Sliboshow | E15.cz

Sliboshow

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Sliboshow

Nikdo vám nedá víc, než vám já dokážu s l íbi t . To by bylo as i nej t refněj š í hes lo, s nímž by mohla vyraz i t do jakýchkol i voleb jakákol i partaj. I v předvolební debatě Sedmičky zaznělaspousta s l ibů. Kdyby je nové zastupi tel stvo hodlalo opravdu svatosvatě splni t , musel by každý jeden zastupi tel vydraž i t i vlastní babi čku, aby na to na všechno bylo. Jenže, jak ř íká malý Pepíno ve f i lmu S tebou mě baví svět : vlk taky s l iboval . Kdo na di skus i př i šel nebo j i s ledoval prost ředni c tvím internetové televi ze, mohl s i aspoň o t rošku posunout představy o nových i starých tvář í c h pl zeňské pol i t iky bl í ž real i tě. A je jen na něm, čí sliby vyhodnotí jako ty, které by snad, za př í znivé konstelace hvězd a pol i t i ckých st ran, mohly bý t splněny, anebo ty, jej i chž př ípadné nesplnění nebude pro město zas tak velkou katastrofou.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.