Na návrat růstové křivky si ještě počkáme | E15.cz

Na návrat růstové křivky si ještě počkáme

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Maloobchod v Česku nezažívá lehké období. Kupní síla stagnuje a ekonomická situace i obavy z dalšího vývoje výrazně ovlivňují nákupní chování českých domácností. Již téměř tři čtvrtiny populace kvůli krizi změnily své nákupní zvyklosti, přitom je patrný nárůst tohoto vlivu.

Odráží se to například v redukci výdajů za některé nepotravinářské sortimenty, v omezení velkých nákupů (klesá velikost průměrného nákupního koše), ve zvýšení frekvence nákupů a také v poklesu tzv. impulzních nákupů. Lidé se při nakupování začali chovat racionálněji, s větší rozvahou, nechají se méně ovlivnit momentální situací. I letos pokračoval nárůst slevové spirály – v některých kategoriích zboží již podíl nákupů ve slevě dosáhl 50 %. To vše samozřejmě snižuje obchodníkům zisky. Nižší prodej impulzních nákupů a naopak rostoucí podíl prodeje zlevněného zboží má velmi nepříznivý vliv na marže i rozvojový potenciál. Ani očekávání do budoucna nejsou příliš optimistická: 62 % českých domácností se obává, že v příštím roce se jejich ekonomická situace zhorší. Také experti jsou pro příští dva roky ve svých prognózách poměrně zdrženliví.

#####V zajetí špatných zpráv

Tohle všechno samozřejmě není dobrá zpráva pro nabídkovou stranu trhu. Se stagnací poptávky se obchodníci potýkají s rozdílnou úspěšností – zatímco některým se daří reagovat a díky zvolené strategii dokážou i posilovat svou tržní pozici, jiní ztrácejí. To lze říci o všech segmentech trhu, od velkých nákupních center až po malé samostatné prodejny. Nové samostatné velkoprodejny (potravinářského i nepotravinářského sortimentu) stále přibývají, byť již pomalejším tempem, ale zásadní změnu jsme letos mohli sledovat v tržním segmentu nákupních center.

[file:12122:small:right]

Zde se investoři a developeři ještě v polovině minulé dekády nesli na vlně obrovského růstu trhu, kdy každý rok přibývaly stovky tisíc metrů čtverečních obchodních ploch. Na rostoucí saturaci trhu a první vlnu krize zareagovali zbrzděním investic a zastavením nových projektů. Také banky ztížily možnosti financování nových projektů a zvýšily své požadavky na stupeň předpronájmů i další kritéria. V letech 2009 a 2010 tak ještě přicházely na trh projekty nastartované v předchozích letech, letos již tento pramen vyschl.

Poprvé od roku 1997, kdy bylo v Praze na Černém Mostě otevřeno první velké nákupní centrum u nás, nebude letos v České republice uvedeno do provozu ani jedno nové centrum. Přírůstku nových ploch napomůže pouze několik malých retail parků a také refurbishment a rozšíření některých stávajících komplexů. Právě modernizace center, zohledňující aktuální trendy a zvyšující jejich standard i atraktivitu pro návštěvníky, je směrem, který bude do budoucna klíčový. Letos svou nabídku rozšířil například ostravský Avion, v příštím roce nabídne nový facelift i rozšířený nájemní mix královéhradecké Futurum, do posílení investují i další centra.

#####Nová dynamika

Rušněji je po krátkém útlumu v oblasti transakcí. Své portfolio dále rozšířila skupina CPI, v závěru roku pak zaujaly zejména prodeje objektů rozvíjených skupinou Multi Development, a to jak hotových (Forum Liberec a Forum Ústí nad Labem), tak i již zmíněného centra Forum Nová Karolina, které by své brány mělo otevřít na jaře příštího roku.

#####Napětí na trhu

Obchod čeká bezesporu zajímavé období. Na jedné straně mírné oživení nabídky, na druhé straně stagnující poptávka. Internet se stane pro některé obchodníky hrozbou, pro jiné šancí k růstu (tzv. „multi-channel“ strategie už některým začíná nést ovoce). Náročnost zákazníků dále poroste. Budou zkušenější, informovanější a budou vyžadovat kvalitu, na kterou si již zvykli. Až na výjimky ale nejsou připraveni platit víc. Jejich loajalita bude klesat, nebudou mít problém se změnou nákupního místa, pokud v něm nakoupí výhodněji. To vše povede k rostoucímu napětí na trhu. Bez neustálé snahy o účinnější oslovení zákazníka bude na vysoce konkurenčním trhu těžké uspět.

Ti, kteří dokážou správně zmapovat a především dobře vytěžit potenciál svého spádového území, mají dobré šance na posílení své tržní pozice. Těch, kteří neuspějí, ale bude přibývat. Potom bude důležité, zda se komplexu podaří najít jiné vhodné využití. Podařilo se to například v bývalém obchodním centru Stodůlky v Praze, kde dnes funguje moderní obchodní dům s nábytkem (XXXLutz/Möbelix). Naopak nikdy neotevřené velké outletové centrum v Tuchoměřicích poblíž pražské Ruzyně zůstává zatím prázdné a zakonzervované a na pohádkového prince stále čeká.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video