Napsal knihu o třešťském povstání

Hodinu za hodinou a den po dni popisuje jihlavský publicista Jiří Vybíhal události povstání ve dnech 5. až 9. května 1945 v Třešti. Devětapadesát lidí stálo život.

O krvavém protinacistickém třešťském povstání původně Jiří Vybíhal psát nechtěl. Jenže když se dozvěděl, že o tématu chystají vydat v Třešti knihu vzpomínek pamětníků - která by však měla vyjít až za pět let - rozhodl se neváhat.

K materiálům o povstání se dostal v minulých letech, kdy pátral po dokladech o protektorátních letech města Jihlavy. (Historie šesti let města pod nacistickou knutou pak vyšla v jeho knihách Jihlava pod hákových křížem a Atentát na Hitlera v Jihlavě?) Nová stodvacetistránková kniha se objeví na pultech 15. listopadu, obsahuje 160 obrázků, autor ji osobně představí na besedě v Třešti 19. listopadu.

Co se v prvních květnových dnech 1945 v Třešti stalo? Atmosféra tu byla zjitřená: v blízkém lese nacisté zavraždili dva místní chlapce. Pak 5. května ve městě převzal moc revoluční národní výbor a stovka místních německých obyvatel a vojáků byla při té příležitosti zbita a pak umístěna v budově místního soudu.

O dva dny později však do města přijela jednotka SS, před kterou revoluční výbor uprchl do lesů. Esesmani začali zatýkat a u zdi vězeňského dvora 33 lidí popravili. Už dalšího dne však místní Němci včetně jednotky SS Třešť opustili ve strachu před postupující Rudou armádou. Poslední ustupující jednotky wehrmachtu projely městem 9. května - a teprve poté se do města vrátili místní revolucionáři, aby se zde opět ujali moci. „V Třešti jsou lidé dodnes rozděleni: půlka jich je přesvědčena, že povstání bylo správné, půlka ho odsuzuje jako ukvapené,“ říká Vybíhal.

Jedním z mýtů podle něj je, že za popravy v Třešti nebyl nikdo potrestán a německým vojákům se podařilo bez trestu uprchnout. „Není to pravda, řada členů gestapa zvláště z té druhé zasahující jednotky, která přišla do Třeště, byla potrestána, padaly tresty smrti.“

V knize se věnuje také jednotce Jozef - což byl oddíl, který měl zavraždit zmíněné dva chlapce v lese. „Byla to slovenská diverzní jednotka, vedli ji čeští i slovenští sudetští Němci, chystali se na poválečný odboj ve stylu wehrwolfů,“ pověděl Vybíhal. Zkreslený je podle něj mýtus o místní dívce Hertě Kašparové, která označila rukojmí, jež poté jednotka SS popravila. Té bylo přisuzováno, že telefonicky přivolala Němce z Jihlavy.

Podle Vybíhala zřejmě jednotku SS do Třeště povolali vojáci, kteří na ústupu zjistili, že Třeští nemohou projít a informovali o tom další vojenské jednotky. Na jejich akci pak navázal zásah vojáků pod vedením velitele jihlavské posádky Mittwega - poté, co se Mittweg dozvěděl o věznění rodiny třešťského barona Sternbacha ve sklepení třešťského soudu.