Soutěž Best of Realty vyhlašuje další ročník

Soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit, v tuzemsku považovaná za nejprestižnější ve svém oboru, vstupuje do svého druhého desetiletí. O nominaci na ocenění titulem Best of Realty – Nejlepší z realit 2009 se v 11. ročníku až do pátku 4. září 2009 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2008. Ceny se budou předávat na slavnostním večeru 12. listopadu 2009.

Každoročně jsou titulem Best of Realty – Nejlepší z realit oceňovány projekty, které v uplynulém období přispěly k růstu úrovně českého realitního trhu a dokládají schopnosti developerů, architektů, projektantů, stavitelů i realitních agentů. Respektované tituly uděluje odborná porota, složená z předních odborníků českého realitního trhu, v celkem pěti základních kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra a Hotely. Vedle těchto kategorií získává Zvláštní cenu poroty také projekt, který se za příslušné období výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj českého realitního trhu. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) uděluje speciální cenu Award for Excellence osobnosti, která se významně zasloužila o rozvoj oboru. V neposlední řadě mohou dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorií i laici hlasující na webu soutěže www.bestofrealty.cz a prostřednictvím webů mediálních partnerů. Vítěz tohoto hlasování si z galavečera odnáší Cenu čtenářů.

#####Změna v čele hodnotící komise

V letošním roce byl předsedou odborné poroty jmenován Tomáš Drtina (Incoma Research), jenž už v minulých letech zastával funkci člena jury. Naopak dlouholetý předseda poroty Kamil Kosman (Česká spořitelna) zasedne tentokrát mezi její členy, kterými budou vedle něj také Udo Schlosser (Eurohypo AG), Oleg Haman (Obec architektů), Pavel Hlinka (Asociace hotelů a restaurací ČR), Pavel Bedrna (Lexxus) a Petr Urbánek (Europolis Real Estate Asset Management). Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BEST OF REALTY, s. r. o., která při její přípravě úzce spolupracuje s bankovními domy, finančními poradci, realitními agenty, agenturami pro výzkum trhu, Obcí architektů, zástupci developerských společností a dalšími významnými subjekty českého realitního, developerského a bankovního trhu. Soutěž se již tradičně koná pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), sdružující významné osobnosti české developerské scény a souvisejících oborů.

#####Přísné podmínky účasti v soutěži

Aby projekt mohl být do soutěže přihlášen, musí splňovat několik základních podmínek. Musí být v pravém slova smyslu „dán na trh“ – to znamená, že nejméně z 50 procent musí být určen k pronájmu či k prodeji; vlastník tedy může využívat maximálně jeho polovinu. Projekt musí být dokončen po 1. lednu 2008 (případně může být v době nominace v kolaudačním řízení), přičemž nesmí být nominován již v některém z předchozích ročníků soutěže. S přihlášením projektu do soutěže musí souhlasit majitel objektu. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů jsou výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na trhu nemovitostí; ocenění se tak může dočkat jen projekt, který oproti ostatním přináší výraznou přidanou hodnotu. S pravidly soutěže i jejími uplynulými ročníky se zájemci o nominaci mohou seznámit na webové stránce soutěže www.bestofrealty.cz.