Českým makléřům chybí nejen dodržování etických kodexů | E15.cz

Českým makléřům chybí nejen dodržování etických kodexů

Ve vyspělých zemích světa patří činnost realitního makléře k váženým a ceněným. Bývají skvělými obchodníky, na úrovni techniky zvládají komunikaci s klienty, uzavírání obchodů, marketing, jsou odborně zdatní v realitní oblasti.

U nás je tomu, bohužel pro všechny, často jinak. Jako volná živnost s vidinou vysokých provizí je vyhledávána kdekým a provozována jakkoli. S odborností i seriózností se však nepotkáte vždy. Realitní média se jen hemží byty v „osobním vlastnictví“, družstvy nájemníků místo SVJ, užitnými plochami přesahujícími dokonce zastavené plochy vynásobené počty pater, prodeji půdních prostor do vlastnictví, nabídkami stejné nemovitosti za různých podmínek na jedné stránce internetového vyhledávače.

Jak moc by realitním makléřům, ale hlavně jejich klientům, pomohla kvalitní odborná příprava, standardy v názvosloví a termínech, dodržování etických kodexů či zákonů chránících klienty, tedy spotřebitele, by se dalo psát dlouho. Je dobré si vážit a ocenit ty, kteří na kvalitu dbají, investují svůj čas a své peníze. U těch ostatních by bylo fajn dosáhnout dnes populárního „neděkujeme – odejděte“. Méně kanceláří by pro náš trh bylo jistě více. V polovině devadesátých let v Praze působila RK Jendrusch & Partner z Německa. Již tehdy se divili tomu, kolik RK jen v Praze působí, a tvrdili, že by postačovalo do dvaceti kanceláří. Kvalitně fungujících, vzájemně si konkurujících.

#####Trhu chybí kontrola a zdravá regulace

Skutečnost, že není pro realitní zprostředkování vyžadována odborná příprava, neuděluje se žádná licence a neexistuje stavovská komora, vede k dosti živelnému fungování realitního trhu, bez kontroly či zdravé regulace. Vysoká úroveň účtovaných provizí umožňuje i obchodníkům typu „také slepé kuře najde občas zrno“ přežívat. Realitní obchody dělá běžný občan jen výjimečně, proto jsou špatné zkušenosti s realitním makléřem hůře přenosné, což velice zpomaluje proces očisty. Potřebnou kvalitu a zvýšení důvěryhodnosti prozatím nepřinesly ani světově známé realitní řetězce, krokem vpřed nebyla žádná z nově vznikajících komor či sdružení.

Jistou značkou tedy zůstává v této oblasti jen Asociace realitních kanceláří, její členská základna však není dostatečně široká a bývají v ní spíše kanceláře menší. Záslužnou však je její činnost řekněme osvětová. Pravidelně pořádá školení a kurzy pro své členy a zvláště v dnešní, velmi úsporné době je třeba si vážit každého, kdo taková školení absolvuje, kdo na sobě pracuje a posouvá se odborně výše. Vzhledem k množství realitek i makléřů je však dopad této činnosti na trh velmi malý. Snad svoji šanci ARK již nepropásla.

#####Vzdělávání by mělo oddělit kvalitu od nekvality

Vzdělání a prohlubování znalostí a dovedností by mělo být, zvláště v době vysoké konkurence a nízkých počtů obchodů, tím, co by mělo oddělit kvalitu od nekvality. Česká společnost, stejně jako sami realitní agenti, není zatím naučena vyžadovat za práci realitního agenta záruky. Požadovat například v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele pouze kvalitní a pravdivé informace, za úkony účtované realitní kanceláří očekávat záruky a převzetí odpovědnosti za případná pochybení a nedostatky. Mnohá realitní kancelář by se divila, kdyby na ní byla požadována náhrada škody, byla sankcionována za uvedení v omyl. Určitě by se pak více dbalo na správně zjištěné výměry užitných ploch, hodnocení technického či právního stavu nemovitosti.

Dobrý makléř by měl být schopen nabídnout klientovi mnohem více než jen podstrčení zprostředkovatelské smlouvy nebo ještě hůře – smlouvy rezervační. Jeho znalosti by měly zahrnovat občanský i obchodní zákoník, stavební zákon, zákon o vlastnictví bytů, jednostranném zvyšování nájmů, zákon o pronájmu nebytových prostor atd. Velkou výhodou jsou vlastní praktické zkušenosti. Makléř, který sám nevlastnil nikdy ani garáž, hůře pochopí uvažování investora či zájmy pronajímatele.

#####Pomohl by i zaměstnanecký poměr makléřů

Spolu s odborností, možná i kousek před ní, musí práci makléře provázet kvalitní a seriózní komunikace. Již pouhé zvednutí telefonu, prvotní představení, zanechání vzkazu s následným vyřízením pak mnohé napoví. Dodržování termínů a sjednaných dohod by mělo být všem makléřům vlastní, není však vždy. Loajalita ke klientovi je zásadní věc, ne však dodržovaná vždy a všude. Zcela devastující je pak zjištění, že loajalita nebývá samozřejmostí ani v rámci realitní kanceláře, ty velké nevyjímaje. Užšímu vztahu mezi makléřem a kanceláří by pomohlo větší množství pracovníků v pracovním poměru.

[file:9258:small:right]

U nás totiž navíc nebývá zvykem, že si kupující najme realitního agenta-profesionála a svěří mu obstarání investice či vhodného nájmu, tedy většinou odpadá jasně zdůvodnitelné účtování kupujícímu. Není však výjimkou, že si makléř či kancelář vybírá provizi z obou stran. Námitka, že takto pracuje tak leda pro sebe a ne pro klienta, je namístě. Obchod se tím značně prodražuje a může tak i předčasně skončit. Přesto si dovedu představit i tuto variantu – ale pouze za předpokladu, že RK odvede naprosto profesionální, vyváženou práci chránící zájmy obou stran a hlavně serióznost celé transakce. Kolik takových u nás pracuje, však ponechám na vás.

Investice do realit jsou velmi náročné a odpovědné. Velice přitom pomůže kvalitně pracující kancelář, která na úrovni a bez nutnosti naší neustálé kontroly dokáže zrealizovat obchod, dobře pronajmout či koupit nemovitost. Realitní znalec, který je zárukou seriózní transakce i garantem, že z obchodu nebude noční můra.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud