Bodový systém byl přínosem. Výchovně však příliš nepůsobí

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: 7 Tomas Kubelka

Pět let se potýkáme s bodovým systémem hodnocení přestupků v silničním provozu. Přinesl něco pozitivního do chování českých řidičů nebo se ukázal jako slepá ulička, což by mohla signalizovat poměrně výrazná úprava, která vstoupí v platnost už 1. srpna?

„Bodový systém jako takový je nepochybně přínosem pro bezpečnost provozu. Musí však postihovat zejména nebezpečné přestupky, působit na řidiče výchovně a motivovat je k bezpečné účasti v silničním provozu, což pro český bodový systém zatím příliš neplatí,“ řekl AutoRevue.cz Václav Špička z Autoklubu ČR.

Je třeba poznamenat, že bodový systém nebyl zase úplně něco nového, co před pěti roky do života českých řidičů vstoupilo. „Jistá forma tohoto systému byla zavedena v Československu vyhláškou č. 328/1951 Ú. l. Podle § 82 této vyhlášky byla s řidičským průkazem spojena vložka s deseti útržky. Bez této vložky byl řidičský průkaz neplatný. Jednotlivé útržky vložky postupně odebíral národní výbor nebo orgán národní bezpečnosti, dopustil-li se řidič vážného dopravního přestupku, tj. přestupku, jímž řidič projevil hrubou bezohlednost k bezpečnosti ostatních účastníků provozu. Útržek vložky národní výbor odejmul také tehdy, když se řidič dopustil přestupků opakovaně. S posledním útržkem byl řidiči odebrán i řidičský průkaz,“ vysvětlil Špička.

Vybodování za bezvýznamné přestupky

Zavedení bodového systému od 1. července 2006 předcházely diskuse odborníků, poslanců a senátorů, i motoristické veřejnosti. Bohužel nebyl převzat systém úspěšně uplatňovaný například v Německu nebo jinde, ale byl navržen a později i po mnoha úpravách schválen systém nový, údajně „ušitý“ na české řidiče.

„Výsledkem byl systém, který plně nerespektoval požadavek, aby postihoval především nebezpečné přestupky, tzn. takové, s nimiž souvisí nehody, a zejména následky nehod na životech a zdraví lidí. Dalším vážným nedostatkem českého bodového systému byla skutečnost, že umožňoval „vybodování“ řidiče za bezvýznamné přestupky, pokud se opakovaly, a to bez předchozího varování,“ upozornil dopravní expert.

Na zavedení bodového systému řidiči reagovali tak, že řada jich jezdila v obcích i mimo ně radši o 10 km/h pod stanovenými rychlostními limity. Provoz se před pěti roky poněkud zpomalil. Statistiky za první červencové týdny vykázaly výrazné snížení počtu nehod – k tomu však došlo díky nově nastaveným kritériím pro hlášení nehod policii. Hasiči a pojišťovny žádné snížení nezaznamenali.

Nejčastější páchané přestupky a trestné činy od zavedení bodového systému

PřestupekBodová srážkaProcentuální podíl na všech trestných činech a přestupcích
Překročení povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h225,7
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky117,3
Nepřipoutání se nebo neužití přilby115,5
17,9
Překročení povolené rychlosti v obci o 20 km/h a více36,2
Telefonování35,8
Překročení povolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h25,4
Překročení povolené rychlosti mimo obec o více než 30 km/h31,9
Nezastavení na signál, který mu to přikazuje51,6
Řízení pod vlivem návykové látky71,6
Ostatní11,1

„Poklesl i počet úmrtí, ale brzy, již na přelomu září a října, došlo během několika dní k vysokému počtu nehod se smrtelnými následky a v následujícím roce se také žádný příznivý trend neprojevil. Dále docházelo a dochází k nehodám, kde hlavní roli vesměs hrála nepřiměřená rychlost, tedy k nepřizpůsobení rychlosti daným okolnostem a většinou ani nemusí jít o překročení rychlostního limitu. Dále se jedná o nevěnování dostatečné pozornosti řízení, tedy o porušení povinností, které stanovovaly dopravní předpisy už dávno před zavedením bodového systému,“ pokračoval Špička.

Nesprávný signál řidičům

Počet bodů jednotlivých řidičů je nejen odrazem jejich nekázně, ale nepochybně souvisí také s mírou jejich účasti v provozu. Zredukování počtu bodově hodnocených přestupků (ze 44 na 27) lze podle Špičky určitě uvítat.

„Je správné, aby nebezpečné přestupky byly trestány přísněji a u méně závažných se od bodování ustoupilo. To platí o malém překročení dovolené rychlosti, nerespektování příkazové značky i o malém množství alkoholu. Je třeba si uvědomit, že zde jde o hodnoty od prakticky beztrestných 0,24 do 0,30 promile, takže pronášení populistických hesel typu „alkohol za volant nepatří“ je v této souvislosti úsměvné. Naopak snížením bodového hodnocení za držení telefonu při řízení byl dán řidičům nesprávný signál, že telefonování během řízení není až tak nebezpečné, přičemž opak je pravdou,“ dodal odborník na dopravní problematiku.