Dálnice D11 by se nemusela stavět jen za erární peníze

Dálnice D11 by se do budoucna nemusela stavět jen za peníze státu. Dnes se její výstavba na veřejné finanční zdroje spolehnout nemůže. Královéhradecký kraj chce proto nechat připravit studii, která prověří a otevře možnost stavět dálnici D11 ve spolupráci soukromníků a veřejných institucí.

Krajští radní proto schválili zadání výběrového řízení na návrh řešení studie proveditelnosti stavby dálnice D11 metodou PPP (public – private partnership).

Návrh finančního řešení výstavby dálnice D11 popíše celou trasu od jejího dnešního konce na česko-polské hranice u Královce. Na polské straně hranice by mohla být dálnice hotova v roce 2012, z české strany by její stavbu mohly významně zdržet právě chybějící peníze na přípravu a výstavbu.

„Naši polští kolegové jsou v tomto směru velice aktivní, při výstavbě dálnic mají navíc velkou oporu v zákonech. U nás máme podle odborníků snad nejkomplikovanější právní prostředí pro získávání potřebných pozemků pro výstavbu dálnic ze všech zemí Evropské unie. Zákony by bylo potřeba změnit nejen pro snazší výkupy pozemků i pro využití právě projektů PPP,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Kraj chce použít návrh financování výstavby dálnice s použitím soukromých investorů jako konkrétní řešení problému s nedostatkem peněz. Tyto zkušenosti by bylo navíc možné využít při výstavbě dalších dopravních staveb v České republice.

Kraj bude navržený způsob financování konzultovat s ministerstvem dopravy jako zástupcem investora stavby dálnice. Kraj dálnici D11 nestaví, snaží se však prostřednictvím hejtmana odstraňovat překážky, které brání její výstavbě.

Fungující čtyřproudová silniční tepna protínající kraj od Jihu na Sever by měla odvést z přetížených krajských silnic těžkou dopravu, zlepšit lidem cestování za prací, přilákat investory či zlepšit životní prostředí v městech a obcích, která nadměrná doprava významně zatěžuje.