Češi rádi zkoušejí produktové novinky

Gabriel Makki

Gabriel Makki Zdroj: Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

Společnost Procter & Gamble zahájila svoji činnost v České republice už před 30 lety. O tom, jak by je zhodnotil i jak tradičním trhem drogerie a kosmetiky zamíchala v poslední době krize a pandemie jsme si popovídali s Gabrielem Makkim, viceprezidentem pro obchod P&G ve střední Evropě.

Jak byste zhodnotil aktuální situaci na trhu rychloobrátkového zboží?

Procter & Gamble, jeden z největších výrobců spotřebního zboží na světě, během pandemie zaznamenal několik nových spotřebitelských trendů. Zaprvé se zvýšila poptávka po kvalitních a vysoce funkčních výrobcích, zadruhé se zvětšila očekávání spotřebitelů, že se budou výrobci chovat ekologicky a v neposlední řadě došlo k nárůstu online prodeje. V reakci na rostoucí požadavky na čistění a kvalitu posílila společnost Procter & Gamble inovační program, jehož cílem je změnit složení několika produktů, například těch na mytí nádobí a praní. Modernizované produkty jsou také hygieničtější a mají vyšší účinnost a výkon.

Jak se trh změnil v průběhu pandemie?

Epidemie a její dopady byly patrné, pokud se podíváme na trh, ve všech kategoriích produktů, které P&G vyrábí a prodává, včetně značek vyráběných i v našem závodě Rakona. V něm jsme zaznamenali dopad mezinárodních uzávěr, které měly za následek krátkodobé navýšení zásob.

Co se týče našich vlastních provozů na začátku pandemie, museli jsme samozřejmě jako ostatní přehodnotit i každodenní provoz v nich a zajistit ještě bezpečnější práci pro naše kolegy, jejichž přítomnost v továrně byla nezbytná. V České republice se jedná o více než 450 lidí. Během několika dní jsme v našem výrobním závodě přeorganizovali vše, co bylo považováno za rizikové nebo to byly činnosti, při kterých se nebylo možné dostatečně distancovat.

Současný vývoj sledujeme velmi ostražitě a naší snahou zůstává zajistit bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance a plynulost dodávek produktů každodenní spotřeby našim zákazníkům a podpora komunity, ve které působíme.

Které kategorii produktů se teď daří nejlépe?

V první polovině letošního roku vzrostly naše celosvětové tržby o 8 %, což je více než v předchozích letech. Prodeje však nerostly v celém spektru drogistických výrobků. Růst se týkal především výrobků na mytí nádobí a také pracích a čisticích prostředků. Celkově tedy zaznamenáváme v našem regionu, který zahrnuje Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Ukrajinu, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko, nárůst. 

Původní pokles prodeje, jež jsme zaznamenali u výrobků, jako jsou holicí strojky a šampony, související s prací z domova a home-office, se již stabilizoval a prodeje těchto výrobků se vrátily k růstu.

Gabriel MakkiGabriel Makki | Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

Rostou ceny surovin i energií, budou zdražovat i vaše produkty?

Společnost P&G oznámila zvýšení cen v některých zemích a u některých výrobků, aby částečně pokryla nárůst nákladů v těchto konkrétních kategoriích. Kdykoliv je to možné, snažíme se spojit potřebné zvýšení cen s inovacemi výrobků, aby poskytovaly spotřebitelům očekávanou hodnotu. Nemůžeme spekulovat o budoucích cenových krocích ani o vývoji na jiných trzích, tedy ani ve vztahu k českému trhu. Výsledné ceny na pultech prodejen jsou výhradně na uvážení prodejce.

P&G v Čechách působí už 30 let, jak byste je zhodnotil?

Společnost P&G koupila závod Rakona s bohatou historií v roce 1991. Od té doby se snažíme udržet tradici výroby nejmodernějších výrobků špičkové kvality a zároveň zachovat místo, které si lidé pamatují. Investujeme do našeho regionu, do naší technologie a v neposlední řadě do našich lidí. I přes dlouhou tradici, základním pilířem našeho působení jsou inovace. Vše je založeno na neustálém zjišťování potřeb a přání našich zákazníků a jejich sladění s technicky proveditelnými řešeními. Nikdy se nespokojíme se současným stavem a inovujeme ve všech našich produktových kategoriích, neustále hledáme nové materiály, nové typy výrobků a nové způsoby, jak vylepšit naše stávající portfolio výrobků, jejich obaly a jejich dopad na životní prostředí.

Čím je český trh specifický?

Máme zkušenost, že čeští spotřebitelé jsou otevření novinkám a citliví na ochranu životního prostředí. Proto naše inovace často testujeme v České republice – bylo tomu tak například s inovativním Jarem v pěně. Zároveň nám v Čechách běží několik edukačních programů, jak být zodpovědným spotřebitelem. Cílíme jimi na různé skupiny, od dětí až po jejich rodiče. Právě se chystáme spustit vzdělávací program pro učitele a jejich žáky, který je zaměřený na tři hlavní oblasti ochrany životního prostředí, tedy na vodu, odpady a energii. Poskytujeme jim materiály v plném rozsahu, které mohou používat při výuce, usnadníme jim přípravu a dáme jim do rukou užitečný nástroj pro vzdělávání jejich žáků pomocí různých zajímavých úkolů a experimentů z oblastí ochrany přírody. 

Co byste si za P&G přál do příštích let?

Stále se chceme rozvíjet a zpochybňovat status quo, být spolehlivým obchodním partnerem, uznávaným zaměstnavatelem, dobrým sousedem v České republice. Pracujeme na nových projektech a inovacích, které brzy uvedeme na náš důležitý český trh.