Plotiště, území napěchované archeologickými památkami | E15.cz

Plotiště, území napěchované archeologickými památkami

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Když někdo řekne hradeckým archeologům, že se chce stát tím, čím jsou oni, pošlou ho na zkušenou do Plotišť.

Ne kvůli tomu, aby se ho zbavili, ale naopak. Území Plotišť nad Labem a ještě dál na sever až k nedalekým Lochenicím je doslova učebnicí archeologie pod širým nebem a při povrchovém sběru pravěkých střepů a kamenných nástrojů se tam lze mnohému naučit. Taková koncentrace nálezů ze všech epoch pravěku má obdoby jen na pár místech v Česku.

„V Plotištích v tom širším slova smyslu je naprosto všechno, co kdy prošlo východními Čechami. Z pohledu archeologa se jedná o východní Čechy v malém. Všechny kultury přítomné v regionu tam zanechaly výraznou stopu. Minimálně z východočeského hlediska je to něco nevídaného,“ říká archeolog Radek Bláha.

Při osídlení tohoto území hrály svoji roli nejen přírodní podmínky, ale i strategická poloha na břehu řeky Labe. Je pravděpodobné, že tam byl na Královéhradecku jeden z hlavních brodů přes Labe a že se tam křížily obchodní stezky.

„Dnešní hlavní silnice v okolí Hradce do určité míry kopírují trasy starobylých obchodních stezek. Nedaleko od Plotišť se dodnes kříží hlavní silnice ze severních Čech na Moravu a silnice z Prahy do Polska,“ říká vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák.

Dříve se předpokládalo, že poměrně rozsáhlá oblast mezi Plotištěm a Lochenicemi byla přinejmenším od mladší doby kamenné zrádným územím meandrujícího Labe, jež se každé jaro měnily v močály. Poslední nálezy naznačují, že v této nestálé krajině byly i bezpečné ostrovy, kde žili lidé. Není vyloučeno, že osídlení Plotišť a okolí bylo v minulosti součástí tohoto neobyčejně přitažlivého území bohatého na ryby, úrodnou půdu a kontakty s okolním světem.

K nejvýznamnějším nálezům z oblasti mezi Hradcem Králové a Jaroměří patří pětice pozdně neolitických kruhových kultovních areálů, z území Plotišť a Předměřic dále o něco mladší hrob šamana z kultury kulovitých amfor, který měl nad hlavou čtyři lidské lebky.

Pak stojí za zmínku opevněné sídliště ze starší doby bronzové patřící únětické kultuře, náčelnický hrob z pozdní doby železné s mečem, částmi koňského postroje a část žezla a také zmíněné gigantické germánské pohřebiště z doby římské.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video