Revitalizace kláštera v Broumově získala čtvrtmiliardovou dotaci

Projekt „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera“ získal dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši přibližně 249 milionů korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsala ministryně kultury Alena Hanáková.

Úpravy a rekonstrukční práce budou prováděny z větší části v nevyužívaných částech kláštera, které jsou nyní ve stavu neodpovídajícím jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu. Součástí projektu je i řešení přilehlé klášterní zahrady se zachováním jejího účelu především pro účastníky vzdělávacích a kulturních akcí.

Finanční podpora bude poskytnuta v rámci národní podpory využití potenciálu kulturního dědictví a realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Předpokládané datum dokončení realizace projektu je prosinec 2014.