Oživování areálů na brownfieldy.cz | e15.cz

Oživování areálů na brownfieldy.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Agentura CzechInvest spravuje kromě jiného i databázi s nemovitostmi, které řadí pod pojem brownfields. Jak je rozsáhlá, kdo ji využije a jaké jsou její výhody? Pro titul Realit odpovídal Patrik Reichl, ředitel divize Regiony agentury CzechInvest.

Agentura CzechInvest spravuje kromě jiného i databázi s nemovitostmi, které řadí pod pojem brownfields. Jak je rozsáhlá, kdo ji využije a jaké jsou její výhody? Pro titul Realit odpovídal Patrik Reichl, ředitel divize Regiony agentury CzechInvest.

Co všechno obsahuje databáze brownfields, kterou agentura otevřela?

Databáze co nejpodrobněji představuje co největší počet brownfieldů v České republice. Proto databáze obsahuje přesný popis lokality, strukturu vlastníků, informace o dopravní dostupnosti, technické infrastruktuře a také informace o tom, zda je území brownfieldu ekologicky zatížené, nebo zda je např. památkově chráněné. Vedle toho databáze nabízí popis všech objektů, které na území daného brownfieldu leží. Podle velikosti nebo významu brownfieldu pak může popis jedné lokality mít třeba i stovku různých položek. Každý si to ostatně může vyzkoušet sám. Stačí se zaregistrovat na adrese brownfieldy.cz a získáte kompletní přístup ke všem údajům. Registrace je opravdu rychlá a jednoduchá.

Co je jejím cílem?

Brownfieldy mohou být vynikající investiční příležitostí. Dokud je ovšem nezačnete aktivně nabízet, budou nejspíš dál chátrat prostě proto, že o nich investoři nebudou vědět. Díky databázi na adrese brownfieldy. cz mohou investoři pohodlně a rychle vybírat podle parametrů, které potřebují. Hlavním přínosem databáze je to, že o každém brownfieldu poskytuje velmi podrobné informace - seřazené, přehledné a připravené. Právě nedostatek přesných informací je tím, co případné investory od brownfieldů často odrazuje. Pokud začnete přestavovat rozpadající se továrnu na technologické centrum a dva měsíce před otevřením se přihlásí nový majitel původního pozemku, máte velký problém. Naše databáze tohle riziko odstraňuje.

Již několik let se hovoří o přípravě strategického plánu o brownfields, který bude vládním programem. Dosud nebyl odsouhlasen. V jakém je nyní stadiu a co po odsouhlasení vládou přinese? Komu poslouží?

Poslouží všem. Národní strategie regenerace brownfieldů se nezabývá oživováním opuštěných území pouze pro nové průmyslové využití, ale hledá řešení pro jejich využití v jakékoli oblasti života. Od rekreace přes zemědělství až po například výzkum a vývoj. Strategie představuje vůbec první koncepční materiál svého druhu a jejím cílem je ukázat cestu, jak dál při regeneraci českých brownfieldů. V současné době má kompletní návrh strategie na stole ministerstvo průmyslu a obchodu. Jakmile sepíše všechny své připomínky, strategii podle nich upravíme a bude připravená k projednání ve vládě.

Evidence brownfieldů lze získat na různých webových adresách. Některé kraje jsou v tomto směru velmi aktivní. Bude vytvořena taková adresa, aby to byl systémový produkt, kde se sloučí všechny informace, které kolem problematiky kolují?

Takovou adresou je www.brownfieldy. cz. Databáze, která na těchto stránkách v současné době funguje, je pouze první částí - i když tou nejdůležitější - tohoto portálu. Postupně na něm budeme uveřejňovat další informace o tom, jak při oživování brownfieldů v České republice postupovat. Máte úplnou pravdu v tom, že některé kraje jsou v tomto směru velmi aktivní. Naším cílem je, aby stránky brownfieldy.cz výhledově obsahovaly všechny důležité informace, které může jakýkoli zájemce o brownfieldy v České republice potřebovat.

Evidence je jedna věc a revitalizace či regenerace nebo konverze průmyslových areálů věc druhá. CzechInvest též vyhledává pro brownfields nové investory? Pokud ano, můžete uvést příklad, kdy byla taková aktivita dotažena až do konce?

Příkladů je řada. Z poslední doby je to například společnost Acerbic, slavný italský výrobce motocyklových dílů, který se rozhodl investovat v Moravanech nad Loučnou v areálu bývalého státního podniku, ve kterém se v sedmdesátých letech opravovaly motory nákladních aut.

Další takovou společností může být například Red Hat, který v Brně vyvíjí svůj software v opravené dříve opuštěné budově. V rekonstruovaném brownfieldu působí například Schneider Logistics v Olomouci, KosWire a NCH Europe v Lovosicích a další. Největším projektem, na kterém se CzechInvest podílel, je regenerace opuštěného vojenského letiště nedaleko Žatce. Na jeho území vznikla průmyslová zóna Triangle, jedna z vůbec největších zón v České republice. V loňském roce tu začala vyrábět dvojice japonských investorů IPS Alpha a Hitachi, která do České republiky přišla prostřednictvím agentury CzechInvest. Úspěšných příkladů je ale opravdu ještě mnohem víc.

Řada developerů očekává, že v tomto programovém období, myslím dotační programové období EU, budou moci využít dotačních programů a získat pro obnovu areálů částečné finanční prostředky. Před časem se však objevila informace, že developer nemůže získat finanční prostředky z dotačního programu. Jak to je?

Pravidla pro čerpání podpory EU využitelné i pro regeneraci brownfieldů říkají, že příjemce dotace musí být zároveň uživatelem rekonstruovaných prostor. Do této definice se developeři nevejdou. Na druhou stranu CzechInvest může nabídnout národní Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Z něj je také možné čerpat finance na oživování brownfieldů a podporu mohou získat i developerské společnosti.

Co může zastoupení CzechInvestu pro zájemce o brownfield udělat dál? V čem mu je nápomocno?

Jednou z našich hlavních činností je poskytovat všem zájemcům o brownfieldy co nejlepší informace nejen o možnostech podpory, ale i o všech záležitostech, které se regenerace brownfieldů mohou týkat. Například vzhledem k tomu, že se na nás obracejí noví investoři, kteří chtějí začít podnikat v České republice, dovedeme připravené brownfieldy dobře nabídnout novým zájemcům. V tom nám teď ještě usnadňuje práci volně dostupná databáze na adrese brownfieldy.cz. Organizujeme konference, hledáme zkušenosti v zahraničí. Pokud se na nás obrátí zájemce o brownfield - ať už jako investor nebo jako majitel nemovitosti - dokážeme ho bezpečně provést všemi stadii regenerace brownfieldu.

Brownfield definuje CzechInvest jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video