Množství emisí na Blízkém východě prozrazuje, kde se válčí | E15.cz

Množství emisí na Blízkém východě prozrazuje, kde se válčí

Množství emisí na Blízkém východě prozrazuje, kde se válčí
Blízký východ z vesmíru
• 
ZDROJ: NASA

Marian Hronek

Válka v Sýrii nebo řádění Islámského státu mají na svědomí zmařené životy i devastaci celých měst. Jejich vedlejším důsledkem je ale podle vědců i dramatický pokles zplodin v ovzduší.

Zatímco vyspělé země v čele s USA hledají, jak omezit vypouštění emisí do atmosféry, došlo na Blízkém východě k šokujícímu propadu něktarých zplodin kvůli občanské válce. Podle vědců má teď vzduch v Damašku méně než poloviční množství oxidu dusičitého ve srovnání s dobou před začátkem konfliktu.

Odborníci mají od roku 2004 možnost zaznamenávat hodnoty emisí s vysokou přesností díky přístroji Ozone Monitoring Instrument, který je umístěn na satelitu Nasa Aura. Nové studie ukazují, jak v posledním desetiletí ovlivňují ekonomické, politické i vojenské faktory znečištění ovzduší.

Změny koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší na Blízkém východěZměny koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší na Blízkém východěAutor: Ozone Monitoring Instrument
Změny koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší na Blízkém východě

Vědci se například zaměřují na detekci oxidu dusičitého, který se uvolňuje hlavně při spalování pohonných hmot. Zjistili, že zatímco v Sýrii jeho hladiny prudce klesly, v sousedním Libanonu naopak o 30 procent vzrostly. Tento vzestup souvisí s vlnou uprchlíků, kteří se do země ze Sýrie uchýlili. Přesto je tento jev pro vědce překvapením, protože hospodářství Libanonu v posledních letech upadá.

„Je to pozoruhodné,“ komentuje výsledky měření chemik Jos Lelieveld z Institutu Maxe Plancka. „Lze tu vidět, kam lidé ze Sýrie míří. Můžete identifikovat i jednotlivé tábory v severním Jordánsku.“

Vývoj množství oxidu siřičitého nad Perským zálivem

Vývoj množství oxidu siřičitého nad Perským zálivemVývoj množství oxidu siřičitého nad Perským zálivemAutor: Ozone Monitoring Instrument

Hladiny škodlivin v ovzduší odrážejí jak řeckou hospodářskou krizi, tak přísnější protiemisní legislativu třeba v Izraeli nebo Saúdské Arábii. V Iráku lze z map získaných měřením rozeznat oblasti pod vlivem Islámského státu.

„V Karbale jižně od Bagdádu, převážně šíitské oblasti, růst množství škodlivin pokračuje,“ ukazuje Lelieveld. „Ale když se podíváte na sever, který ovládá Islámský stát, uvidíte opačný trend.“

Tyto poznatky odporují předchozím scénářům klimatologů, podle nichž měly hodnoty oxidů dusíku na Blízkém východě každý rok stoupat. Lelieveld takové předpovědi považuje za příliš zjednodušující: „Vezměte si například Írán. Spotřeba energie a emise oxidu uhličitého stoupají, zatímco oxidy dusíku a oxid siřičitý ubývají. Neexistuje žádné všeobecně platné pravidlo, které byste mohli na předpovědi aplikovat.“

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!