Nevšední zážitek v Ostravě: návštěva vysoké pece | E15.cz

Nevšední zážitek v Ostravě: návštěva vysoké pece

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ostrava se může pochlubit zcela unikátním skvostem průmyslového dědictví – vysokou pecí č. 1, který nedávno zpřístupnila široké veřejnosti. Nachází se v areálu národní kulturní památky Vítkovických železáren a spolu s plynojemem, o němž jsme psali v čísle 3, a energetickou ústřednou č. VI tvoří klíčové objekty komplexu.

Železářský podnik ve vesnici Vítkovice založil v roce 1828 na návrh profesora vídeňské polytechniky F. X. Riepla olomoucký arcibiskup Rudolf, jehož jméno původně huť nesla. Prvenství v technické historii českých zemí získal podnik v roce 1836 výstavbou novinky – vysoké koksové pece, která byla zároveň první v celé rakouské monarchii. Druhá následovala v roce 1838. Po smrti svého zakladatele se železárny dostaly do vlivu bankovního domu Salomona Rothschilda, který v jejich blízkosti založil v roce 1852 jámu Hlubina. Bezprostředně tak na sebe navazoval technologický tok těžby uhlí, výroby koksu a jeho využití při výrobě železa. V roce 1872 byla zafoukána pec nové konstrukce, tzv. skotského typu. Tato pec byla postavena v místě dnešní vysoké pece č. 1. Od této doby také zůstalo zachováno číslování vysokých pecí, které je odvozeno od jejich původní lokace.

V současnosti se v areálu nachází ještě dvě nefunkční vysoké pece označené čísly 4 a 6. Závod se v průběhu let vyvíjel a rozšiřoval o další podniky, jako například mostárnu, rourovnu, ocelárnu, a také se modernizoval. Od 60. let 20. století prošly modernizací i vysoké pece. Poslední investiční akcí byla v roce 1988 modernizace vysoké pece č. 1, která produkovala ročně přibližně 300 tisíc tun speciálního a slévárenského železa. Stosedmdesátiletá historie výroby železa v areálu skončila v září 1998, kdy se uskutečnil historicky poslední odpich. Postupný vývoj a nepřetržitá kontinuita výroby zanechaly po zastavení provozu jedinečný stavební a technický fond z různých časových období, jemuž vévodí tři nefunkční vysoké pece.

#####Koncept obnovy AP ATELIEREM

Pro areál, který je od roku 2002 spolu s dolem Hlubina národní kulturní památkou, se hledalo poměrně dlouho nové využití. Konečné řešení se našlo v podobě oživení areálu novými aktivitami zaměřenými na celkovou proměnu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v kulturně vzdělávací centrum, kde se bude propojovat historie s budoucností při zachování původního industriálního prostředí.

[file:13698:small:right]

Pro přiblížení historie výroby železa bylo rozhodnuto, že vysoká pec č. 1, symbol Vítkovických železáren, bude zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím naučné stezky demonstrující komplexním způsobem technologii výroby železa. Nejprve byl AP ATELIEREM architekta Josefa Pleskota vypracován koncept obnovy, provedeno statické posouzení konstrukcí, došlo k odstranění nepůvodních přístavků a dochované konstrukce byly zakonzervovány. Velký důraz AP ATELIER kladl na budoucí bezpečný pohyb návštěvníků, v kolizních místech proto byly jednotlivé prvky zpevněny, případně vyměněny. Ve stopě původního skipového výtahu, kterým putovala zavážka do vysoké pece, dalo architektonické studio vybudovat nový skleněný výtah, který vyveze návštěvníky do místa vsázky de facto cestou technologického toku materiálu. Zhruba v polovině výšky tělesa vysoké pece byl proříznut otvor a do něj umístěna lávka. Návštěvníkům se díky tomu naskýtá unikátní pohled do nitra prostoru, kde se odehrával vlastní proces tavby. S nevšedním zážitkem, pohledem do nasvětlené šachty vysoké pece s částečně dochovanou vyzdívkou, se nikde jinde ve světě prozatím nemohou nestkat. V tomto místě dosahovaly teploty přes 1000 °C. Druhý výtah, kterým mohou návštěvníci pokračovat do vyšší úrovně či sestoupit, je umístěn v původním tubusu výtahu obsluhy pece. Pro zvětšení kapacity byl původní plášť prolomen a zvětšen pomocí půlkruhové prosklené stěny.

#####Světlé zítřky pro průmyslové dědictví

Jednotlivé trasy, které seznámí zájemce o průmyslové dědictví s ohřívači větru či uzávěrem vysoké pece, začínají u výchozího místa – shromažďovacího místa, které je kryto ocelovou střechou ve tvaru křídel, zavěšenou na tenkých ocelových lanech.

Multifunkční prostor vznikl na odlévací plošině, která může sloužit jednak k poznání práce slévačů, jednak se zároveň může stát i místem divadelních představení. Pro komfort diváků bylo na původní konstrukci instalováno mobilní zastřešení v podobě plachty, která v případě nepříznivého počasí zakryje část prostoru před vysokou pecí.

Dnešní výšku nosných konstrukcí pece, která činí asi 60 metrů, by do budoucna měla doplnit ještě válcová skleněná nástavba – vyhlídková věž. Slovy autora návrhu architekta Josefa Pleskota: „Vysoká pec zaujímá při Místecké silnici a ve vztahu k celému městu mimořádně cenné urbanistické postavení. Jde o stavbu, která unese pozici městské dominanty, stále živého ducha místa, sebevědomí a hrdosti. Navíc se zdá, že s odstupem jednoho století lze bez ideologických emocí zahrát na struny odkazu ruského konstruktivismu a oživit myšlenku Tatinovy věže III. internacionály v jiné významové rovině, v jiných souvislostech, s jiným étosem doby…“ V každém případě by symbolická skloocelová nástavba nad tělesem pece, upozorňující na nové společenské a kulturně vzdělávací centrum, umocnila význam celého železářského komplexu a stala se novým poutačem, který přiláká nejenom odbornou veřejnost a upozorní na lokalitu zaručující kulturní a vzdělávací potenciál.

V průběhu letošního roku se v areálu pro návštěvníky postupně otevřou prohlídkové trasy prvních tří objektů, počítá se s řadou kulturních akcí. S programem a otvírací dobou se můžete seznámit na www.dolnioblastvitkovice.cz

*Foto: Eva Dvořáková, Vizualizace: AP ATELIER*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video