Volební lístky pro volby do Evropského parlamentu 2024: Kde je sehnat a jak s nimi hlasovat

Volební lístky pro volby 2024: Jak postupovat správně (ilustrační foto)

Volební lístky pro volby 2024: Jak postupovat správně (ilustrační foto) Zdroj: E15 Michael Tomeš

Volby do Evropského parlamentu 2024 připadají v Česku na červen. Voliči hlasují pomocí volebních neboli hlasovacích lístků. Kde volit a jak zjistit adresu volební místnosti? Na co byste si měli dát pozor, aby byl váš hlas platný, a kdy se dozvíme výsledky eurovoleb?

Jak získat volební lístky pro volby do Evropského parlamentu

Řešíte, kde sehnat volební lístky pro volby do Evropského parlamentu? S obstaráváním volebních lístků si nemusíte dělat žádné starosti. Kompletní sadu obdržíte do poštovní schránky v místě svého trvalého bydliště. Hlasovací lístky ve schránce najdete nejpozději 3 dny před začátkem voleb.

Ztráta a kde sehnat volební lístky

V případě ztráty volebních lístků nebo jiných problémů můžete požádat o novou sadu přímo ve volební místnosti během voleb. Volební komise vám ji poskytne spolu s úřední obálkou poté, co prokážete svoji totožnost. Volby do Evropského parlamentu probíhají:

  • v pátek 7. června 2024 od 14 do 22 hodin,
  • v sobotu 8. června 2024 od 8 do 14 hodin.

Termín vychází z rozhodnutí Rady EU, která pro eurovolby stanovila rozmezí od 6. do 9. června 2024. Jednotlivé země EU si následně mohly zvolit konkrétní datum podle svých volebních zvyklostí.

Volební lístky 2024

Ve volbách do europarlamentu tvoří celé území České republiky jeden volební obvod. Jednotlivé strany tak navrhují jedinou kandidátku. Na každém volebním lístku je vždy kandidátka jednoho uskupení (politické strany, hnutí či koalice).

Hlasovací lístky jsou označené volebními čísly. Ta slouží ke snazšímu rozlišení kandidujících subjektů – jak pro voliče, tak členy komise při sčítání. Čísla zároveň určí pořadí na volebních webech a jsou podle nich seřazené volební lístky. Kandidující uskupení je využívají také v rámci volební kampaně. Volební čísla všem přihlášeným subjektům losuje Státní volební komise.

Jak volit do europarlamentu

Po příchodu do volební místnosti ověří volební komise na základě občanského průkazu či cestovního pasu vaši totožnost. Poté vám vydá úřední obálku a na požádání také novou sadu hlasovacích lístků. Následně se přesunete za plentu, kde provedete tajnou volbu.

Hlasovat můžete pro celou kandidátku v navrhované podobě nebo preferenčními hlasy zvýhodnit dva kandidáty. Preferenční hlas udělíte zakroužkováním pořadového čísla u daného kandidáta. Volební lístek svého favorita (s případnými preferenčními hlasy) vložíte do úřední obálky, kterou před komisí vhodíte do volební urny. Projděte si celý volební proces krok za krokem:

Jak volit ve volbách do europarlamentu 2024: Kompletní návod >>>

Kdy mohou být hlasy neplatné

Za průběh eurovoleb v příslušném volebním okrsku zodpovídá volební komise. Členové volební komise při sčítání hlasů kontrolují také jejich platnost. Váš hlas bude vyhodnocen jako neplatný, pokud:

  • do úřední obálky vložíte více hlasovacích lístků,
  • využijete volební lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
  • odevzdáte přetržený volební lístek,
  • hlasovací lístek nevložíte do úřední obálky.

Volební místnosti: Kde volit do Evropského parlamentu?

Ve volbách do Evropského parlamentu hlasujete ve volebním okrsku na území obce,kde máte hlášený trvalý pobyt. Přesnou adresu volební místnosti musí zveřejnit starosta obce nejpozději 15 dnů před volbami. Ohlásí ji způsobem v místě obvyklým – například na webu obce či obecní vývěsce. Adresa příslušné volební místnosti bývá vyznačena i na obálkách s volebními lístky.

Pokud se během voleb nemůžete dostavit do místa trvalého pobytu, zažádejte si o voličský průkaz. Lze s ním volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Hlasování ze zahraničí není v eurovolbách přípustné. Výjimku mají pouze čeští občané s trvalým bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie. Ti však ve volbách hlasují pro tamní kandidáty.

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají opět po pěti letech. Stejně jako v roce 2019Češi volí 21 europoslanců. V některých zemích EU ale počet zástupců po letošních eurovolbách vzroste – Evropská unie tím reaguje na změnu demografie členských zemí. Počet poslanců v europarlamentu se zvýší ze současných 705 na 720. Více zástupců získá 12 ze 27 zemí EU. ČR mezi tyto státy nepatří, ale o jednoho poslance si polepší například sousední Slovensko.

Počet poslanců jednotlivých zemí EU v Evropském parlamentu je odvozený od počtu obyvatel. Nejvíce jsou tedy zastoupené nejlidnatější státy – Německo, Francie, Itálie či Španělsko. Česká republika má v europarlamentu stejně zástupců jako Řecko, Švédsko, Portugalsko a Maďarsko.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024 se dozvíme až v neděli 9. června po 23. hodině. Čeká se totiž na uzavření všech volebních místností v EU. Ve většině států volby probíhají v neděli. Jako poslední mohou o podobě europarlamentu rozhodovat voliči v Itálii, kde se hlasuje do 23. hodiny.