Dřevo lze snadno kombinovat s dalšími materiály | E15.cz

Dřevo lze snadno kombinovat s dalšími materiály

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Současné trendy individuální bytové výstavby kladou důraz na minimální energetickou náročnost rodinných domů, rychlost realizace spojenou s ekonomikou výstavby i následného provozu a v neposlední řadě na minimální ekologické zatížení životního prostředí.

Všem těmto požadavkům stanoveným v rámci principů udržitelné výstavby velmi dobře vyhovují dřevostavby. Pomocí nových materiálů, jejich skladby a pokrokových výrobních postupů dosahují dřevostavby standardně nízkoenergetických nebo podle přání pasivních parametrů. Ačkoli výstavba dřevěných domů sahá hluboko do dějin, moderní konstrukce a stavby na bázi dřeva se dostávají do popředí zájmu teprve posledních zhruba 40 let. Za tuto dobu prošly velkým technologickým pokrokem a zdá se, že právě slaví svůj boom. Doba, kdy byla dřevostavba vnímána pouze jako levný víkendový dům s nedostatečnou izolací, je již dalece překonána, a podíl výstavby domů, jejichž nosná konstrukce je ze dřeva, neustále přibývá. Zatímco v roce 1999 byl objem dokončených rodinných domů podle údajů Českého statistického úřadu 1,1 procenta, v roce 2009 činil jejich podíl výstavby již 6,4 procenta.

Moderní dřevěné domy dnes nabízejí nekonečnou variabilitu řešení a konstrukčních možností a mohou být na pohled k nerozeznání od domů realizovaných jinou stavební technologií. Záleží jen na představě a požadavcích investora, fantazii architekta a dovednostech projektanta. Velkým přínosem pro výstavbu dřevostaveb jsou výrobky z aglomerovaného dřeva na bázi velkoplošných materiálů, jako jsou desky z orientovaných štěpek OSB, sádrovláknité nebo dřevovláknité desky. K prosperitě dřevostaveb jistě přispěl i velký pokrok v izolačních materiálech, kdy široký sortiment tepelných i zvukových izolací přispěl k rozvoji nových technologií výstavby. Nepřehlédnutelným parametrem je i zvýšení požární bezpečnosti nových materiálů.

#####Výběr je možný z několika systémů

Co se týče konstrukčního řešení, můžeme volit mezi různými systémy. Také není třeba se ortodoxně vázat na jednu technologii, což je obvyklá slabost tuzemských stavebních firem, ale je možná kombinace i s dalšími materiály, například deskové stěnové konstrukce s ocelovými sloupky. Z hlediska způsobu výstavby se nám nabízí možnost prefabrikované konstrukce z předem vyrobených dílů nebo systémy budované přímo na stavbě. Konstrukční systémy dřevostaveb se zpravidla odvozují od hlavních svislých a vodorovných nosných konstrukcí, respektive konstrukčních prvků. Vyznačují se zejména různým stupněm prefabrikace s následnou staveništní pracností a výslednými vlastnostmi objektu. Konstrukční systémy nabízené různými stavebními firmami pod různým označením vycházejí z pěti základních konstrukčních řešení dřevostaveb.

#####Nejstarší jsou roubenky a sruby

Představují nejstarší typ konstrukce dřevostaveb, a jsou tedy jakýmsi jejím symbolem. Tyto tradiční dřevěné stavby se však hodí především do horských oblastí. Konstrukce roubené stavby se skládá z horizontálních prutových prvků kladených na sraz, které jsou v rozích skládány střídavě s přesahem a spojují se tesařským spojem. Prutové prvky vytvářejí tuhé stěnové konstrukce. Protože se používá velké množství kvalitního a masivního dřeva, musíme počítat s vyšší cenou. Tyto dřevostavby jsou také náročné na údržbu, především stěn, které se mohou při vysychání a vlhnutí dřeva pohybovat.

#####Dřevostavby ze sendvičových panelů

Montované sendvičové dřevostavby jsou v současnosti vůbec nejoblíbenějším typem dřevostaveb. Důvodem je jednoduchost realizace, cena a v neposlední řadě také vzhled. Všechny montované dřevěné domy prakticky používají stejné stavební postupy a technologie a rozdíl se v podstatě skrývá v typu použitého panelu (různá tloušťka, vnitřní izolace, materiál desky), kterých je na trhu nepřeberné množství. Panelové prefabrikáty nebo také sendviče jsou vlastně dřevěnými nosnými rámy z hranolů, ve kterých je mezi dvěma vrstvami desek uložena tepelná izolace. Velice rozšířenou alternativu tvoří sendvičové lepené panely z OSB desek (dřevoštěpkových desek) s polystyrenovým jádrem, kterým se říká europanely.

Podmínkou je dostatečná pevnost jádra panelu, protože panel neobsahuje žádné další ztužující prvky, protože panel je bez výztužných žeber. Jako největší výhoda sendvičových dřevostaveb je zmiňovaná nízká cena a rychlost výstavby s minimální závislostí na počasí. Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslovou výrobu typových prvků, je nevýhodou především omezená nabídka tohoto typu dřevostaveb – jedná se o typové domy. Komplikací může být doprava velkých stavebních dílů s potřebou jeřábu na místě stavby. Komfort bydlení narušuje silnější přenášení zvuků.

#####Dřevostavby z masivních dřevěných desek

Jedná se o nejnovější stavební technologii, která spojuje jak výhody masivní roubenky, tak levných a rychle stavěných montovaných sendvičových dřevostaveb. Skládá se z desek o tloušťkách 80 až 300 mm, vyráběných ze vzájemně lepených, kolíkovaných nebo hřebíkovaných prken ve formě plných (bez dutin) nebo složených průřezů (s dutinami). Tyto desky vytvářejí nosné konstrukce stropů a stěn s následným vnějším izolačním systémem. Masivní desky mají vysokou únosnost i požární odolnost, a však na stavbu se spotřebuje až šestkrát více dřeva, což se projeví na ceně. Výhodou masivních stěn je dobrá schopnost vyrovnávat rozdíly teplot a vzhledem ke své vzduchotěsnosti jsou vhodné i pro pasivní domy. Nelze pominout ani nezpochybnitelnou vyšší trvanlivost masivních stavebních dílců. Za nevýhody lze označit vyšší nároky na kvalitní řemeslnickou práci, vyšší transportní náklady a potřebu těžké mechanizace na stavbě.

#####Výstavba rámové (sloupkové) konstrukce je lehká a rychlá

[file:10320:small:right]

Jedná se o systém známý také pod pojmem lehký dřevěný skelet, který je dnes velmi rozšířený a oblíbený. Ve srovnání se sendvičovou konstrukcí dřevostaveb je mnohem variabilnější a dává větší prostor pro kreativitu objektu. Nosná konstrukce dřevostavby se zde skládá z dřevěné tyčové kostry a ztužujícího pláště, která se staví většinou přímo na stavbě. Alternativou je i prefabrikovaná montáž, kdy jsou jednotlivé části dopraveny na stavbu jako panely v různém stupni dokončení (jednostranně nebo oboustranně uzavřené panely). Skelet je v podstatě tvořen stěnovým systémem vzhledem k malé vzdálenosti mezi sloupky.

Plášť stěn je tvořen z desek na bázi dřeva, mezi které se vkládá izolace. Dřevěná konstrukce je tak schovaná uvnitř stěn. Stěnové sloupky mohou procházet průběžně přes dvě nebo více podlaží nebo pouze na výšku jednoho poschodí. V tom případě se jedná o plošinovou konstrukci, kdy strop slouží následně jako pracovní plocha pro výstavbu následujícího patra. Výstavba rámové konstrukce je poměrně lehká a rychlá a snadno ji lze postavit svépomocí. Stavební materiál se díky kompaktnějším dílům snadno transportuje a není ani potřeba těžkých strojů při konstrukci.

#####Skeletový systém z trámů má mohutnou konstrukci

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video