Úzké chodbičky, tajné místnosti a kriminalita. Jak se žilo v hongkongském Kowloon Walled City

Život v Kowloon Walled City

Život v Kowloon Walled City Zdroj: Greg Girard, cityofdarkness.co.uk

Život v Kowloon Walled City
Život v Kowloon Walled City
Život v Kowloon Walled City
Život v Kowloon Walled City
Život v Kowloon Walled City
24
Fotogalerie

Na poloostrově Kowloon v Hongkongu se nacházelo před stovkami let malé opevněné město. Postupem času kolem hradeb vznikla vesnice, která se postupně začala rozšiřovat.

Hlavní "rozvoj" tohoto místa ale nastal po druhé světové válce, kdy o toto území propukl spor mezi Brity a Čínou. Ta začala nejrůznějšími způsoby komplikovat Britům situaci. Například v roce 1947 umožnila obsazení tohoto místa dvěma tisícovkami squatterů.

Britové se je snažili vystěhovat, avšak neúspěšně - nemohli totiž použít donucovací prostředky, které by mohly vést k eskalaci politické situace. Populace výrazně rostla a postupně vznikl komplex mnoha budov a spleť uzkých chodeb, kam se neprodralo denní světlo.

Podívejte se na život v Kowloon Walled City: 

V šedesátých až sedmdesátých letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci, při které bylo instalováno obecní potrubí a elektřina, tu však většina obyvatel využívala stále nelegálně.

Postupem času se i přes svou špatnou pověst stává Kowloon Walled City důležitým hospodářským centrem města. Neexistence pravidel a regulací byla totiž hybnou silou malého podnikání a továren, které dodávaly levné zboží - firmy ve městě jen těžko Kowloonu konkurovaly.

Na druhé straně zde ale bujela kriminalita, která měla ideální podmínky - tmu, klikaté chodbičky a malé, často tajné místnosti. Místo si proto podmanily nejrůznější kriminální skupiny, které zde provozovaly herny či nevěstince. V sedmdesátých letech proto zde policie podnikla několik tisíc razií, nacházela zde pravidelně tuny drog. 

Podle sčítání lidu z roku 1987 zde bydlelo 33 tisíc obyvatel, některé odhady přitom uváděly až 50 tisíc obyvatel. Jednalo se tak o jedno z nejhustěji obydlených míst na světě. V roce 1993 nastává složitý proces vystěhování, který se dovršil o rok později demolicí celého "komplexu". Na tomto místě se dnes nachází park.