Povodeň? Ne, to bylo české tsunami

Když v televizi viděl povodňovou spoušť, dal se do práce.

Desítky telefonátů a emailů na všechny strany. Už šest týdnů se Aleš Hora z Karlových Varů snaží probudit solidaritu v lidech, kteří mohou pomoci. Komu? Rodinám na Liberecku, kterým srpnová povodeň vzala všechno.
„To nebyla povodeň, to bylo české tsunami,“ říká muž, který na pomoc postiženým založil iniciativu PPP (Pomoc postiženým povodní). Díky ní dnes mohou lidé posílat peníze přímo na účty jednotlivých obcí. Zastupitelstva pak rozhodnou, kdo tam u nich potřebuje nejvíc.

Jak Vás napadlo zorganizovat pomoc lidem v severních Čechách, které povodeň připravila o domy a majetek?

Při povodni v roce 1997 jsem byl v Kroměříži a hodně jsem tam viděl. Na to člověk vůbec nezapomene. Při povodni v roce 2002 jsme spolu se synem pomohli pětadvaceti obcím, na jejichž účty dárci poslali peníze. Letošní srpnové povodně v severních Čechách, konkrétně záběry v televizi, byly mojí motivací.

Jak na vás letošní povodeň v severních Čechách zapůsobila?

Děsivě. Rychlost s jakou se za hodinu vlny tsunami, z klidu a pohody, valily obcemi a městy byla strašlivá. Způsobené hrůzy jsme sledovali v televizi.

Kde jste začal?

Se synem Tomášem jsme sehnali spojení na krizové štáby, obecní a městské úřady. Od nich jsme zjišťovali a stále zjišťujeme rozsah postižení. Sodoma a Gomora, ty se staly na Liberecku. Přišli jsme na to, že obešleme dárce výzvou, aby přímo na čísla účtů úřadů zatopených, vyplavených a poničených obcí posílali dary.

Získali jste telefonáty či emaily odhady škod?

Krizové štáby nám již po 12. srpnu zaslaly první odhady škod na majetku. Oficielní údaje obsahuje Tisková zpráva Krajského úřadu Liberec ze dne 13.9.2010:
Povodně dne 7. srpna 2010 v kraji napáchaly škody za 8,212 mld. Kč, postiženo bylo území
81 obcí. Škody na majetku obcí dosáhly odhadem 1,651 mld. Kč. Z menších měst byla nejvíce postižena Raspenava : odhad škod 267 mil. Kč, u měst Frýdlantu v Č, Hrádku/N. a Chrastavy je odhad škod 285, 201, 180 mil. Kč. U obcí nejvyšší odhady škod : Bílý Kostel/N.
86 mil. Kč, Lázně Libverda 76 milo. Kč, Heřmanice 60 mil. Kč, Višňová 36 mil. Kč.

Můžete uvést konkrétní čísla vyplavených a poničených domácností, domů?

Tisková zpráva ze dne 13.9.201O uvádí: Povodně zasáhly 1872 domácností, kterým byly přiznány dávky v hmotné nouzi v průměrné výši cca 30 tis. Kč, nejvíce dávek bylo u měst:
Raspenava 313, Hrádek/N. 296, Chrastava 213, Frýdlant v Č. 198, Hejnice 31, Jablonné v Podještědí 30, nejvíce dávek u obcí: Bílý Kostel/N. 112, Višňová 111, Bulovka 51, Heřmanice 43, Dětřichov 41, Chotyně 29, Mníšek 21, Černousy 14, Nová Ves 12. Jedná se o rodiny, domácnosti, které o svůj majetek přišly částečně nebo úplně. Za základ pro naši výzvu dárcům je výše přiznaných dávek, s přihlédnutím k velikosti obcí a postižení ve vztahu k domácnostem v té které obci. Z těchto hledisek bylo nejvíce povodní postiženo šest měst a devět obcí. Domů s vyplavenými sklepy bylo celkově mnohem více.

Od této pomoci jsou tady ale přece humanitární organizace?

Ty hradí různé pomoci účelně a jsou skvělé. Jejich pomoc je rozvržena asi do r. 2012.
Jestliže se ke konci srpna uvádělo, že v severních Čechách má přes dva tisíce rodin vysoké ztráty na majetku, potom z pětatřiceti milionů Kč údajně vybraných darů, připadá na jednu rodinu průměrně sedmnáct a půl tisíce korun. A za to si domácnost znovu nevybavíte.

Obce už tam ale nějakou finanční pomoc dostaly?

Ano. Liberecký kraj rozdělil již v týdnu po povodni státní pomoc obcím ve výši několika desítek milionů korun podle odhadovaného stupně postižení. Příspěvek byl většinou již počátkem září vyčerpaný . A obce, které měly vysoké náklady spojené s odvozem sutě či hromad zničeného nábytku a vybavení, i spojené s úklidem, již neměly a asi nemají z čeho platit dodavatelům faktury.

Co tedy vaše iniciativa dělá?

