Jediné kritérium uplatňované při e-aukcích zpomaluje inovace ve zdravotnictví | e15.cz

Jediné kritérium uplatňované při e-aukcích zpomaluje inovace ve zdravotnictví

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed upozorňuje na rizika, která jsou spojena s nákupem zdravotnických prostředků. Aktuální fenomén e-aukcí zohledňuje při výběru dodavatele pouze jediné kritérium, kterým je jednotková cena. „Přístup, který nehledí na cenu a celkové náklady léčby, varuje investory a nutí je k přehodnocení dlouhodobých investičních záměrů, což má za následek zpomalování inovačního procesu,“ uvedla CzechMed.

Zdravotnické technologie patří v Evropě k lídrům žebříčků R&D (Research & Development). Jde o investice ve výši 7,5 miliardy eur ročně, což představuje přibližně osm procent tržeb. Hlavním motorem inovací je významně kratší životní cyklus výrobků ve zdravotnictví. Když je představena průlomová inovace, okamžitě začíná proces drobných vylepšení, který může vést k vzniku další průlomové inovace. Na takovou se většinou čeká 18 až 24 měsíců. Aby byl výrobce schopen přežít v takto konkurenčním prostředí, musí významně investovat do inovačního procesu, což přispívá ke zkvalitňování zdravotní péče v Evropě.

Evropský průmysl zdravotnických technologií představuje 30 procent světových tržeb. Takový vývoj je pro Evropu velmi pozitivní, protože pomáhá jednotlivým zdravotnickým systémům ke zvyšování efektivity. Nové zdravotnické technologie přinášejí efektivnější léčebné postupy, pomáhají zkracovat pobyt v nemocnicích, zlepšují léčebné výsledky a urychlují rehabilitaci, což vede k dřívějšímu vrácení pacienta do běžného života.

Rychlost, s jakou nové zdravotnické prostředky a technologie přicházejí na trh, je často srovnávána s unikátní expanzí informačních technologií. Tento trend přináší výhody jak pacientům, kterým je zvyšována kvalita života, tak ošetřujícímu personálu a zdravotním systémům, kterým pomáhá v efektivitě péče. Za posledních 25 let zdravotnické prostředky významně přispěly ke změnám ve zdravotnictví. Očekávaná průměrná délka života v okamžiku narození se zvýšila o 4,3 roku, očekávaná průměrná délka života populace 65+ se zvýšila o 12 procent, mortalita v důsledku infarktu se snížila o 50 procent, mortalita v důsledku mrtvice klesla o 44 procent a úmrtnost na rakovinu prsu se snížila o 18 procent.

„Pokud se má financování zdravotnictví udržet do budoucna, je potřeba inovace podporovat. Finančním motivem musí být ne výkon či kapacita, ale člověk a jeho fungování ve společnosti v té fázi života, kde se aktuálně nachází - a následně i ekonomické souvislosti. Jen tak může být financování zdravotnictví současně racionální a humánní. K tomuto vývoji zdravotnické technologie díky nepřetržitým inovacím významně dopomáhají,“ uvádí prezident asociace CzechMed Miroslav Palát.

www.czechmed.cz).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery