Filantropie – nedílná součást činnosti Pražské energetiky

Sdružení Zajíček na koni pomáhá s podporou PRE již několik let dětem s handicapy rehabilitační jízdou na koni.

Sdružení Zajíček na koni pomáhá s podporou PRE již několik let dětem s handicapy rehabilitační jízdou na koni. Zdroj: Pražská energetika, a.s.

„Peníze vydělané v tomto regionu alespoň částečně vracíme zpět.“ Takové je motto donátorské – tedy dárcovské politiky Pražské energetiky (dále jen PRE), která se v hlavním městě Praze stará mimo jiné o dodávky elektřiny a provozuje nejspolehlivější energetickou síť v ČR.

Dárcovské aktivity PRE jsou významnou součástí budování pozitivní image a veřejného renomé PRE a směřují převážně do oblastí - charity, zdravotnictví, sociální péče, školství, životního prostředí, kultury a sportu.

V loňském roce přesáhl objem darovaných finančních prostředků částku 6 a půl miliónu korun na 30 finančních darů. Nejvíce z nich směřovalo do sociální oblasti – zejména nadačním fondům jako jsou Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Naše dítě, SOS dětské vesničky, sdružení Zajíček na koni, či Kapka naděje. Rozhodnutí o poskytnutí darů náleží představenstvu společnosti, ale každá žádost či nabídka ke spolupráci prochází před tím podrobným prověřením a posouzením v odborných útvarech PRE. Jsou preferovány žádosti z regionu hlavního města, na základě společenské odpovědnosti se však PRE nezříká účasti na projektech humanitárního charakteru celorepublikového významu.

Takovým subjektem s celostátním působením je například Linka bezpečí. Ta pomáhá už 25 let dětem z celé republiky a její operátoři řeší na čtyři stovky dětských telefonátů denně. Rozvod rodičů, vztahy ve škole, psychické potíže, sexuální zrání, šikana a kyberšikana, sebepoškozování, týrání, myšlenky na sebevraždu - to jsou nejčastější témata, s kterými děti volají na Linku bezpečí.

Pražská energetika, a.s.

„První hovor přijali konzultanti Linky bezpečí 1. září 1994, jednalo se o chlapce, který řešil násilí ze strany otce. Pro děti jsme zde nonstop, zdarma a denně se na nás s prosbou o pomoc obrátí přes čtyři sta dětí. Za rok 2018 jsme přijali 159 481 dovolání. Na vzestupu jsou i kontakty prostřednictvím e-mailu a chatu. Nepřetržitý provoz Linky bezpečí zajišťuje na sto odborníků, kteří si zaslouží velké uznání a poděkování,“ říkáSoňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

A co by si Linka bezpečí přála do dalších pětadvaceti let?

„Naším přáním a zároveň cílem je rozšířit povědomí o našich službách v jednotlivých regionech České republiky.  Chceme dále realizovat preventivní programy v rámci škol „Linka bezpečí ve vaší třídě“. Snažíme se získat další finanční prostředky, které by nám pomohly rozšířit provoz Linky bezpečí. Kapacitně zvládneme odbavit zhruba třetinu volajících dětí. Potýkáme se s nedostatečnými prostory pro rozšíření směn, potřebujeme modernizovat provozy, dále rozvíjet služby, rozšiřovat nabídku projektů pro děti ve školách,“ doplňuje Soňa Petrášková.

Linka bezpečí je svým záběrem linkou pro jakékoliv trápení a funguje pro děti z celé naší republiky nonstop celý rok. Pokračující partnerství s Pražskou energetikou napomůže k jejímu užitečnému působení také v tomto roce.