Expo Real: stopy nejistoty na evropských trzích | E15.cz

Expo Real: stopy nejistoty na evropských trzích

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nové výstaviště v Mnichově se od 4. do 6. října již tradičně stalo dějištěm prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real.

Dominujícími tématy letošního 14. ročníku byly vedle globálních ekonomických trendů také strategie financování a investic v postkrizovém období, udržitelnost rozvoje, vývoj městských center, revitalizace území s realitním potenciálem i modernizace existujících nemovitostí a nastavení procesů směrem k větší efektivitě. V reakci na současnou situaci byl jedním z hlavních diskutovaných témat také dopad nynějších finančních problémů některých evropských zemí včetně potíží eura a dluhové krize na realitní trh.

V doprovodném programu, rozděleném do čtyř tematických diskusních fór, vystoupilo na 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky. Zástupci měst v rámci sekce City Future Dialogue diskutovali o budoucnosti městských center; letos především o tom, jak propojit ekologicky udržitelný rozvoj s ekonomickou efektivitou.

#####ČR v hledáčku investorů

Hlavní ekonom německé banky DekaBank Ulrich Kater na Expo Realu uvedl, že finanční krize sice oslabuje důvěru investorů, ale nepovede k takovému propadu jako v roce 2009. DekaBank očekává v roce 2012 v zemích EU v průměru 0,9% nárůst HDP. To znamená návratnost investic, a to i přesto, že vzestup má být pouze mírný. Realitní experti se na veletrhu shodli, že zatímco ve vyspělých státech západní Evropy je z dalšího ekonomického vývoje patrná nejistota, vyhlídky některých středoevropských zemí, především Polska a České republiky, jsou lepší. Podle údajů Cushman & Wakefield vzrostly realitní transakce v ČR na 800 mil. EUR v 1. pololetí letošního roku a celoroční výhled dokonce dosahuje zhruba 2 mld. EUR, což už není příliš vzdáleno rekordní úrovni investic do ČR v roce 2007, kdy dosáhly 2,7 mld. EUR. Tato očekávání potvrdili i řečníci na konferenci v rámci sekce Investment & Locations Forum, věnované České republice, s příznačným názvem Česko – středoevropská země boomu.

Petr Beneš, ředitel Hochtief Development Czech Republic, na konferenci uvedl, že i přes současnou zvýšenou investiční aktivitu přichází do Česka realismus: trh developerských projektů, závislý na celkovém investičním klimatu, se bude v následujících 2–3 letech diferencovat, řada plánovaných projektů se neuskuteční. Přesto však podle něj bude tento trh pomalu růst. Potenciál je nyní zejména v „zelených budovách“, které již nejsou pouhým marketingovým nástrojem, ale jdou ruku v ruce s ekonomickou efektivitou, protože přinášejí velké úspory provozních nákladů. Například v segmentu kanceláří to znamená mimo jiné revitalizaci kancelářských budov starých 10–15 let, ze kterých již řada neodpovídá současným požadavkům. Trend výstavby zelených budov se bude v tuzemsku projevovat i v dalších realitních segmentech: Christoph Andexlinger, zástupce retailového řetězce SES Spar European Shopping Centers, aktivního také v České republice, uvedl, že společnost do výstavby zelených budov investuje již od roku 2005 a v roce 2008 získala ocenění Green Company.

#####Češi na Expo Realu

Česká republika si co do počtu expozic letos mírně pohoršila, a to v důsledku neúčasti některých tradičních vystavovatelů především z řad měst a krajů. Vedle hlavního města Prahy zůstala Ostrava jediným českým městem, které mělo na veletrhu samostatnou expozici. Z krajů se samostatně představily Moravskoslezský a Jihočeský. Celkově tak Čechům patří co do počtu návštěvníků 9. místo oproti loňskému osmému.

[file:12349:small:right]

Praha v Mnichově mimo jiné představila vizi svého dalšího rozvoje souvisejícího s vybudováním trasy metra D a velkým potenciálem rozvojových a transformačních ploch v jeho okolí. Jako příklad byla uvedena rozvojová území Krč a Libuš a transformační území Nové Dvory. Podle Josefa Noska, náměstka primátora pro územní plán Prahy, je jedním ze strategických cílů města vytvářet veřejné prostory kolem stanic metra tak, aby se staly přirozenými těžišti života obyvatel a aby generovaly zájem o novou výstavbu v okolí.

Ostrava se na Expo Realu soustředila především na svůj budoucí rozvoj v oblasti nejvyspělejších technologií a oslovení investorů v této oblasti. Těm představila mimo jiné projekt budoucího Vědecko-technologického parku, jehož současných 10 ha se má rozšířit o dalších 26 ha s cílem, aby zde v horizontu do 10–15 let pracovalo dalších 10 až 15 tisíc lidí v oborech souvisejících se strojírenstvím a nejvyspělejšími informačními technologiemi. Jak uvedl Martin Štěpánek, náměstek primátora Ostravy, její strategií je stát se druhou nejsilnější rozvojovou lokalitou České republiky. Klíčovými cíli je celková humanizace života ve městě, podpora školství a inovací a vzdělávání i udržení špičkových odborníků. V této souvislosti Ostrava prezentovala projekt Národního centra excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií, v jehož rámci má být kolem roku 2013 uveden do provozu superpočítač. Ten by do Ostravy mohl přilákat společnosti, které by využívaly infrastrukturu centra a díky využívání jeho výpočtů zvyšovaly svou konkurenceschopnost. V neposlední řadě představila Ostrava Novou Karolinu jako jeden z nejrozsáhlejších tuzemských rozvojových projektů současné doby.

#####Expo Real v číslech

*Příští, již 15. ročník tradičního veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 8. do 10. října 2012.*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video