Otazníky mezi paragrafy | e15.cz

Otazníky mezi paragrafy

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gürlich, Ph. D. právní poradce

#####

Dobrý den, nedávno jsme uzavřeli nájemní smlouvu na byt přes realitní kancelář. Vzhledem k tomu, že se nám vyskytlo výhodnější bydlení, chceme se z nájmu odstěhovat, a to hned, protože současné bydlení nevyhovuje našim požadavkům zejména z důvodu neustálého hluku. To jsme bohužel zjistili až poté, co jsme začali v bytě bydlet. Nechceme čekat tři měsíce, než uběhne výpovědní doba. Je možno ukončit nájem nějakým jiným způsobem? A je zde nějaká šance, že bychom nepřišli o peníze, jež jsme zaplatili jako provizi za zprostředkování realitní kanceláři?

[file:13216:small:right]

Úpravu skončení nájmu bytu nalezneme v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zejména v ustanovení § 710. Nájem je možné ukončit v zásadě dvěma způsoby: buď dohodou stran o skončení nájmu, nebo výpovědí. Dohoda stran spočívá ve vyjádření shodné vůle stran ukončit nájemní vztah, a to písemnou formou. Pokud by dohoda nebyla písemná, je absolutně neplatná -a tudíž nájem nezaniká. Dohoda musí být uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem, je-li nájemců více, musí dohodu uzavřít všichni nájemci. Stejně tak pokud se jedná o společný nájem bytu manželi, oba manželé jsou povinni dohodu uzavřít, popř. ji uzavře jen jeden z nich, když disponuje plnou mocí od druhého manžela.

Dále může nájem bytu zaniknout výpovědí, kterou může podat nájemce i pronajímatel. Nájemce není, co se týče důvodu výpovědi, nijak omezen, a dokonce nemusí ani důvod výpovědi ve výpovědi samotné uvádět. Naproti tomu pronajímatel je oprávněn podat nájemci výpověď jen z důvodů výslovně uvedených v zákoně a v některých případech dokonce jen s přivolením soudu. V případě, že byste podali výpověď, končí nájem až uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty. Toto je zákonná podmínka, kterou není možné žádným způsobem obejít. Výpovědní lhůta slouží především k tomu, aby si pronajímatel stačil najít nové nájemce nebo aby si nájemce stačil najít nové bydlení. Ve vašem případě tedy, pokud nechcete čekat na uplynutí výpovědní doby, bude nejlepší pokusit se dohodnout s pronajímatelem. Jestliže však on nebude s ukončením nájmu souhlasit, jedinou vaší možností zůstane výpověď, a to se všemi zákonnými následky.

Pokud se jedná o provizi poskytnutou realitní kanceláři, tato se platí jako odměna realitní kanceláři za zprostředkování a běžně se zpět klientovi nevrací. Jestliže máte možnost vrácení provize za nějakých podmínek sjednanou, což ale nepředpokládám, záleží na konkrétním znění smlouvy mezi vámi a realitní kanceláří. Potom by bylo jedinou vaší možností, jak získat peníze zpět, splnění podmínek stanovených ve smlouvě.

Dobrý den, jaké daně budu muset zaplatit, pokud prodávám byt? Předpokládám, že daň z převodu nemovitostí, ale nevím, jestli je nutné platit ještě nějaké další daně a v jaké výši.

V dědickém řízení jsem získal spoluvlastnický podíl v domě po otci. Bohužel jsem až po čase zjistil, že můj bratr, také spoluvlastník, je v insolvenci a na dům je uvalena exekuce. Je v tomto případě možné např. bratrův spoluvlastnický podíl odkoupit nebo nějak uplatnit své právo v insolvenčním řízení, abych o dům nepřišel?

Ve vašem případě je zřejmě exekuce uvalena pouze na spoluvlastnický podíl zadluženého spoluvlastníka, vašeho bratra. Předmětem exekuce je tedy jeho vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu a na spoluvlastnické podíly ostatních spoluvlastníků se exekuce nevztahuje. Pokud bude exekuce vykonávána prodejem nemovitosti, respektive spoluvlastnického podílu k nemovitosti, bude nový nabyvatel vlastnit pouze dlužníkovu ideální část nemovitosti. Existují samozřejmě další možnosti řešení vaší situace tak, abyste se o dům nemusel dělit s novým nabyvatelem, kterého ani nemusíte znát. Zaprvé můžete svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti prodat. Další možností je odkoupit podíl zadluženého bratra v dražbě při výkonu exekuce. O tom, že se koná dražba, se dozvíte z pravomocného usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a dražební vyhlášky, které vám jakožto spoluvlastníkovi musí být doručeny. Spoluvlastníci mají ze zákona předkupní právo s tou výhodou, že oproti ostatním dražitelům nemusí nejvyšší nabídku v dražbě převýšit, ale stačí ji vyrovnat a bude jim spoluvlastnický podíl tzv. přiklepnut. Záleží tedy na tom, co pro vás bude nejvýhodnější a jaké jsou vaše finanční možnosti.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery