Lodžie přinášejí úspory energie | E15.cz

Lodžie přinášejí úspory energie

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Při rekonstrukcích panelových domů a hledání úspor energie se kromě aplikací vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) investoři obracejí k řešení za pomoci prosklených lodžií, které mohou rovněž vést k šetrnějšímu provozu domu.

Při rekonstrukcích panelových domů a hledání úspor energie se kromě aplikací vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) investoři obracejí k řešení za pomoci prosklených lodžií, které mohou rovněž vést k šetrnějšímu provozu domu.

Toto tvrzení však není tak jednoznačné jako v případě kvalitně provedené plošné izolace. Na konečný efekt a ekonomický přínos opatření má totiž vliv řada faktorů - těsnost lodžiového prosklení, režim užívání interiéru nebo orientace vzhledem ke světovým stranám. O návratnosti investice do prosklených lodžií rozhodne i to, v jakém stavu je sama stavba, a tedy o jak náročný zásah při zřizování lodžie celkově půjde.

To, že zasklení lodžií bude znamenat každopádně energetický přínos, je jisté. Na realizacích v našich klimatických podmínkách byla provedena řada výzkumů, z nichž vyplývá, že lodžiové zasklení vždy příznivě ovlivní tepelnou ztrátu prostupem. V zimních měsících s poklesem venkovní teploty pod bod mrazu je v prostoru lodžie teplota vyšší o 7 až 10 °C, v lodžiích s utěsněnými spárami prosklení je diference ještě vyšší - průměrná teplota vzduchu se může zvýšit až o 15 °C.

#####Těsnost neznamená vždy nejvyšší efekt

Teplota vzduchu uvnitř lodžie přitom závisí hlavně na dvou konstrukčních faktorech -utěsnění skel na hranici s exteriérem a těsnosti oken vedoucích do interiéru. Dokonalé utěsnění venkovních spár přitom neznamená automaticky větší úsporu energie. Pro hygienu bydlení je nutné udržení optimální koncentrace CO2, a to vyžaduje větrání mezi obytnými místnostmi a lodžií (na lodžii s utěsněním spár přitom není dostatečně „čerstvý“ vzduch a větrání musí být intenzivnější). Výsledkem pak bude poměrně vysoká teplota na lodžii (získaná z interiéru) a tím i vyšší ztráta do exteriéru.

Podle dosud provedených výzkumů v našich podmínkách může prosklení lodžií přinést procentuální úsporu tepelné energie potřebné na vytápění mezi 16 až 32 % ve srovnání se stavem bez zasklení. Otázkou ale zůstává finanční náročnost a návratnost investice. Mnoho panelových domů už během rekonstrukce prošlo zateplením a výměnou oken za kvalitně utěsněná. V tomto případě bude dosažená úspora při aplikaci prosklených lodžií podstatně nižší. Nejvyšší úsporu přesahující 30 % vykazují nezateplené domy s původními, nekvalitními okny. Počítá se přitom, že zasklením lodžie o délce šesti metrů lze dosáhnout úspory 1200 kWh za rok, což představuje finance ve výši zhruba 2500 Kč. Pokud ale půjde o panelový dům se zateplenou obvodovou stěnou a s vyměněnými okny, bude procentuální úspora přibližně poloviční.

#####Certifikace je podmínkou

Pokud jde o uplatnění systémů dodatečného zasklení, používají se pro lodžie rovné, rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté a lze je aplikovat i na většinu typů balkonů. Podle způsobu zasklívání rozlišujeme systémy bezrámové a systémy rámové, s rámem kolem každého skleněného dílce. Bezrámové systémy mají posuvná a otočná skla bez svislého rámování, které by narušovalo vzhled objektu. Rámové systémy mají většinou hliníkové profily, do nichž jsou skla zasazena. Posuvná okna se pohybují na hliníkových kolejnicích s ložisky z nerez oceli s plastovým povrchem pro snížení hluku. Odolnost proti větru a vodě zvyšuje speciální mohérové kartáčové těsnění a životnost originálních systémů je obvykle udávána na třicet let, záruka je zpravidla pětiletá.

Zřizování prosklených lodžiových systémů je podmíněno vydáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem a při rozhodování o této rekonstrukční změně by měla volba padnout vždy na certifikované systémy. Také výběr firmy je podstatnou otázkou - vodítkem při volbě dodavatele může být i jeho členství v Cechu pro zateplování budov.

*Text a foto: David Daniel*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video