Krematorium Strašnice nebo Strahovský stadion: Co neminout na festivalu Open House Praha

Strašnické krematorium je největší v Evropě. o jeho vznik se zasloužil první pražský primátor Karel Baxa, mimo jiné velký propagátor myšlenky zpopelňování zesnulých. Objekt konstruktivistickém duchu slaví letos 90 let.

Strašnické krematorium je největší v Evropě. o jeho vznik se zasloužil první pražský primátor Karel Baxa, mimo jiné velký propagátor myšlenky zpopelňování zesnulých. Objekt konstruktivistickém duchu slaví letos 90 let. Zdroj: archiv Open House Praha

Renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech nese své jméno z období vlády Rudolfa II., který zde ubytovával pážata. Poté, co dům vyhořel, se na jeho raně barokní přestavbě podílel slavný barokní architekt Carlo Lurago. Dům zažil nespočet různých obyvatel. Těmi posledními byli městští úředníci, kteří jej v roce 2008 opustili a od té doby je kulturní památka v seznamu prázdných domů a čeká na své další využití.
Desfourský palác, dnes prázdná budova na rohu ulice Na Florenci,je již šedesát let pod památkovou ochranou. Uvnitř paláce se skrývají výtvarně i řemeslně velmi cenné interiéry.
Podoba Domu U Dvou zlatých medvědů se měnila během staletí. K původně obytnému domu s gotickým srdcem postupně přibyly renesanční arkády, třetí patro v barokním stylu i klasicistní vestavba spojovacích zdí.
Neobarokní budova na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice pochází z konce 19. století a svou zdobností připomíná spíše palác. Postavena byla pro bohatou italskou pojišťovnu.
Hotel International je jedinečnou ukázkou socialistického realismu. V interiéru navíc ukrývá výzdobu, na které se podílela řada předních českých výtvarníků a která dokládá vyspělost československého řemesla v poválečných letech.
10
Fotogalerie

Letošní pátý ročník festivalu Open House Praha se rozprostře do deseti městských částí. Kromě historických objektů se otevřou pro zájemce o prohlídku i architektonicky cenné objekty postavené v době relativně nedávné. V galerii si prohlédnětě některé z nich.