Pro mne to je událost roku, která dokumentuje, že to s poptávkou není tak zlé.

2. Osobně bych byl rád, kdyby rok 2011 byl rokem intenzivního cenového sbližování představ prodávajících s představami kupujících. Praxe ukazuje, že řada nemovitostí jak rezidenčních, tak komerčních se stále dlouhodobě nabízí za nerealizovatelné ceny. Často tomu napomáhají sami zprostředkovatelé. Ti soutěží o přízeň prodávajícího klienta lahodně znějícími hodnotami a tím usilují o konkurenční výhodu a získání zakázky. Myslím si, že právě fundované posouzení nabídkové ceny může v roce 2011 přispět k nárůstu četnosti obchodů a oživení trhu. Smyslem každého obchodování není přece dlouhodobě či trvale jen nabízet, ale prodávat. Rok 2011 bude tedy, podle mého soudu a mimo jiné, rokem sbližování cenových představ a zkouškou trpělivosti účastníků trhu, mezi které patří nejen prodávající a kupující, ale také banky a další instituce.

3. Asi nepotěším odpovědí, ale nebudu uvažovat nad tím, co bych chtěl v uvedených oblastech změnit. Zkusím vyslovit přání, které bude také jen nereálnou úvahou. Kdyby byli voliči pouze lidé, kteří se jen nechtějí vézt v rozjetém vlaku, tak by jistě bylo méně úvah nad tím, jak změnit politiku, hospodářství či legislativu.

Jiří Pácal, předseda představenstva Central Europe Holding

1. Rok jsme prožili dobře. Myslím však, že kdyby neexistoval na realitním trhu, tak by si toho mnohde ani nevšimli. Pozitivně jsem ocenil dokončení Centra Paraple, bohulibé to stavby provedené firmou Trigema a. s. bez nároku na zisk. Pro stavební a developerskou firmu záslužný čin. Negativně jsem vnímal přešlapování politiků i komunálních úředníků nad smysluplným průběhem deregulace nájmů. Za nedořešení této problematiky, případně za zmatenost, by se měl leckterý z nich velice stydět.

2. U nájmů budou chvilku zmatky. Selský rozum však nedovolí ve většině případů, navzdory našim politikům, „násilná“ řešení vztahu nájemce a pronajímatel. U bytů ve vlastnictví se nic významného dít nebude. Rodinné domy se budou stavět dál, trh s nimi však mnoho transakcí nezaznamená. Nedobrovolné dražby ukážou, jak špatné zákony máme, a pro seriózní realitní trh pozitivem nebudou. Spíše než výše cen bych uvítal zvýšení počtu transakcí, větší pohyb na straně poptávky i nabídky.

3. Nutná je nová, kvalitní legislativa. Přijetí moderního občanského zákoníku je základ. Potřebujeme nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor, ten současný by fungování jednotek do budoucna dále komplikoval. Nájemní sektor by měl dostat zákon o sociálním bydlení a závazek obcí a státu, pečovat o bydlení potřebných. Hlavně odstranit necílené dotace, podpory, deformace. Hospodářství i dobré náladě by pomohla funkční opatření proti korupci, zvláště na radnicích, úřadech i v nejvyšší politice. Stav, kdy úředník zbohatlý z korupce se tváří jako celebrita, je děsný.

Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky

1. Rok 2010 byl sice náročný, ale nakonec poměrně úspěšný. Z mého pohledu úspěšnější, než jsme čekali. Dobrou zprávou loňského roku byla změna nálady ve společnosti. Především v druhé polovině roku hypoteční trh ožil a vypadá to, že lidé přestali odkládat rozhodování o pořízení vlastního bydlení. Osobně mě potěšilo, že se nenaplnila prognóza, že většinu nové produkce v loňském roce budou představovat remortgages, to znamená úvěry poskytnuté na splacení jiných hypotečních úvěrů. Myslím, že jsme našli cestu, jak se postarat o vlastní klienty tak, aby u nás byli spokojení a neměli důvod měnit poskytovatele úvěru – přece jen je hypoteční úvěr dlouhodobým vzájemným vztahem a loňský rok ukázal, že si to uvědomují jak banky, tak i naši klienti.

2. Na začátku roku je vždy těžké předpovídat, kam se bude odvíjet. Co se týká hypotečního trhu, tak myslím, že můžeme čekat, že se objemy nových úvěrů ustálí na hranici nových produkcí, které budou v rozmezí výsledků z let 2005 a 2006, to znamená, že roční produkce může být někde mezi 75 až 100 miliardami korun. To vše za předpokladu, že se nedočkáme nějakých „překvapení“.

3. Loňský rok ve světě hypotečních úvěrů hodně ukázal, jak důležitá je pro lidi jistota, a jak moc se jejich chování v době, která je nejistá, mění. Myslím, že by bylo dobré mít jasně nastavenou koncepci bydlení v České republice, protože to je něco, co postrádám. A přestože je problémových pohledávek stále poměrně malé množství, určitě bychom uvítali, kdyby se zvýšila rychlost řešení takových případů, které jsou závislé na státních orgánech; myslím tím především soudy. Kdysi jsem si přál, aby katastrální úřady pracovaly rychleji, to se podařilo. Tak věřím, že i toto moje přání bude vyslyšeno.

Jonathan Hallett, partner a výkonný ředitel Cushman & Wakefield ČR & SR

1. Určitě stojí za zmínku oživení trhu výrobních a logistických nemovitostí, především z hlediska pronájmů těchto prostor, ale i nové výstavby. Nájemní smlouvy začaly podepisovat i firmy, které se svým rozhodnutím v souvislosti s krizí otálely. A také výrobci, kteří prostřednictvím nájmu řeší svoji expanzi nebo se snaží o úspory. Objem pronájmů průmyslových nemovitostí dosáhl v loňském roce velmi slušných čísel, i když přesná data se zatím zpracovávají. Přispěl k tomu růst světové poptávky ze strany spotřebitelů a také výkon čínské ekonomiky.

2. Letos by se měla postupně vracet spotřebitelská důvěra, na trhu komerčních nemovitostí očekáváme opětovné zahájení spekulativní výstavby, i když zatím v omezené míře. Nepředpokládám, že by letos došlo na trhu k závratným změnám, výhled na rok 2012 je pozitivnější. V letošním roce by mohlo dojít k oživení poptávky ze strany nájemců, a to samozřejmě trh povzbudí.

3. Přál bych světovému trhu návrat důvěry. Kdyby to bylo na mně, hlasoval bych pro lepší investice do lidí. Zaměřit se na propojení vzdělání s praxí, motivovat mladé, aby měli zájem na sobě pracovat i po ukončení studií. Investoval bych do kvality a vzdělávání lidí v realitním sektoru, do těch, kteří zasahují například do územního plánování, protože jejich dnešní rozhodnutí ovlivní tvář českých měst pro dlouhá příští období.

Petr Černovský, ředitel pro komerční nemovitosti, Professionals

1. Dle mého názoru investiční aktivita domácích investorů na trhu komerčních nemovitostí, zvláště silný nákupní apetit realitní skupiny CPI.

2. Pevně věřím, že tento rok by mohl být rokem stabilizace na trzích a že bychom mohli být svědky pokračujícího mírného oživení poptávky v jednotlivých segmentech trhu.

3. Velmi široká otázka, nicméně bych doporučil se zaměřit na sjednocení a zjednodušení celého legislativního systému a také na jasnou a dlouhodobě udržitelnou koncepci daní a důchodů.

