SAS: Až pět procent obratu českých firem „smáznou“ podvody a chyby

Petr Šlajchrt - SAS

Petr Šlajchrt - SAS Zdroj: Jan Rasch

České firmy ročně přicházejí o desítky miliard korun. Může za to podle společnosti SAS - globálního lídra v oblasti analýzy dat, umělé inteligence a strojového učení - nedostatečná kontrola při odhalování podvodů a chyb.

Zjištění SAS dokládají, že se jedná až o pět procent z ročního obratu firem. Tyto ztráty přitom netvoří jen promyšlené a plánované podvody, ale také nedostatečná kontrola nebo nedostatky v řídící struktuře firmy.

„Firmám s obratem od půl miliardy korun se vyplatí využívat analytické nástroje, které bezpečně odhalí jak promyšlená podvodná jednání, tak i neúmyslná jednání zaměstnanců vedoucí ke zbytečným ztrátám, například duplicitním proplacením faktur. Lidský faktor je omylný. Naproti tomu naše řešení s využitím umělé inteligence je neomylné a přesné. Navíc vynaložené náklady v objemu několika milionů korun se velmi rychle vrátí zpět,“ uvedl Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

Roste význam tzv. procurement integrity

Ve firmách po celém světě roste s prudkým rozvojem digitalizace poptávka po systémech na odhalování podvodů a chyb (procurement integrit). Ty nejlepší dokáží v reálném čase odhalit nesrovnalosti nebo změny v chování klientů, dodavatelů ale i zaměstnanců. Následnému prověření těchto nesrovnalostí se i nadále musí věnovat lidé.

Například v pojišťovnách mohou interní podvody mít podobu vyplácení podvodných pojistných plnění, na kterých se podílejí zaměstnanci. V jiných podnicích může jít o podvody spojené se zvýhodňováním dodavatelů, záměrným vystavováním duplicitních faktur nebo se zpětným vyplácením neoprávněných výdajů souvisejících se služebními cestami.

„Konkrétním příkladem častých podvodů jsou interní procesy ve firmách, zejména ty spojené s fakturací dodavatelům. Systémy s prvky umělé inteligence přitom dokáží v reálném čase porovnávat faktury s uzavřenými smlouvami a objednávkami. Zaměřují se ale i na účty, na které firma posílá platby za dodávky nebo služby, zda se vůbec jedná o nasmlouvaného dodavatele nebo zda odpovídá proplácená částka apod. Kontrolují se ale také dokumenty vydané lidmi uvnitř firmy,“ popsal Petr Šlajchrt ze společnosti SAS.

Excel zatím dominuje

Podle zjištění společnosti SAS polovina firem stále využívá pro detekci podvodů a chyb své zaměstnance, kteří kontrolu provádějí s využitím excelovských tabulek a ruční kontroly dokumentů. Pouze něco málo přes čtvrtinu firem (28 %) se již zaměřuje na „chytré systémy“, multikanálové porovnávání dat, automatizované systémy apod.

Nejčastější typy firemních podvodů  
Neoprávněné výdaje u služebních cest 44%
Manipulace u dodavatelských zakázek 34%
Přímé nákupy 29%
Zdvojené fakturace 28%
Podvodné dohody zaměstnance s dodavatelem 24%
Podvodné dohody mezi dodavateli 23%
Rozdělování fakturace 22%
Falešní dodavatelé 17%

Zdroj: Průzkum Fraud Report 2020 společností SAS a 3Gem, počet respondentů – 2025 manažerů ze 38 zemí

Když odhlédneme od falšování finančních výkazů ze strany samotných firem, například kvůli věřitelům, v dobách ekonomické krize rostou i osobní finanční tlaky u zaměstnanců. Data z roku 2019 ukazují, že 42 procent zaměstnaneckých podvodů mají na svědomí lidé, kteří žijí nad svoje poměry. Finanční potíže mělo 26 procent pachatelů interních zaměstnaneckých podvodů.

Čím vyšší má podvodník ve firmě funkci, tím vyšší napáchá škody. Podle posledního celosvětového průzkumu Fraud Report 2020 společností SAS a 3Gem byla průměrná (resp. mediánová) škoda způsobená majiteli nebo manažery firem 17krát vyšší než průměrná škoda, kterou měli na svědomí níže postavení pracovníci.