Dvě letiště vedle sebe postrádají logiku. Neuživí se

Pardubice a Hradec Králové dělí dvacet kilometrů. Obě města chtějí mít vlastní letiště.

Pardubické letiště investovalo za posledních dvacet let do svého rozvoje stovky milionů korun. Dalších téměř tři sta milionů chce z evropských fondů prostavět v příštím roce. „Pardubické letiště je se svými certifikáty, povoleními a vybaveností mnohem dál než letiště Hradec Králové. Pokud by ho opravdu chtěli dobudovat, tak aby si obě letiště konkurovaly, tak by postupně umřely hlady, protože by se ani jedno nedokázalo uživit,“ říká Jan Andrlík, ředitel společnosti EBA, která pardubické letiště provozuje.

Není to zbytečný luxus mít dvacet kilometrů od sebe dvě podobná letiště?
Je to skutečně naprosto zbytečné. Regionální letiště má samo o sobě dost práce s tím, aby se udrželo v nějakém vyrovnaném rozpočtu. Pro obě letiště by to vzhledem ke konkurenci byla vražedná záležitost a neprospělo by to celému regionu.

Kolik peněz by se muselo investovat do královéhradeckého letiště, aby dosáhlo úrovně pardubického?
Pokud by se chtěli přiblížit na náš standard, tak se budou pohybovat v řádech mnoha set milionů korun. Když se člověk podívá, tak nemají moderní zabezpečovací systém přesného přistání, radarové řízení, hasiče, věž, terminál, palivové hospodářství. Museli by vybudovat de facto celé zázemí letiště. Nám už vlastně zbývá dobudovat pouze terminál. Stále si myslím, že je to snaha určité skupiny lidí, kteří jsou pro věc zapálení, ale ekonomickou logiku to postrádá.

Nebyl by rozvoj obou letišť financovaný ze stejných zdrojů?
Pokud by ho chtěli postavit na úroveň regionálního letiště, tak by to představovalo velké náklady. A stejně jako do pardubického, tak i do královéhradeckého letiště by část prostředků proudila z kapes daňových pokladníků. To se mi zdá dost nerozumné. Po dobudování dálnice mezi Pardubicemi a Hradcem Králové bude navíc pardubické letiště patnáct dvacet minut jízdy autem od centra Hradce.

Musí tedy stát rozhodnout, které letiště by mělo dostat přednost?
Určitě ano. Jistý regulační prvek by tady být měl. Vycházím z toho, že byla udělaná určitá dohoda mezi hejtmany Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje, ve které bylo řečeno, že pardubické letiště je regionálním letištěm a pokrývá zájmovou oblast kolem sedmdesáti kilometrů, což je navíc i část Středočeského kraje. Takové letiště má smysl, je rozumné a přináší význam tomuto regionu. Budovat dvě letiště současně považuju za nerozumné. Kdyby někdo souhlasil s tím, že budou dvě letiště dvacet kilometrů od sebe a dostal do toho lobbingem státní peníze, tak by to byly nerozumně vynaložené prostředky.

Zástupci Hradce Králové se střetu o zákazníky nebojí a tvrdí, že nevýhodou Pardubic je, že je tady kombinovaný civilní a vojenský provoz. Je to takový problém?
Nezažili jsme tady za celou dobu situaci, kdy by kvůli vojenskému provozu nebylo umožněno přistát civilnímu letadlu. Letiště není obsazeno pravidelnou jednotkou, je tady jenom výcviková část centra leteckého výcviku a příležitostně se využívá při opravách drah jiných útvarů. Vždycky je ale taková dohoda, aby byl prioritně zajištěný civilní provoz. Jsem přesvědčený o tom, že tady žádné takové nebezpečí, které by vyplývalo ze smíšeného provozu, nehrozí. Navíc smíšený provoz není neobvyklý, v Evropě i ve světě funguje běžně.

Počet odbavených cestujících v Pardubicích loni propadl téměř na polovinu roku 2007, podařilo se vám letos tento propad už zastavit?
Předpokládáme, že bychom letos mohli mít kolem 55 tisíc cestujících. V roce 2007 jsme jich odbavili skoro sto tisíc. Krize nás strhla zpátky, ale myslím si, že se na ta čísla brzy vrátíme. Na letiště směřuje 290 milionů korun z dotace Evropské unie a pardubické letiště tím získá moderní zázemí, které ho posune zase dopředu. Poslední stavba, která nám bude zbývat, bude moderní terminál. Ten ovšem nebude vyžadovat takové náklady, jak se původně předpokládalo. Místo 450 milionů teď zvládneme postavit kvalitní a pohodlný terminál za přibližně 200 milionů.