Boleslav vydává poklady minulosti | E15.cz

Boleslav vydává poklady minulosti

Lucie Zikmundová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Terénní výzkum archeologů na Starém Městě se chýlí ke konci.

Ještě předtím než archeologové našli v zemi první hmatatelný objev, věděli, že uprostřed historického jádra města na ně čeká. Jak? To vysvětluje archeolog Lukáš Drápela ze společnosti Archeo Pro.

Průzkum začal až v srpnu, protože jste při předchozích sondách nalezli pozůstatky osídlení z mladší doby kamenné i další zajímavé nálezy z pozdějších dob až do novověku. Určitě jste ale věděli, že tam zbytky osídlení budou i bez sond.
Samozřejmě, před začátkem každého archeologického výzkumu vyhledáváme informace o určité problematice, říká se tomu archivní rešerše. Soustředili jsme se jak na předchozí archeologické výzkumy, tak i na historické prameny. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu uprostřed historického jádra města, měli jsme dostatek předběžných údajů k utvoření si jisté představy o této lokalitě.

Jak se takové sondy dělají?
Sondy zjišťovacího výzkumu se dělají pomoci mechanizace. Bagrem se na předem zvolených místech vyhloubily rýhy široké asi šedesát centimetrů a na jejich řezech jsme pak sledovali sled jednotlivých vrstev. Tedy půdních uloženin, které vznikly působením člověka. Pak jsme je fotografovali, nutná byla i kresebná a geodetická dokumentace. Archeologické nálezy z jednotlivých vrstev pak vyhodnocujeme a dávají nám přehled o vývoji lokality, jejím charakteru a rozsahu.

Město průzkum představilo jako záchranný archeologický. Lze tedy říci, že jste s nálezy nepočítali, jinak by šlo o předstihový?
To je pouze otázka terminologie. Dá se říci, že každý výzkum, který děláme kvůli výstavbě či opravě, je záchranný. Rámcově ale rozlišujeme zjišťovací, záchranný a předstihový. Zjišťovací archeologický výzkum určuje pouze charakter a rozsah archeologických památek. Po něm následuje předstihový či záchranný výzkum. Termínu záchranný výzkum používáme v případě, že v dané lokalitě již začaly zemní práce stavby a objevily se tam archeologické nálezy, které jsou bezprostředně ohrožené. Používáme jej převážně u výzkumů při výstavbě inženýrských sítí. V případě výzkumu na Staroměstském náměstí šlo nejprve o výzkum zjišťovací a nyní je to už předstihový výzkum.

Součástí výzkumu jsou i expertizy. Proč?
Zachycené archeologické nálezy konzultujeme s nejrůznějšími specialisty. Důležitá je například spolupráce s geologem, zejména proto, aby důkladně zaznamenal zdi a stavební materiály. Jiní specialisté z oboru archeobotaniky odebírali vzorky půdy a dřeva pro další analýzy. Výsledky budou ale jasné až na konci výzkumu.

Už dosavadní nálezy sdělily něco nového o městě? Vzhledem k tomu, že výzkum ještě neskončil, je obtížné na to odpovědět. Nejstarší zachycené archeologické nálezy pocházejí z 11. století, tedy z období, kdy Mladá Boleslav patrně zaujímala funkci hradského centra na dálkové cestě do Lužice a Polska. Reprezentují je především četné nálezy fragmentů keramiky a různé zahloubené objekty. Doložené máme osídlení i ve 13. a 14. století. Z 15. století pocházejí dvě zděné studny s četnými nálezy, mezi které patří například železná sekyra či jezdecká ostruha. Výjimkou nejsou ani jímky či sklepy z novověku. Dá se říci, že máme zachycený vývoj centra města od 11. století do současnosti. Což jsou pro nás velmi cenné informace. Velký význam mají zvláště zděné konstrukce, které by nám mohly napovědět další podrobnosti o stavebním vývoji v jednotlivých obdobích a o tváři této části města. Na jejich vyhodnocení si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

Posouvá to nějak mapování historie osídlení Mladé Boleslavi?
Výzkum přinese v zásadě spíše detailní poznání charakteru a rozsahu osídlení. Budeme tak moci porovnat nalezené archeologické situace s písemnými prameny.

Podle smlouvy s městem musíte práce dokončit do 20. listopadu. Stihnete to?
Doufáme, že ano. Je to ale především otázka počasí. Jak si mohou kolemjdoucí všimnout, pracujeme již ve stanech, protože celý minulý týden nás trápily vytrvalé sněhové a dešťové srážky. V pátek 20. listopadu končí pouze terénní část výzkumu. Pak bude pokračovat jeho zpracováním. Všechny nálezy odborníci laboratorně ošetří, budeme zpracovávat terénní dokumentaci a geodetická měření. Čeká nás ještě spousta práce.

Autor: Lucie Zikmundová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.