Millenium Technologies testuje reaktor pro plazmové zplyňování a vitrifikaci | E15.cz

Millenium Technologies testuje reaktor pro plazmové zplyňování a vitrifikaci

ZDROJ: JRD GROUP
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Millenium Technologies uvedla do zkušebního provozu nový reaktor pro plazmové zplyňování a vitrifikaci. Jde o prototyp 3. generace, který konstrukčně navazuje na předchozí reaktory a disponuje kapacitou 150 kg zpracované vstupní suroviny za hodinu.

Společnost Millenium Technologies, člen JRD Group, provozuje vědecko-technický park v Dubé u České Lípy, kde testuje a na základě toho dále rozvíjí technologii plazmového zplyňování a vitrifikace. Jedná se o způsob zpracování vstupní suroviny, která je působením extrémně vysokých teplot rozkládána a přeměňována v syntézní plyn, a vitrifikát, tedy sklovitou strusku. Výhodou technologie je především skutečnost, že je využitelná pro široké spektrum různých odpadních materiálů, a to včetně odpadů nebezpečných.

„Metoda plazmového zplyňování zatím není příliš rozšířená, a to ani u nás ani v zahraničí, přestože my v ní vidíme velký potenciál. Částečně za to nejspíš mohou i neúspěšné pokusy z minulosti, které často ztroskotaly na zbytečně velikášských vizích o obřích reaktorech. Problém spočívá v tom, že fungování reaktoru se v závislosti na jeho velikosti liší a obrovská jednotka schopná pojmout tisíce kilogramů vstupní suroviny má jiné vlastnosti, než jednotka podstatně menší. My se proto rozhodli jít cestou menších reaktorů, které však přesto mají komerční potenciál,“ uvádí Marek Lang, výkonný ředitel Millenium Technologies.

Autor: JRD GROUP

Vstupní surovinou pro plazmové zplyňování může být v podstatě jakýkoliv druh odpadu, a to včetně odpadů nebezpečných. Z organických složek vstupní suroviny se v reaktoru stává syntézní plyn, který může být následně dál využit, a to energeticky nebo materiálově. Anorganické složky jsou proměněny ve sklovitou strusku, tzv. vitrifikát, jehož hlavní výhodou je nevyluhovatelnost – to znamená, že je biologicky nezávadný. I nebezpečný odpad tak může být zpracován způsobem, na jehož konci bude produkt, který už nebezpečný není.

Ideální vstupní surovina obsahuje organickou i anorganickou složku, stejně tak může jít o odpad čistě organický či čistě anorganický, v závislosti na tom se pak liší výstupní produkt. Millenium Technologies v tuto chvíli cíleně testuje čistírenské kaly a v brzké době plánuje začít také s průmyslovými odpady. Jednou z cest by do budoucna mohlo být také využití odpadů komunálních.

Autor: JRD GROUP

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video