Eduard Forejt, vedoucí oddělení pronájmu kancelářských ploch, Jones Lang LaSalle

1. Vzhledem k tomu, že podle očekávání zavládlo vloni na poli zahájení výstavby kancelářských ploch relativní „ticho“, bude odpověď jednoduchá. Trh kancelářských ploch, stejně jako jakýkoli jiný trh, silně podléhá náladám. Po nástupu krize banky „přitvrdily“ požadavky na předpronájem a finanční spoluúčast developera na takovou míru, že prakticky zamezily rozvoji trhu v oblasti spekulativní výstavby, tedy výstavby bez předem zajištěného nájmu. Právě proto z mého pohledu, a nejen toho mého, bereme jako událost roku opětovné zahajování spekulativní výstavby administrativních budov. Nemáme tedy pouze jednu událost roku, ale hned několik, které jsou jasným signálem, že developeři, jako jsou Immorent ČR s Lyrou OB a další fází Futuramy, Karimpol Group s Rohanem, nebo Skanska Propery s City Green Courtem, trhu pronájmu kancelářských ploch věří natolik, že jsou do něj ochotni investovat nemalé prostředky, a to bez předzajištění pronájmů. Fakt, že jsou spekulativní stavby zahajovány firmami, jež jsou zároveň ikonami našeho trhu, přináší ujištění nám všem, že se blýská na lepší časy.

2. Podle našich předpokladů tento rok bude ve znamení uklidnění a návratu k normálu. Český trh prokázal, že je stabilní i v těžkých dobách a zahraniční partneři, respektive developeři v něj stále mohou věřit a věří. Pozitivní trendy v západní Evropě navíc prokazují, že se trhy uklidňují a vracejí se k normálu a růstu. Všechny tyto pozitivní signály budou mít pravděpodobně za následek zvýšenou poptávku a tím i postupné snižování neobsazenosti. Takový stav je navíc základnou pro odstartování další, i když tentokrát jistě mírnější, vlny výstavby nových kancelářských budov.

3. Jelikož máme možnost porovnávat náš trh v mezinárodním měřítku, vnímáme, že se naše „české problémy“ netýkají jednotlivostí, ale celkové filozofie a nálad. Pokud bychom tedy mohli mávnout kouzelnou hůlkou a něco opravdu změnit, pak bychom určitě volali po celkovém zjednodušení schvalovacích procesů na všech úrovních a návratu k selskému rozumu. Ten by totiž mnoho zbytečností automaticky vytlačil, a to nejen v našem oboru. Podruhé a nejspíše mnohem silněji bychom mávli směrem k zodpovědnosti. Chtěli bychom, aby se obecně nepřemýšlelo pouze z krátkodobého, mnohdy výhradně finančního pohledu, ale abychom začali všichni seriózně přemýšlet a podporovat ekologicky orientované myšlenky. Sám se pohybuji ve světě, kde finance rozhodně hrají nemalou roli. Pravdou ovšem zůstává, že po sobě zanecháváme nesmazatelný a dlouhodobý odkaz a pokud se již dnes nebudeme odpovědně zabývat otázkami udržitelnosti a ohleduplnosti vůči přírodě, zdrojům, plýtvání atd., budou to naše děti, které se budou s naším odkazem potýkat. Právě proto se naše firma intenzivně zabývá a podílí na prosazování ekologicky šetrných myšlenek. Nejedná se totiž o marketing, jak je velice často nešťastně vnímáno, ale o prostý fakt, že při velikosti naší společnosti můžeme a chceme ovlivňovat budoucí tvář budov, a tím i měst k lepšímu.

Tomáš Drtina, partner INCOMA GfK

1. Obchod nezažil jednoduchý rok, zejména v nepotravinářských kategoriích. Úspěšným se i přesto dařilo – také proto se dále prohlubuje diferenciace mezi nákupními centry, mezi řetězci i mezi jednotlivými obchodníky v konkrétních lokalitách. Hodně posiloval internetový prodej, což je samozřejmě hrozbou i výzvou pro kamenné obchody. Žádná událost asi nebyla tak zásadní, aby zasluhovala speciální zmínku, to ale rozhodně neznamená, že by trh spal. Naopak, navzdory vysoké míře saturace trhu se na něm objevily některé zajímavé nové projekty, ke slovu se stále více hlásí i redevelopment.

