Úvěr ze stavebního spoření lze získat i bez zástavy | E15.cz

Úvěr ze stavebního spoření lze získat i bez zástavy

Stavební spoření lze využít i pro pořízení si nového bydlení či třeba nákladnou rekonstrukci stávajícího bydlení. Pro zájemce je v tomto případě připraven úvěr ze stavebního spoření, který může dosáhnout různé výše. Právě od výše poskytnutého úvěru se odvíjí způsob, jakým si stavební spořitelna zajistí jeho splácení.

#####Zastavit nemovitost nebývá vždy nezbytné

Pro získání nižšího úvěru (na rozdíl od hypotéky) není ve stavební spořitelně nezbytně nutné zastavit nemovitost. Spořitelna půjčí klientovi prostředky do určité výše bez zajištění. U vyšších úvěrů je vyžadováno zajištění bonitním ručitelem (ručiteli). Ručitel se písemně zavazuje, že bude splácet úvěr v případě, že jej přestane splácet dlužník. Od určité hranice se pak vyžaduje zajištění zástavou nemovitosti. Pokud nemá žadatel o úvěr dostatečně vysoký příjem, musí do úvěrového vztahu vstoupit bonitní přistupitel. Se spořitelnou se v rámci písemné smlouvy či dohody dohodne, že za dlužníka splní jeho peněžitý závazek, a stává se dlužníkem vedle původního dlužníka. Oba dlužníci jsou tak zavázáni společně a nerozdílně.

Stavební spořitelny obvykle akceptují formu přistupitele k úvěrovému závazku ve všech případech, kdy dlužník není dostatečně bonitní, nebo jsou jiné pochybnosti o návratnosti úvěru. Vstup ručitele do úvěrového vztahu se tedy využívá v návaznosti na výši nezajištěné částky úvěru a na podmínky jednotlivých úvěrových produktů. Přistupitel se pak využívá zejména v případech, kdy klient neprokáže pravidelné příjmy ve výši požadované spořitelnou nebo jeho věk přesahuje stanovenou hranici z hlediska doby splatnosti úvěru.

#####Součástí úvěrového vztahu bývá obvykle manžel či manželka

Do úvěrového vztahu vždy vstupují manžel nebo manželka jak dlužníka, tak i přistupitele či ručitele. Výjimkou je jen situace, kdy mezi sebou manželé uzavřou smlouvu o zúžení společného jmění, kterou by úvěr spadal pouze do vlastnictví žadatele o úvěr. Společné jmění manželů je zákonem upravená zvláštní forma vlastnictví, která vzniká automaticky uzavřením manželství. SJM je takzvaně bezpodílové: každý z manželů tedy nevlastní polovinu ze všeho, co patří do jejich společného jmění, ale každá část tohoto společného jmění patří oběma manželům, jako by se jednalo o jednoho vlastníka.

Pokud klient úvěr nesplácí, stavební spořitelna jej písemně upozorní na neplnění podmínek sjednaných úvěrovou smlouvou. Upomínku na splácení úvěru klient – případně další osoby (přistupitel či ručitel) – obdrží opakovaně, a pokud nereaguje ani na poslední výzvu (například v případě Raiffeisen stavební spořitelny se jedná o třetí upomínku), úvěrový případ se postoupí na oddělení vymáhání pohledávek. Zde pokračuje další individuální vymáhání splácení úvěru. Není-li úspěšné, případ se předává právnímu odboru, který dlužnou částku soudně vymáhá. Výsledkem pak může být exekuce a prodej nemovitosti.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!