Anketa: Řekli o Expo Realu | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Anketa: Řekli o Expo Realu

S čím jste na veletrh letos přijeli a o co byl největší zájem? Čím byl pro vás specifický letošní ročník Expo Realu?

#####1. otázka: S čím jste na veletrh letos přijeli a o co byl největší zájem?
#####2. otázka: Čím byl pro vás specifický letošní ročník Expo Realu?

Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

1. Praha v Mnichově představila principy nového územního plánu. Součástí tohoto procesu je především jeho zjednodušení pro investory. Zjednodušení zdlouhavého procesu povolování změn územního plánu a také otevření možností širšího využití území. A to především pokud jde o revitalizaci zatížených průmyslových ploch, kde bude chtít investor jiné funkční využití plochy s menší zátěží, což může být například bydlení, sportoviště, školy, kulturní centrum, parky nebo další zeleň.

Díky vyspělosti současných informačních technologií teď máme k dispozici ucelené informace o území, které ukazují, jakým směrem se město bude dál vyvíjet. Naším cílem je jednoduchý a čitelný územní plán pro architekty a investory, ale i laickou veřejnost, aby každému bylo jasné, co dané území unese nebo neunese.

2. Dnes už developeři nehledají pozemky a zástavbu za každou cenu, opravdu dávají přednost kvalitě projektů před kvantitou. Není už zájem o výstavbu příliš velkých, někdy až megalomanských projektů. Souvisí to zřejmě s aktuální nasyceností pražského trhu bytů, kancelářských i administrativních prostor a zprostředkovaně také s finanční krizí ve Spojených státech.

Mgr. Petr Beneš, Hochtief Development

1.Veletrhu Expo Real se naše společnost účastnila již poněkolikáté jako partner města Prahy. Letos jsme prezentovali nejen retrospektivu toho, co jsme v minulosti udělali, ale i současné a dokončované kancelářské projekty. Těmi jsou Kavčí hory Office Park a Trianon. Úplně poprvé jsme představili rezidenční projekt Kavčí hory Residential Park, který obnáší přibližně 400 nových bytů. V současné době jsme zde ve fázi územního řízení.

2.Letos byl veletrh specifický tím, co se děje na finančním trhu a jaký to má dopad i na trh nemovitostí. Samozřejmě nikdo nemůže mít jasný recept, jak na danou situaci reagovat, nikdo nedokáže předpovědět budoucnost. Ale rozhodně všichni účastníci veletrhu měli velmi silné téma k diskusím. Za zajímavost považuji i to, že řada expozic, které byly pravděpodobně domluveny v průběhu roku, nakonec zůstalo prázdných. To je „novinka“, která tady nebyla k vidění snad ještě nikdy.

Dr. Robert Neugröschel, Unibail-Rodamco

1. Přijeli jsme ukázat tři naše projekty nákupních center a současně jsme chtěli širokou obchodní veřejnost informovat o naší fúzi s francouzským koncernem Unibail. Ukázalo se, že to byl velice prospěšný krok, díky kterému jsme mnohem silnější. Máme vlastní kapitál a nejsme závislí na externím financování.

2. Je zajímavé sledovat to velké očekávání věcí příštích, protože nikdo neví, co bude zítra. Naprostá většina lidí zde letos diskutuje o důsledcích celosvětové finanční krize. I když převládá mínění, že jde spíš jen o krizi „psychologickou“.

Martina Huclová, Metrostav Development

1. Na Expo Realu jsme poprvé oficiálně prezentovali novou společnost Metrostav Development jako novou značku. V našem plánu do budoucna máme v tuto chvíli 12 projektů, z nichž 10 je v Praze. Bylo zcela logické spojit se s hlavním městem Prahou a stát se na Expo Realu jejím spoluvystavovatelem. Klíčovým projektem, který jsme prezentovali, byla rezidenční čtvrť Na Vackově v Praze 3. Jedná se o skutečně velký rezidenční projekt, v konečném součtu je to téměř 1200 bytů. S první fází výstavby, která zahrnuje přibližně 450 bytů, počítáme v první polovině příštího roku. V příštím roce rovněž plánujeme zahájení výstavby administrativního objektu s obchodními prostory Komerční centrum Evropská v Praze 6. Tento projekt nabídne přibližně 25 tisíc m2 kancelářských a obchodních ploch.

