Strakonice zlepšují kvalitu života | E15.cz

Strakonice zlepšují kvalitu života

Čtvrté největší město Jihočeského kraje, Strakonice, má starobylý hrad, živé centrum, čistou okolní přírodu, ale také průmyslové zóny, letiště a realistické plány pro svůj rozvoj. „Půdorys Strakonic je na první pohled nekoncepční, jsou zde ale úžasná zákoutí,“ říká místostarosta Strakonic Pavel Pavel.

Město Strakonice leží na soutoku řek Otavy a Volyňky a je napojeno na železniční trať Plzeň - České Budějovice a na silnici Praha - Pasov. Rozvojem průmyslu od začátku minulého století se počet obyvatel zpětinásobil na dnešních zhruba 24 tisíc. Centrum obklopila velká sídliště pro pracovníky továren ČZ Strakonice a Fezko. „Radnice investovala nemalé prostředky do projektové dokumentace, regulačních plánů a do přípravy kvalitního územního plánu tak, aby se město koncepčně rozrůstalo, aby byla zajištěna ochrana investic podnikům, podnikatelům, stavebníkům domů a rodinných domků,“ pokračuje Pavel Pavel.

Kuriózní je, že Strakonice dodnes nemají klasické velké náměstí, protože vznikly „nadivoko“ podél kupecké stezky spojením čtyř osad. Tento handicap se radnice chystá odstranit. „Získali jsme dotaci ve výši zhruba 43 milionů eur, během dvou let bychom chtěli současné náměstí, což je vlastně širší ulice, v rámci prostorových možností zvětšit a zároveň přebudovat všechny historické sítě. Podobná práce nás čeká na strakonických sídlištích,“ dodává místostarosta.

#####Na sídlištích chybějí nejen místa k parkování

Že zdejší sídliště jsou přetížená, je patrné na první pohled. Mnoho domů na malém prostoru neumožňuje potřebnou kapacitu pro parkování. Radnice proto kupuje okolní pozemky a snaží se na nich budovat parkovací místa. Lepší než sídlištní bydlení nabízí ve dvou stech nově budovaných bytech soukromá developerská firma. Jak se ale tuto investici podaří zhodnotit, ukáže až čas. Podle místostarosty Pavla Pavla by mnoho lidí ze sídlišť dalo přednost rodinnému domku. Před deseti lety ve městě ale nebyla téměř žádná volná stavební parcela. To způsobilo, že lidé, kteří chtěli rodinné domy stavět, a bylo jich hodně, museli svůj záměr realizovat v okolních obcích.

Mezitím město vytvořilo a zasíťovalo 42 parcel poblíž centra. Ty jsou už prodány. „V rámci Regionálního operačního programu dokončujeme zasíťování dalších 24 parcel. Mimo radnici budují inženýrské sítě pro rodinné domy na dalších parcelách soukromé firmy, takže dnes už to není jenom úloha radnice. Na druhou stranu je ve Strakonicích dost starých, nepoužívaných rodinných domků. Když případný zájemce ocení, že si koupí bydlení přímo ve městě, ušetří na dopravě a dalších věcech,“ pokračuje Pavel Pavel.

#####Radnice investuje do potřebné infrastruktury

Mezi řadu plánovaných stavebních projektů, které mají zlepšit kvalitu života, patří rekonstrukce dvou úpraven vody, každá za 100 milionů korun, rekonstruovat se bude za 400 milionů korun i čistička odpadních vod. Také letiště čeká v nejbližší době zpevnění povrchu, aby mohlo fungovat celoročně. Rozšiřovat se bude kulturní dům, který už zájmu o kulturní akce nestačí, 200 milionů korun budou v příštím roce stát opravy středověkého hradu, 100 milionů korun investuje Povodí Vltavy do projektu protipovodňových opatření. Mimořádně důležitou věcí je dokončení severního dopravního půloblouku, což vytěsní těžkou nákladní dopravu z centra města. Zde je investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Uvažuje se také o protažení komunikace R4 z Nové hospody na Strakonice. Pokud jde o rozšiřování průmyslu, Strakonice se chovají uvážlivě a příliš neinvestovaly do dalších průmyslových zón. Územní plán s jejich rozšířením v budoucnu ale počítá. Dnes jsou plochy výrobních podniků využity pouze z 30 až 40 procent. „Jsme schopni nabídnout podnikům i obyvatelům možnost stavět další objekty, protože kapacity infrastruktury jsou dostatečné,“ dodává místostarosta Pavel Pavel. Podle jeho slov je cílem místní radnice další rozvoj města, nikoli však divoký, který přináší řadu negativ.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!