Franšíza, či realitní kancelář? Figurují vedle sebe. | E15.cz

Franšíza, či realitní kancelář? Figurují vedle sebe.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Realitní kanceláře oslavily 20 let existence na českém trhu. Během doby se běžné kanceláře rozrostly o nové pobočky a vstoupily sem franšízy jak mezinárodních, tak českých řetězců. Dnes operují vedle sebe a vždy se jedná spíše o kvalitu člověka nežli o jméno řetězce.

Jak franšízy ovlivnily realitní trh? Na tento a další dotazy odpovídá ing. JAROSLAV NOVOTNÝ, prezident Asociace realitních kanceláří České republiky.

Ovlivnil vstup realitních franšíz místní trh? Má či mělo to nějaký dopad?

Nástup franšíz samozřejmě vliv na místní trh měl a má. Vzrostl počet subjektů, které se realitní činností zabývají, vzrostla konkurence. Spotřebitel má velký výběr a v případě, že požaduje nějakou službu, je doslova bombardován realitními agenty, makléři. Konkurenční prostředí bude mít vliv i na postupný růst kvality služeb. Bude to však zřejmě ještě nějakou chvíli trvat. Poměrně razantní nárůst makléřů s sebou nese v mnoha případech i nízkou kvalitu, slabou odbornost, problémy s etickým chováním a podobně.

Má franšíza význam pro kvalitu realitního trhu? Práce realitního makléře spočívá vždy v člověku, jeho vlastnostech, etice, slušnosti…

Rozdíly mezi makléři pochopitelně existují. Není to však dáno tím, zda pracují pod licencí franšízy či jinak. Rozdíly jsou v rozsahu znalostí, obchodních dovedností, ve způsobu obsluhy klienta, rozsahu služeb a podobně. Zaleží na tom, jak která realitní kancelář, jednotlivý podnikatel či vlastník sítě dbá na odborné předpoklady makléře, jeho vzdělávání, prostě profesní úroveň a její vývoj. Není to nic objevného, když řeknu, že ostré konkurenční prostředí má mimo jiné vliv i na kvalitu služeb. S příchodem franšíz konkurenční prostředí „zhoustlo“. Ti, kteří si to uvědomují, musí zkvalitňovat svou činnost. Pravdou také je a vychází to najevo, že vždy hodně záleží na každém jednotlivém člověku. Mohou existovat jakákoli pravidla hry, pokud je někdo nedodržuje, tak mu v tom ani franšíza nezabrání. Možná se s tím operativně vypořádá a makléře ze systému vyřadí. To ale udělá každá slušná firma.

Jak je to se vzděláváním makléřů?

Většina větších franšíz, které do České republiky přicházejí, jsou původem z USA, a od toho se také odvozuje vzdělávání franšízantů. Převážně se věnují komunikaci s klientem, marketingu. Kdežto u ARK vzdělávání spočívá v odbornosti a znalosti právních norem a především těch věcí, které souvisejí s obchodem s nemovitostmi. Pak teprve může přicházet nadstavba týkající se psychologie jednání s klientem a tak podobně. V podstatě je důležité, že každý člen ARK musí mít základní realitní vzdělání, které odpovídá rekvalifikačnímu kurzu schválenému ministerstvem školství. Tento kurz, který realizuje ARK, obsahuje znalosti z katastru, z práva nemovitostí, z oblasti technických záležitostí o nemovitostech, daňové otázky, minimum z ekonomiky a přehled o tom, jak funguje realitní kancelář.

Pak existuje řada nadstavbových kurzů a členové aso-ciace je mohou absolvovat za zvýhodněných finančních podmínek. A asociace si schválila a dala do stanov povinnou certifikaci. Každý člen asociace by měl mít, buď on sám, nebo aspoň jeden makléř ve firmě, ve vlastnictví certifikát realitního makléře. Žádali jsme certifikační orgán při VŠE - Institutu oceňování majetku - a ten zřídil obor certifikace realitního makléře. Asociace si odsouhlasila, že každá realitní kancelář musí mít aspoň jednoho člena, který takovou certifikaci má a musí si ji obnovovat. Tohle je určitá garance odborné způsobilosti.

Na českém trhu existují jak realitní franšízy zahraniční, tak i českého původu. Je mezi nimi patrný nějaký rozdíl, myslím v jejich práci?

Jsem toho názoru, že mezi prací českých a takzvaně zahraničních franšíz není velký rozdíl. Samozřejmě budou rozdíly v dílčích postupech, ve způsobu komunikace s klientem a třeba i v marketingových praktikách. Je to dáno „mentální rozdílností“. Prakticky většina zahraničních franšíz má svůj původ v USA. S ohledem na to, že trh a jeho účastníci jsou v USA přece jen trochu jiní, tak rozdíly jsou. Celosvětová praxe ukazuje, že se však postupně stírají.

Máte přehled, zda jsou franšízy realitních řetězců úspěšné?

O tom, jak ekonomicky úspěšné franšízy jsou nebo nejsou, detailní informace nemám. Soudě optikou věci, na trhu jsou a rozvíjejí se. Je pravda, že některé tuzemské, ale i zahraniční sítě na trh vstoupily, měly rychlý start a dnes o nich nic nevíme.

Franšíza je ověřený princip podnikání, má prověřeny dokumenty, podle nichž se v případě koupě či prodeje postupuje. Podle toho bych řekla, že se může jevit jako bezpečnější obchodní partner nežli neznámá RK. Jaký je váš názor?

Franšízové řetězce mají pochopitelně zájem o maximální rozšíření licencí po republice. Mají šanci na další růst?

Ano, franšízový řetězec chce neustále růst. Zda je tu ještě prostor, ukáže budoucnost. Statistiky říkají, že je stále mnoho transakcí, které se nerealizují přes realitní kanceláře. Myslím si, že tomu tak ale bude i v budoucnu. Podíl se může zvyšovat ve prospěch realitních kanceláří, ale sta procent transakcí asi nikdy nedosáhneme. To by se musela v tomto ohledu změnit legislativa a to asi nikdy nenastane.

Je pro laickou veřejnost srozumitelné, co je franšíza, jak fungují profesní společenství?

Musím přiznat, že se často setkáváme s názorem, že si laická veřejnost plete franšízu s Asociací realitních kanceláří, respektive s profesním sdružením. Franšíza je podnikatelský subjekt, jehož cílem je především vytvářet zisk. Zisk vytváří prodejem know-how. Asociace realitních kanceláří ČR je nepodnikatelským subjektem, profesní organizací, jejímž cílem je, mimo jiné, hájit zájmy profese, dbát na etiku, odbornost svých členů, to vše i v zájmu spotřebitele.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video