Beton pro kvalitu i úspory nákladů | E15.cz

Beton pro kvalitu i úspory nákladů

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Betonáž patří ke klíčovým fázím realizace stavby, ať již jde o velké objekty, nebo rodinné domy. V obou případech je pro stavební firmu úkolem sladit požadavky na rychlost výstavby, kvalitu a na co nejnižší náklady. Optimálně toho lze dosáhnout s betonem Easycrete.

Jedny z nejobtížnějších prací na stavbách představuje betonáž zavlhlých a tuhých betonů. Beton Easycrete patří k lehce zhutnitelným betonům a je výhodným řešením, zejména pokud jde o základové desky a pasy. Tento produkt je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný a hodí se pro rychlé zhotovování základů včetně pilot, ale i hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů nebo štíhlých konstrukcí. Nevyžaduje přitom náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Různé typy tohoto produktu (Easycrete F, Easycrete SF, Easycrete SV) lze použít při realizacích průmyslových staveb, základů, pilotů, sloupů, stěn, vodotěsných stavebních konstrukcí a pro stavební konstrukce, které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí.

Pokud jde o pohledové využití, vykazuje Easycrete vynikající kvalitu povrchu a nízký počet a malé rozměry pórů – vytváří tak hladké pohledové plochy. Lehce zpracovatelné betony Easycrete umožňují zajistit snížené náklady, vynikající rovinnost, přesnost a vzhled pohledových ploch. Zvláště při použití kameniva o zrnitosti do 8 mm, respektive 16 mm se mohou betonovat stavební konstrukce s vysokým stupněm vyztužení, resp. tenké konstrukce. Stavební firma, která beton ukládá na stavbě, tak téměř beze zbytku snižuje riziko reklamací ze strany stavebníka. V relativně krátkém čase a s minimem mechanizace může být dosaženo vysoké rovinnosti betonovaných základových desek.

#####Nižší nároky na pracovní sílu i další zařízení

Easycrete eliminuje i vznik závad např. při založení objektu rodinného domu, kdy se používá na základový pas. V případě, že dojde k časové prodlevě a do výkopu se sesunou stěny anebo při betonáži dojde k opakovanému přerušování prací, jednotlivé části pasu pak při použití nevhodného typu betonu nejsou dostatečně navázány a základový pas mohou přerušit trhliny. Nehomogenní konstrukce základů pak vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese nepříjemné popraskání nosného i nenosného zdiva. Toto riziko nehrozí, pokud je pro kompaktní základovou desku použit beton Easycrete F nebo SF. Základová pláň se v krátkém čase urovná do požadované nivelety, osadí a zafixují se prostupy, položí se podkladní fólie a obední obvod základové desky.

Výhodou tohoto postupu je značná úspora času, efektivita, kvalita (kompaktní únosný základ) a především dům bez trhlin. Zhruba tři potřebné autodomíchávače Easycrete s ocelovými drátky jsou bez větší námahy schopni uložit dva pracovníci asi za polovinu pracovní směny. K ekonomickým přínosům betonu Easycrete patří i skutečnost, že se při aplikaci lehce roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby konstrukce. Snižují se tak nároky na pracovní sílu i dodatečná technologická zařízení a zmírňuje se i hlučnost spojená se zmíněným procesem.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video