Ing. arch. Josef Morkus, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

1.Hlavním tématem prezentace Prahy na letošním veletrhu Expo Real byly územně analytické podklady města Prahy, dokončené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy v srpnu 2008. Tento materiál představuje komplexní popis stavu Prahy, limitů využití, hodnot i potenciálu jejího území, včetně identifikace vývojových trendů a vyhodnocení trvale udržitelného rozvoje i problémů k řešení. Tyto podklady budou sloužit zejména pro přípravu konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy, který byl na veletrhu Expo Real rovněž zmíněn, využitelné ale budou rovněž jako referenční a podkladový materiál pro veřejnou správu, investory i širokou veřejnost. U stánku Prahy představili své projekty i tradiční spoluvystavovatelé Hochtief Development a Unibail-Rodamco, nově se prezentovala společnost Metrostav Development.

2.Potěšila mne snaha některých evropských měst o regeneraci městských center a využívání brownfields. V kontrastu k tomuto trendu stojí rozvojové tendence zejména ruských měst expandujících do výšky i do rozsáhlého okolního území.

Oproti loňskému ročníku a zejména vůči veletrhu MIPIM v Cannes jsem zaznamenal minimální účast vystavovatelů z arabských zemí a USA.

RNDr. Lukáš Ženatý, náměstek primátora města Ostravy

1. Ostrava je na Expo Realu již tradičním vystavovatelem, a tak můžeme porovnávat s předchozími roky. Faktem je, že ve městě zaznamenáváme stále větší zájem investorů o možnost stavět nové objekty-kancelářské, rezidenční, polyfunkční.

Asi poslední typ developmentu, kde je Ostrava stále ještě poddimenzovaná, jsou hotely. Je proto logické, že je o ně stále větší zájem. Jednali jsme tady například i s jihokorejským investorem, který chce stavět v Ostravě hotel, což nepochybně souvisí s investicí Hyundai v Nošovicích.

2. Nejzajímavější jsou názory a diskuse kolem finančního trhu ve světě. Ještě asi nikdy nenastala situace, že se půl roku chystá veletrh nemovitostí a současně ve velice krátkém čase před jeho zahájením propukne krize dotýkající se tak těsně právě této oblasti. Pro některé vystavovatele to asi byly trpké chvíle, ale z pohledu našeho města byl veletrh velice úspěšný.

Petr Handl, RPG REAL ESTATE

1. Naše realitní skupina se již tradičně účastnila veletrhu jako partner statutárního města Ostravy.

Naše majetkové portfolio, které obhospodařujeme a vlastníme, je na území města Ostravy a my máme velký zájem podílet se na dlouhodobém vývoji celého města. Ať už v oblasti rezidenčního bydlení, nových developerských projektů či rozvoje území, které byly v minulosti zatíženy průmyslovou činností. Mezi projekty, které v současnosti připravujeme a prezentujeme na veletrhu a které bych uvedl, patří Jindřich Plaza, což je developerský projekt, který městu přinese velmi významný architektonický komplex výškových budov. Je zde zakomponován čtyřhvězdičkový hotel, kancelářské i retailové prostory, rozsáhlá parkoviště a další služby, které v centru Ostravy v současné době chybějí.

2. Registrujeme zde jisté napětí, které panuje jak mezi návštěvníky, tak i mezi vystavovateli. Veletrh se koná v době, která je ovlivněna celosvětovou ekonomickou situací a krizí na finančních trzích. Na takovémto veletrhu se tato situace nemohla neprojevit.

Ing. Zdeněk Trejbal, náměstek primátora města Ostravy

1. Ostrava přijela i letos na Expo Real s nabídkou zajímavých a pro developery atraktivních projektů. Mezi tyto projekty stále patří Nová Karolina, která se již realizuje, nicméně developerům nabízíme v průběhu tohoto roku k prodeji i další městské pozemky. Jsme rádi, že Ostrava se stala po Praze druhým nejlepším městem, pokud jde o tempo rozvoje.

Doopravdy máme Evropě co nabídnout a je to vidět i na tomto stánku. Největší zájem developerů je stavět v Ostravě multifunkční budovy. Tedy budovy nabízející bydlení, prostory pro podnikání i administrativní plochy. Dochází k rozvoji i v oblasti výstavby čistě rezidenční, protože přicházející podnikatelé i manažeři potřebují někde bydlet. Je zajímavé sledovat, jak v současné době roste cena nového bydlení na Ostravsku. Ceny dnes začínají na 36 tisících korunách za m2 a místně se cena může vyšplhat až k 55 tisícům korun.

2. Expo Real byl letos částečně ovlivněn finanční krizí ve světě, ale přesto zde nepanovala vysloveně skleslá nálada. Naši obchodní partneři i developeři jsou s průběhem veletrhu spokojeni.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!