Otazníky mezi paragrafy | E15.cz

Otazníky mezi paragrafy

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Chtěl bych začít podnikat a k tomu účelu jsem se rozhodl založit společnost s ručením omezeným. Jako vklad do společnosti bych chtěl vložit svůj třetinový spoluvlastnický podíl k domu, ve kterém bydlím. Je možné použít tento podíl jako vklad do společnosti?

#####Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gűrlich, Ph. D právní poradce

?

K jakémukoli převodu spoluvlastnického podílu se váže předkupní právo ostatních spoluvlastníků, a tudíž i povinnost vlastníka nabídnout svůj podíl k odkupu nejprve ostatním spoluvlastníkům. Této povinnosti vás zákon zbavuje pouze v případě, pokud byste svůj podíl převáděl na osobu blízkou. Nejvyšší soud ČR se v několika svých nedávných rozhodnutích vyjádřil tak, že nejen fyzická, ale i právnická osoba může být v určitých případech nazírána jako osoba blízká.

O vaší otázce dokonce výslovně rozhodl v jednom svém rozhodnutí tak, že vkládá-li spoluvlastník spoluvlastnický podíl k nemovitosti do společnosti s ručením omezeným, jejímž je společníkem, jde ve smyslu ustanovení § 140 občanského zákoníku o převod spoluvlastnického podílu na osobu jemu blízkou. Váš spoluvlastnický podíl tedy je možné použít jako vklad do společnosti a neváže se k němu v tomto případě předkupní právo ostatních spoluvlastníků. Současně je však třeba upozornit, že nepeněžitý vklad do společnosti musí být dle § 59 obchodníku zákoníku využitelný ve vztahu k podnikání.

Jsem vlastník bytu, ve kterém žije moje babička, která má v tomto bytě trvalé bydliště. Já bydlím v jiném bytě, za babičku platím veškeré příslušenství s tím, že mi dává měsíčně určitou částku a na konci roku řešíme přeplatky a nedoplatky. Chtěla jsem se zeptat, zda po smrti babičky nevzniká nárok bratrovi na část bytu nebo zda nemůže nakládat nyní s bytem přímo babička (například napsat ho na bratra)?

Pokud jste regulérním vlastníkem tohoto bytu, nemůže vaše vlastnictví bez vaší vůle nikdo ohrozit. Jestli jste tedy tento byt řádně nabyla do vlastnictví a jste jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí, vašemu bratrovi nevzniká po smrti babičky k tomuto bytu žádný nárok. Samozřejmě ani babička nemůže s tímto bytem, který je váš, nijak nakládat. Trvalé bydliště je pouze evidenční záležitost a s právem k bytu nesouvisí.

Jsem třetinovým vlastníkem nemovitosti. Jeden ze spoluvlastníků chce na domě provádět určité rekonstrukce. Já v domě nebydlím a rekonstrukce provádět nechci. Jakým způsobem mám nastalou situaci řešit?

Jako podílový spoluvlastník se podílíte na právech a povinnostech ze spoluvlastnictví vyplývajících, podílíte se tedy na rozhodování o společné věci, ale také na nákladech její údržby. Dle druhého odst. § 139 občanského zákoníku rozhodují o hospodaření se společnou věcí spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti podílů. V tomto případě je rozhodující postoj třetího spoluvlastníka k navrhované rekonstrukci, o kterém se však nezmiňujete. Pokud on souhlasit nebude, přehlasujete tak společně třetího spoluvlastníka a ten po vás již nebude moct chtít, abyste se na rekonstrukci podílel.

Pokud ovšem s navrhovanou rekonstrukcí souhlasit bude, budete se muset svým dílem podílet na nákladech s tím souvisejících i vy. Budete-li se tomu chtít i přesto vyhnout, máte dvě možnosti. Buď svůj podíl prodat (ten musíte nejprve nabídnout k odkupu ostatním spoluvlastníkům, kterým svědčí předkupní právo), nebo se dohodnout na zrušení spoluvlastnictví a vzájemném vypořádání. Pokud se nedohodnete, můžete podat návrh na zrušení spoluvlastnictví soudu, který spoluvlastnictví zruší a provede vypořádání sám.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video