Náklady na pronájmy skladů v Česku loni vzrostly, jinde naopak klesaly | E15.cz

Náklady na pronájmy skladů v Česku loni vzrostly, jinde naopak klesaly

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Praha, respektive Česká republika, se zařadily mezi několik málo lokalit, kde loni nájemcům skladových a výrobních prostor vzrostly náklady, a to přibližně o jedno procento. „Je to dáno především nárůstem poplatků za služby. Dosahované nájemné stagnovalo,“ konstatuje Lenka Šindelářová, ředitelka pražského oddělení Consulting & Research DTZ. V celé Evropě v průměru se tyto náklady snižovaly.


Tuzemský trh s průmyslovými nemovitostmi přitom se svými náklady je v evropském kontextu podle DTZ vysoce konkurenceschopný. V porovnání se zbytkem Evropy jsou v ČR ještě stále také nízké náklady na pracovní sílu, v rámci střední Evropy jsou ovšem platy skladníků a dalších pracovníků v logistice v ČR nejvyšší. Česká republika ale ostatním středoevropským zemím konkuruje vyvinutou dopravní infrastrukturou a strategickou polohou v centru Evropy. Blízkost německého trhu, na nějž se naši výrobci tradičně orientují, je také výhodou.
„Domníváme se, že v roce 2012 by nájemné mělo zůstat stabilní. Lze očekávat určité oslabení poptávky s ohledem na ekonomickou situaci a zhoršené makroekonomické predikce. Vzhledem k proexportní orientaci ČR je situace výrazně závislá na poptávce především z Německa a dalších zemí EU,” shrnuje lokální situaci Šindelářová.

V Evropě náklady klesaly

Navzdory oživení poptávky v první polovině roku 2011 zaznamenala třetina evropských trhů během roku pokles celkových nákladů na pronájem skladových prostor. Bylo to především díky snižování nájemného; poplatky a daně buď rostly či zůstaly stabilní. Po celém kontinentu klesly v roce 2011 nájemcům náklady v průměru o 1,4 %. Do roku 2016 by ovšem celkové průměrné náklady na pronájem skladů měly růst o 1,5 % ročně, což je hluboko pod inflací.
Nejdražší evropskou destinací, kde náklady stoupaly i po celý rok 2011, bylo okolí londýnského letiště Heathrow, kde nájemci skladových a výrobních prostor platili 217 eur za čtvereční metr na rok. Naopak nejnižší náklady v Evropě na pronájem jsou v Marseille, kde dosahují 50 eur/m2/rok. Nejvyšší nárůst celkových nákladů zaznamenala mezinárodní poradenské společnosti DTZ během minulého roku ve Frankfurtu nad Mohanem, v důsledku růstu poptávky nájemců po pronájmu prostor v tomto významném transportním uzlu Evropy.
Pro nájemce je tak kromě Marseille příznivá situace také v Bruselu, Budapešti či Bukurešti. Silná poptávka nájemců a úbytek disponibilních prostor zvýšily kromě zmíněného Frankfurtu tlak na výši nájemného ve Varšavě nebo v Rotterdamu. V Dublinu, Madridu či Barceloně se po prudkém propadu v posledních 5 až 6 kvartálech očekává v následujících letech nejstrmější nárůst celkových nákladů. Celkovými náklady na pronájem skladových prostor se přitom rozumí veškeré poplatky, které je nájemce povinen hradit. Spadá do nich nájemné, poplatky za služby či daň z nemovitosti. Celkové náklady nezahrnují pobídky jako nájemní prázdniny či příspěvky na vybavení prostor.

Nájemní smlouvu je nejlépe uzavřít nyní

Dopady dluhové krize měly v celé Evropě vliv na oslabení poptávky v druhé polovině roku 2011, zároveň to však podle DTZ vedlo také ke snížení spekulativní výstavby. To ovšem může mít vliv na růst nákladů ve středně až dlouhodobém horizontu. „Předpokládáme také, že vlády budou inklinovat k zvyšování daní z nemovitosti, aby vyrovnaly propady z příjmů z jiných zdrojů,“ uvádí DTZ.
Na konci roku 2011 tvořily v Evropě průměrné náklady na čtvereční metr 85 eur ročně. Nejníže se pohybovaly ve Španělsku, Francii, v jižní Evropě a Beneluxu. Na opačném pólu žebříčku po Heathrow následují Oslo, jihovýchodní Anglie, Helsinky, Birmingham či Manchester.
Z analýzy DTZ vyplývá, že kromě Heathrow a jihovýchodní Anglie, lze i v letošním roce a dalších letech očekávat korekce na úrovni jednotek procent. Důvodem opatrných predikcí i obezřetných rozhodnutí developerů a pronajímatelů je především silná nejistota ohledně dalšího vývoje evropské makroekonomiky – počínaje stabilitou eurozóny a konče dopady vládních škrtů v jednotlivých státech. To vše má zásadní vliv na odvětví logistiky i výroby.
„Obecně lze říci, že z pohledu firem panují v mnoha evropských destinacích příhodné podmínky pro uzavírání nájemních smluv. Náklady například v Barceloně, Madridu či Dublinu budou koncem roku 2016 stále hluboko pod hodnotami, které nájemci museli platit před propuknutím krize,“ komentuje výsledky Karine Woodfordová, ředitelka Oddělení výzkumu pronájmů v DTZ.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video