Dny evropského dědictví ve znamení průmyslové architektury

Po stopách ohrožených, ale i již zachráněných průmyslových staveb a areálů, se zájemci budou moci vydávat každoročně. Letošní ročník Industriálních stop 2012 bude mít svůj vrchol 15. září, kdy jako součást Dnů evropského dědictví (EHD), během nichž se pravidelně otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně běžně nepřístupných, se poprvé stane Dnem památek techniky a průmyslového dědictví. Uvedli to pořadatelé akce.

Skvosty průmyslové architektury, jako jsou pivovary, cihelny, sušárny, továrny nebo doly přiblíží komentované prohlídky, tematické výstavy, konference a přednášky střídající se s workshopy, ukázkami řemeslných či restaurátorských prací, odbornými semináři nebo volnými diskusemi. Interaktivní program zahrnuje například možnost jízdy na parním válci. Doprovodné akce přinesou hudební, filmové, taneční i gastronomické zážitky.

Industriálně pestrý podzim přinese také již třetí díl Industriální topografie. Po Ústeckém a Karlovarském kraji se dočkalo detailního zmapování i průmyslové dědictví Pardubického kraje. Na téměř třech stovkách stran upozorňují autoři publikace na vybraných 383 objektů. Většinou jde o dříve prosperující strojírenské a elektrotechnické podniky, stavby, které sloužily textilnímu a oděvnímu průmyslu, chemické výrobě nebo těžbě.

„Komíny cihelen stále patří ke krajinnému horizontu, lomy po těžbě žuly na štěrk a dlažební kostky, po nichž se dodnes chodí v mnoha městech České republiky, jsou turistickou atrakcí, právě tak jako romantické ruiny opuštěných vápenek. Zvláštním fenoménem jsou v Pardubickém kraji mlýny,“ poznamenává vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT a řešitel projektu MK ČR.Benjamin Fragner. Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz, kde lze nalézt i položkový kalendář jednotlivých akcí.

Den otevřených dveří proběhne například v bývalé textilní továrně v Žamberku.
Vonwillrova textilní továrna, bývalá Mosilana, pochází z roku 1834 a až do roku 2005 byla jedním z klíčových zaměstnavatelů regionu. Dnes patří objekt do majetku Muzea starých strojů a technologií, které pro návštěvníky 15. září připravilo interaktivní prezentaci. Od 10 do 17 hodin bude přístupný celý areál továrny, zájemci tak budou moci nahlédnout do hotových i připravovaných expozic. Hlavní lákadlo interaktivní prohlídky představují stroje z počátku 20. století. Ze stáje historické techniky vyjedou dva funkční parní válce, parní lokomobil s cirkulárkou i parní automobil z roku 1902. Příznivci starých strojů jsou zváni k projížďce, zdatnější i k obsluze parního válce.