Firma Diag Human SE prohrála zahraniční spor s ČR | e15.cz

Firma Diag Human SE prohrála zahraniční spor s ČR

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Francouzský odvolací soud v Paříži dne 20. 11. 2012 zastavil exekuční řízení vůči České republice. Soud vzal za prokázané, že strany uzavřely mezi sebou rozhodčí smlouvu, podle které měly obě strany právo požádat o přezkum rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008. Taková dohoda stran v ničem neodporuje francouzskému právu, a proto je třeba ji respektovat. Zmíněného práva obě strany ve lhůtě využily; soud proto posoudil rozhodčí nález jako neexistentní z důvodu jeho probíhající revize a tudíž nezpůsobilý pro výkon rozhodnutí ve Francii. Prvostupňové rozhodnutí nařizující výkon rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008 proto muselo být podle odvolacího soudu v Paříži zrušeno.

Navíc soud uložil firmě Diag Human SE uhradit soudní výlohy a současně přiznal České republice proti Diag Human SE náhradu nákladů ve výši 20 000 eur. Ministerstvo zdravotnictví a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak zaznamenali klíčový úspěch ve sporu s firmou Diag Human SE.

Řízení před pařížským soudem bezdůvodně zahájila firma Diag Human SE v létě 2011. Pařížský soud prvního stupně se tehdy přiklonil na stranu Diag Human a nařídil exekuci na majetek České republiky ve Francii. Česká republika následně podala opravný prostředek k odvolacímu soudu, který podložila jednoznačnými důkazy. Právní názor ČR byl nyní plně akceptován francouzským odvolacím soudem a byla potvrzena správnost postupu České republiky.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video