ČKA: Soud vyhověl žalobě ohledně Národní knihovny | E15.cz

ČKA: Soud vyhověl žalobě ohledně Národní knihovny

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Obvodní soud pro Prahu 1 dal za pravdu České komoře architektů (ČKA). Vyhověl žalobě architektů, kteří se v soutěži o novou budovu Národní knihovny ČR umístili na třetím místě. Komora již po skončení soutěže v roce 2007 upozorňovala na porušení soutěžních podmínek vítězem.

„Jan Kaplický při navrhování knihovny soutěžní podmínky porušil,“ tvrdí ČKA. Proti takovému chování se po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR odvolalo osm českých soutěžících týmů a další zahraniční účastníci. Podali stížnost Mezinárodní unii architektů (UIA), která na průběh soutěže dohlížela. Další stížnosti pak putovaly také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Architektonický ateliér HŠH, který se umístil na 3. místě, podal později také žalobu na Národní knihovnu. Hlavním důvodem kritiky architektů bylo, že Kaplický ve své studii umístil velmi rozsáhlé provozy národních konzervačních fondů do podzemních podlaží budovy. Tento krok mu umožnil navrhnout v nadzemní části méně objemnou, a tím i pro místo vhodnější stavbu, než byli nuceni navrhovat ostatní soutěžící. „Podmínky soutěže však umístění fondů pod zem výslovně zakazovaly a návrh tak měl být z posuzování porotou vyloučen,“ tvrdí ČKA.

Soutěžní podmínky jsou dle soutěžních pravidel UNESCO a UIA nabídkou smlouvy, kterou jsou vázáni všichni zúčastnění. Jejich porušení je porušením práva. Sice je v nich stanoveno, že „v případě potřeby může porota v závěru prvního kola vyjasnit nebo zdůraznit některé body zadání“, ale v žádném případě nepřipouští, aby byly podmínky upravovány nebo dokonce měněny. Unie architektů již v roce 2007 shodně s ČKA konstatovala, že posuzování soutěžních návrhů neproběhlo v souladu s platným právem a že porota a vypisovatel neměli v průběhu soutěže podmínky měnit a neumožnit tak postup řešením navrženým v rozporu se zadáním.

Přestože mezinárodní soutěž na Národní knihovnu doprovázely po celou dobu jejího trvání i po skončení diskuse a spory, je třeba připomenout, že architektonická soutěž stále zůstává nejvhodnějším a nejlepším způsobem, jak hledat projektanta významné veřejné stavby. Dobře vypsaná a zorganizovaná soutěž umožňuje vybírat z nejširší škály architektonických návrhů a je po celou dobu transparentní. Získání kvalitního projektu může navíc přinést úspory při realizaci i provozu stavby. ČKA již ve svém stanovisku z března 2007 ocenila, že vedení Národní knihovny zvolilo cestu meziná-rodní soutěže a že se tak podařilo získat skvělé návrhy téměř 400 českých i zahranič-ních architektonických týmů.

Architektonické soutěže přinášejí v zahraničí i u nás kvalitní stavby. Z poslední doby stojí za zmínku revitalizace bastionu a Božích muk v Praze od Miroslava Cikána a Pavly Melkové, kteří letos získali Grand Prix architektů, z větších zakázek uveďme vítěze předchozích ročníků GPA - Národní technickou knihovnu od ateliéru Projektil architekti nebo Fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích od Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video