Novomlýnská brána: vítěz bez regulérní soutěže | e15.cz

Novomlýnská brána: vítěz bez regulérní soutěže

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V souvislosti se zvýšenou veřejnou pozorností, která je věnována zástavbě na nároží ulic Revoluční a Lannova v předprostoru Štefánikova mostu v Praze 1, považuje Česká komora architektů (ČKA) za nezbytné zveřejnit toto prohlášení: V mnoha médiích se objevuje pochvalná informace, že Ateliér DaM architekti, který je autorem návrhu nové budovy, vyhrál architektonickou soutěž, kterou soukromý investor na žádost města vypsal. Na novostavbu v předpolí Štefánikova mostu a sousedství barokní vodárenské věže v Praze však v poslední době nebyla uspořádána žádná architektonická soutěž.

Česká komora architektů je ze zákona pověřena dohlížet nad zadáváním veřejných zakázek na stavby a bedlivě proto sleduje také zakázky soukromých investorů, které se dotýkají veřejných prostranství a zastavování významných míst v naší republice. Všechny architektonické soutěže v České republice, ať už financované z veřejných peněz, či soukromých, by měly být organizovány podle shodných, předem jasně stanovených pravidel, vycházejících z mezinárodně uznávaného standardu. Tato pravidla jsou obsažena zejména v zákoně o zadávání veřejných zakázek (ustanovení věnovaná soutěži o návrh) a v Soutěžním řádu České komory architektů. Soutěž, o níž média informovala, neprobíhala podle daných pravidel (např. nebyla známa nezávislá odborná porota posuzující návrhy), tudíž nemůže být za regulérní architektonickou soutěž považována. Takto důležité místo v centru Prahy by si také zasloužilo, aby byla vypsána veřejná architektonická soutěž, která by mohla přinést různorodá řešení od většího množství architektů, nikoliv vyzvaná soutěž, v níž jsou osloveni jen vybraní tvůrci.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery