Inteligentní budovy chytře zacházejí i s ohněm | E15.cz

Inteligentní budovy chytře zacházejí i s ohněm

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Moderní budovy současnosti představují složitý systém, v němž se kombinují různá technická zařízení zajišťující jednotlivé funkce. Inteligentní koncept jejich řízení zahrnuje ekonomické, energetické, ekologické i legislativní požadavky. Jedním z těch základních stále je požární bezpečnost.

Technologie budov obsahuje oblasti, jakými jsou automatizace, požární a bezpečnostní systémy, osvětlení a rozvod energie. Byly proto vyvinuty elektronické systémy, které dokážou efektivně koordinovat všechny tyto oblasti a učinit tak budovy bezpečnějšími, komfortnějšími, hospodárnějšími a efektivnějšími. Moderní inteligentní koncepce, která propojuje jednotlivé funkční oblasti a zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci, snižuje rizika a přináší potřebnou přidanou hodnotu staveb. Tím, že se jednotlivé funkce propojí, dojde k mnohonásobnému zvýšení jejich výkonu.

#####Snížení rizik při výskytu požáru

V případě požáru nebo jiné havarijní situace komplexní řešení pracují s předem definovanými scénáři a díky tomu se snižuje nebezpečí nesprávné nebo opožděné reakce. Při požáru je velmi důležitá přesnost a spolehlivost této detekce.

Samotná detekce ale nestačí, řešení krizové situace obnáší řadu dalších kroků. Jedním z nejdůležitějších momentů je zajištění bezpečné evakuace osob. Inteligentní systém je v tomto směru schopen zajistit včasné otevření dveří na únikových trasách a uvedení výtahů do bezpečnostního stavu. Důležitou roli hraje i regulace osvětlení únikových tras. Systém se proto postará o „únikový“ režim eskalátorů, které se rozjedou směrem k východům, a otevře turnikety do únikové polohy. V rámci omezení a lokalizace požáru je také třeba věnovat pozornost funkci ventilace. Ta se v ohrožení požárem přepíná do bezpečnostního režimu, uzavřou se protipožární klapky a spustí se odtah kouře.

#####Podpůrné systémy

Řešení samotného požáru je věcí profesionálního hasičského zásahu a automatických hasicích systémů. Pro usnadnění práce záchranářů inteligentní systém po ohlášení požáru zajistí např. automatické vytažení žaluzií, aby hasiči v případě potřeby mohli zachraňovat osoby přímo oknem nebo vstupovat podle potřeby do míst, kde je třeba jejich zásahu. Šíření požáru podle předdefinovaného scénáře zajistí také automatické uzavření požárních dveří a spuštění samohasicích systémů.

Nejrozšířenější a současně velmi spolehlivý systém představují sprinklerová stabilní hasicí zařízení, která využívají vodu. Jejich výhodou je rychlé působení, automatické vyhlášení poplachu, levné hasící médium, široký rozsah použití, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

Některé systémy využívají k uhašení požáru inertní plyn. Pracují na principu „nahrazení kyslíku“ plynem, který zabrání hoření. Jinou možností je využití hasicí pěny, pěnové stabilní hasicí zařízení se používá při ochraně hořlavých kapalin ve skladech nebezpečných látek, v technologických zařízeních s hořlavými kapalinami, v prostorách s kabely, v petrochemickém a chemickém průmyslu apod.

*Foto: Siemens*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video