Od 17. srpna jsme postupně připravili dva texty výzvy s názvem PPP (Pomoc postiženým povodní), ve kterých se obracíme na širokou veřejnost s prosbou o pomoc formou darů.
Darů dárci, spoluobčany, krajany, zaměstnavateli, úřady, institucemi zaslanými přímo na účty vybraných obcí. Stupně postižení jsou známy, v příloze uvádíme Seznam uvedených shora obcí a měst s identifikačními údaji i ověřeným bankovním spojením - povodňovými účty.

Co by měli případní dárci ještě vědět?

Dar, peníze mohou poslat na poště peněžní složenkou nebo v bance převodním příkazem na účet vybrané obce. Obdržené peníze mohou obce v rámci naší výzvy poskytnout rozhodnutím zastupitelstva výhradně a do odvolání jenom postiženým rodinám, proto:
Dárce by měl napsat na peněžní složenku nebo na převodní příkaz: Akce PPP - dar postiženým rodinám. Toto je největší předností výzvy PPP - přímé zaslání peněz, a to bez zprostředkovatelů. U větších obnosů (jedna z obcí při zářijové akci vybrala několik desítek tisíc Kč pro rodiny) doporučujeme písemně dárce i dar oznámit vedení či zastupitelstvu obce. Pořádek dělá přátele.

ADRESY A ÚČTY, KAM POSÍLAT POMOC

A) Obce: OU Bílý Kostel/N., 463 31 p.Chrastava, 485143418, ou.bilykostel@cmail.cz, 20226461/0100, VS 0708
OU Bulovka, 464 01 p.Frýdlant v Č., 482343006, ou_bulovka@volny.cz, 2925461/0100, VS 0708
OU Černousy, 464 01 p.Frýdlant v Č., 482345065, obec.cernousy@quick.cz, 18724461/0100, VS 201008
OU Dětřichov, 464 01 p.Frýdlant v Č., 482317042, obecdetrichov@seznam.cz, 24323-461/0100, VS 99999
OU Heřmanice, 464 01 p.Frýdlantm v Č., 482317119, hermanice@volny.cz, 25126574/0600, VS 2010
OU Chotyně, 464 34 p.Hrádek/N., 482345608, ou.chotyne@volny.cz, 19823461/0100, VS 0708
OU Mníšek, 463 31 p.Chrastava, 482725080, mnisek.obec@iol.cz, 238947851/0300, VS 5272
OU Nová Ves, 463 31 p.Chrastava, 482720110, nova.ves@volny.cz, 030031-0984855369/0800, VS 2010
OU Višňová, 464 01 p.Frýdlant v Č., 482348005, visnovavob-vis.net, 0989066369/0800, VS 123

B) Města: 464 13 MU Frýdlant v Č., Ná.TGM 37, 482464011, mesto@mu-frydlant.cz, 43-7565130277/0100, bez variabilního symbolu
463 62 MU Hejnice, Nádražní 521, 482322211, info@mestohejnice.cz, 20036-984938359/0800, VS 232111
463 34 MU Hrádek/N., Horní Ná.73, 482411411, mestohradek@muhradek.cz, 6015- 984856329/0800, VS 1313
463 31 MU Chrastava, Ná.1.Máje, 482363812, podatelna@chrastava.cz, 4200246548/6800, VS 82010
MU Jablonné v Podj., Ná.Míru 22, 487829961, info@jvpmesto.cz, 19903269369/0800, VS 5269
MU Raspenava, 464 01 p.Frýdlant v Č., 482360442, mesto.raspenava@raspenava.cz, 199360811/0699, VS 2011

C) Českolipsko: 471 29 OÚ Brniště 102, 487850193, obec@brniste.cz, 43-7578950207/0100, VS O7O8
471 54 MÚ Cvikov, Nám.Osvobození 63/01, 487751202,3, mesto@cvikov.cz, 19-3523421/0100, VS 5269
470 01 MÚ Česká Lípa, Nám.TGM 1, 487881111, mesto@mucl.cz, 43-7555290277/0100, VS 0708
471 55 OÚ Kunratice u Cvikova 145, 487751729, kralova.ou@seznam.cz, 0903264049/0800, VS 0708
471 24 MÚ Mimoň III, Mírová 120, 487805001, podatelna@mestomimon.cz, 19-50126824/0600, VS 111222111
OU Stružnice,Jezvé 69, 47108 Jezvé, 487861290, oustruznice@raz-dva.cz, 160519821/0300, VS 0708
471 23 MÚ Zákupy, Borská 5, 487857171, tajemnice@mesto-zakupy.cz, 19-5721421

Z údajů zaslaných obcemi a městy a z ePUSA sestavil ing. Aleš Hora.

Aktualizace článku „Povodeň? Ne, to bylo české tsunami“ uveřejněného v listu Sedmička dne16.9.2010 - 6.10.2010:

Zařadili jsme zde oficielní data z Tiskové zprávy Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 13. září 2010, namísto údajů z doby uzávěrky článku k 3. září.

K postiženým městům a obcím postiženým povodní doplňujeme sídla z Českolipska. Uvádíme opět konkrétní čísla vyplavených a poničených domácností, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze v průměrné výši cca 25 tisíc korun v obcích a městech: Brniště, Velký Grunov 35, Cvikov Lindava 18, Česká Lípa 47, Kunratice u Cvikova 10, Mimoň 29, Stružnice 45, Jezvé 35, Zákupy 65.