2. Závěr loňského roku přinesl známky znovuoživení trhu, na které již všichni aktéři netrpělivě čekají. Obchodníci zřejmě i letos budou bojovat o zákazníky především formou velkých slevových akcí, což je ovšem dvojsečná zbraň, neboť tím v řadě případů podporují spíše loajalitu k nízké ceně než ke svojí značce. Zajímavé bude sledovat, jak naloží investoři a developeři s projekty, kterým se zjevně nedaří a které bez výraznější proměny nemají dlouhodobě šanci.

František Vaculík, generální ředitel a předseda představenstva PSJ, a. s.

1. Z pohledu českého stavebnictví jsem zaznamenal dvě výrazně znepokojivé skutečnosti. Na mysli mám nárůst vysoutěžených a posléze pozastavených kontraktů a dále pak množství šikanózních insolvenčních návrhů.

2. Zdá se, že pokles na stavebním trhu není krátkodobý. Nevidím reálně, že by se stavebnictví mohlo v následujících pěti letech vrátit na úroveň před třemi lety. Očekávám, že v letech 2011 až 2012 ubude i veřejných zakázek a stavební trh dozná v následujících letech výrazných změn. Předpokládám, že projekty privátních investorů a developerů budou zahajovány jen opatrně, neboť budou složitěji než dříve hledat svůj odbyt v podobě pronájmu kanceláří či prodeje bytů. Dojde k přiostření konkurenčních bojů a do složité situace se mohou dostat nejen společnosti zaměřené na pozemní stavitelství, ale i firmy realizující silniční a železniční stavby.

3. Uvítali bychom takové vládní kroky, které budou podporovat návratnou a efektivní investiční výstavbu. Jednou z cest by mohla být realizace PPP projektů, které využívají spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Takto by došlo k využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Bohužel, v tomto směru v Česku zatím pokulháváme. Z pohledu naší dlouhodobé firemní strategie bych jako velké plus vnímal vytvoření dostatečných finančních rezerv pro EGAP, jenž pojišťuje český export. Na základě kapitálové přiměřenosti by byl takto vytvořen dostatečný prostor pro pojišťování projektů v zahraničí. Možnost projektového exportního financování je obrovskou výhodou pro české firmy k tomu, aby se v jiných zemích prosadily.

David Tomanec, ředitel realizace projektů, divize Property Development, HOCHTIEF CZ a. s.

1. Na počátku roku 2010 se v médiích začaly objevovat optimistické zprávy o možném zlepšení situace na realitním trhu. V průběhu roku však tato bublina praskla a řada developerů nadále nevykazuje výrazné zlepšení. Prodávají se vesměs byty v levnější cenové kategorii nebo projekty ve vyhledávaných lokalitách a zároveň v přiměřené cenové hladině. Realitní trh je přesycen produkcí z období stavebního boomu. Je zajímavé, že i přesto se někteří developeři stále pouštějí do nejistých, až spekulativních projektů, a to jak v bytovém, tak i nebytovém segmentu. Mohu říct, že v roce 2010 se takovým malým překvapením stal každý nově zahájený a zároveň úspěšný projekt.

2. Rok 2011 bude dost podobný tomu předcházejícímu. Očekávám stagnaci nebo jen mírné oživení realitního trhu. Je potřeba chovat se rozumně, sázet na jistější projekty a zároveň se zbavit zátěže ze špatných projektů. Mimoto bude pro developery klíčovou snaha o úspěšné otevření nových segmentů. Náplň letošního roku vidím i ve výstavbě domů pro seniory nebo v levném a nízkoenergetickém bydlení.

3. Usiloval bych o zajištění průhledných veřejných výběrových řízení. Dále bych se soustředil na nezbytné reformy, například důchodovou, zdravotní a sociální reformu. Investoři a veřejnost se totiž přestanou bát dlouhodobě investovat pouze ve stabilním a předvídatelném prostředí. V neposlední řadě bych se zasadil o co nejrychlejší dokončení procesu deregulace nájemného.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.