Norma stanovuje jasné požadavky na bezpečnost výtahů | E15.cz

Norma stanovuje jasné požadavky na bezpečnost výtahů

Jednou z nejčastějších investic bytových družstev či společenství vlastníků bytových jednotek při rekonstrukci zejména panelových domů je investice do opravy či spíše výměny výtahu v domě za bezpečný a certifikovaný výtah splňující nové normy.

Vzhledem k tomu, že nejde rozhodně o nějakou levnou záležitost, je dobré se hned na počátku plánované investice vyvarovat některých chyb. K nejčastějším rizikům, která přinášejí někde i desítky let staré výtahy, patří zejména klec, která je bez dveří, nevyhovující nárazníky, chybějící oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu, nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti, špatná dveřní uzávěra či neexistující kontrola zatížení klece.

V následujícím textu jsou uvedeny pouze některé vybrané požadavky, které předepisuje norma ČSN EN 81-1. V prostorách budov, v nichž se požaduje šachta k ochraně před šířením požáru, musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, podlahou a stropem. Pro bezpečný provoz výtahu musí mít stěny šachty dostatečnou mechanickou pevnost. Šachta musí sloužit výlučně provozu výtahu. Nesmí v ní být umístěna žádná elektrická vedení nebo jiné díly, které k výtahu nepatří. Šachta musí mít trvale namontované elektrické osvětlení.

#####Měnit, či neměnit? To je, oč tu běží…

[file:9526:small:right]

Rozhodnutí, jak se postavit k rizikům, zůstává na uvážení konkrétního majitele a provozovatele. V každém případě je však nutno připomenout, že občanský zákoník platí pro všechny. Ten v § 415 říká, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Dále je pak v § 420, odstavec 1 uvedeno, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“. Provozování výtahů podléhá pravidlům, která mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek, kontrol a revizí. Rekonstrukce a modernizace výtahu není pouze odstranění zjištěných rizik a nedostatků, ale hlavně zvýšení jeho užitné hodnoty. Zvýšení nosnosti, světlosti vstupu a plochy výtahu považujeme za samozřejmost.

Vybudování nových nástupišť u domů s nástupními stanicemi v mezipatrech tak, aby osoby se sníženou pohyblivostí nemusely řešit i těch „pár“ schodů, které mohou být nepřekonatelným problémem, považujeme za povinnost. Specialita některých firem je vybudování bezbariérového výtahu tam, kde se nachází bubnový výtah se strojovnou v suterénu. Ta bývá ve většině případů dobře dostupná z okolního terénu a lze tedy jednoduchým otočením výtahu a přeměnou strojovny na nástupní stanici umožnit přirozený bezbariérový pohyb po celém domě. Všechna řešení představují individuální přístup, protože každý, i typově stejný, výtah i dům se v některých detailech mohou lišit.

#####Přímá státní podpora rekonstrukce výtahů neexistuje

V současné době neexistuje cílená státní podpora pro rekonstrukci a modernizaci výtahů. Program Panel však umožňuje čerpat v rámci komplexní revitalizace bytového domu příspěvek i na výtah. Pro možnost čerpání této dotace musí být splněny podmínky vyplývající z novelizace tohoto programu, platné od 1. 5. 2009 (novela nařízení vlády č. 299/2001 Sb.). Modernizace a rekonstrukce výtahů jsou zařazeny v příloze B tohoto programu a pro přiznání dotace je nutno splnit určité podmínky. Potěšující informaci program přináší domům, které byly postaveny i jinou než panelovou technologií. O podporu mohou také zažádat ty subjekty, které již v minulosti provedly opravy domu uvedené v příloze A, na jejichž realizaci nepoužily státní dotaci z programu Panel.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!