Fasádní systém získává energii, chladí i chrání | E15.cz

Fasádní systém získává energii, chladí i chrání

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vnější obvodový plášť budovy nemusí plnit pouze tradiční funkce tepelné izolace a běžné ochrany. Na trhu se objevuje multifunkční systém firmy Schüco, který vedle uvedeného základu zajistí domu chlazení, ventilaci s akumulací tepla, zastínění, bezpečí, soukromí a dokonce i produkci energie.

Systém opláštění budov je založen na dvou základních energeticky proaktivních komponentech – pohyblivých funkčních vrstvách (tepelněizolační, stínicí, fotovoltaické) a termoaktivních stěnových prvcích. Cílem je dosáhnout maximální energetické efektivnosti budovy, nejlépe pasivního standardu. Toho systém s názvem 2°, určený především pro novostavby, dosahuje díky tomu, že se jednotlivé funkční vrstvy opláštění dynamicky přizpůsobují vnějšímu i vnitřnímu prostředí. Označení systému pramení z celosvětového úsilí, které spočívá v zamezení globálního oteplování o více než 2 oC. Tento cíl byl stanoven na mezinárodní konferenci o klimatických změnách v Kodani.

#####Maximální tepelná ochrana

Stavba, na níž je aplikován nový Schüco System 2°, pomocí pohyblivých funkčních vrstev reaguje na jakékoli, i extrémní klimatické změny. Jestliže je zvýšená potřeba chránit interiéry před chladem, vysouvá se izolační vrstva před skleněný profil. Pokud je tato izolační vrstva zavřená, tedy aktivní, dosahuje hodnota propustnosti tepla U hodnot nižších než 0,5 W/m2K. Za teplých slunečných dní zase vysoce výkonná stínicí vrstva zajistí nižší požadavky na chlazení vzduchu a klimatizaci. Hliníkové, konvexně a konkávně zaoblené mikrožaluzie tohoto panelu navíc do interiéru propustí dostatek difuzního světla a zajistí tak kvalitní osvětlení i dostatečný výhled – i když zůstává zavřená, je skrze ni vidět ven. Tato vrstva poskytuje také další prvek ochrany stavby – pokud vítr dosahuje rychlosti 30 m/s, je rovněž aktivována.

#####Efektivní energetické zisky

Součástí Schüco Systemu 2° je i energeticky aktivní prvek – fotovoltaická vrstva, která pracuje s technologií tenkovrstvé fotovoltaiky Schüco ProSol TF. Dům tedy není „obložen“ známými fotovoltaickými panely a vnější plášť tak má přirozený vzhled a homogenní strukturu. Navíc tento typ fotovoltaiky umožňuje instalaci vertikálně na všechny světové strany: systém je totiž schopen efektivně využívat i difuzní světlo. Vyprodukovaná energie může být následně využita přímo v objektu, nebo ji lze prodat do distribuční sítě. V návaznosti na typu použitých fasádních elementů (otočné a výklopné, nebo posuvné) pak koncept umožňuje volit 2 až 3 posuvné vrstvy (skleněnou, stínicí, izolační či fotovoltaickou), avšak fotovoltaická vrstva je předurčena spíše pro instalaci napevno.

Druhý nejdůležitější energeticky efektivní prvek konceptu Schüco System 2o reprezentují termoaktivní stěna a termoaktivní stěnové prvky. Role termoaktivní stěny spočívá jednak v hybridní ventilaci se zpětným získáváním tepla a v nočním chlazení, dále pak v pasivní ventilaci založené na materiálech s fázovou změnou. Integrované ventilační zařízení se zpětným získáváním tepla snižuje požadavky na vytápění a chlazení interiéru. Materiály s fázovou změnou jsou látky schopné uchovávat tepelnou energii s využitím tzv. latentního tepla. Díky schopnosti těchto materiálů akumulovat teplo a zároveň ochlazovat vzduch je snížen požadavek na dodatečnou klimatizaci. Funkčnost jednotlivých vrstev i termoaktivní stěny je řízena a kontrolována elektronicky jednak přes centrální kontrolní panel, jednak prostřednictvím dílčích panelů nainstalovaných přímo u jednotlivých elementů. Systém umožňuje výběr z několika nastavitelných režimů provozu, vždy s důrazem na naplnění individuálních požadavků uživatele a přizpůsobení se vnějším klimatickým podmínkám.

#####Funguje už i v praxi

První stavba s využitím modulů Schüco System 2o stojí v severoněmeckém Schleswigu. Pro adaptabilní a pohyblivé vrstvy zde byly použity skleněná, tepelněizolační a stínicí vrstva. Fotovoltaické elementy přírodní barvy s vysokým leskem a bílé panely termoaktivní stěny jsou na fasádě nainstalovány napevno. Kombinace pevných a pohyblivých elementů, které jsou navíc různobarevné s rozdílnou strukturou, vytváří zajímavý dynamický vzhled zapadající do přirozeného životního prostředí u Baltského moře. Městský rodinný dům přináší výrazné snížení energetických požadavků na topení, chlazení a klimatizaci. Při průměrné roční spotřebě energie na vytápění 15 kWh/m2 se referenční objekt v podstatě dostává na hodnoty uváděné u pasivních domů, avšak tento projekt navíc značně snižuje náklady na primárně spotřebovanou energii.

#####Energy3

Schüco System 2° zapadá do firemního hesla Energy3 – energii šetřit, získávat a chytře uchovávat. Kromě realizace ve Schleswigu jsou další stavby s využitím Schüco Systemu 2° ve fázi přípravy projektu. Prvním velkým marketingovým nosičem se stal lednový stavební veletrh BAU v Mnichově. Tam firma systém podrobně představila veřejnosti. Přejme mu šťastnou plavbu na vlnách úspory energie.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video